****************************************************************************
WiskundE-brief nr.155 2-10-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 850 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
Regeling aanwijzing niet-c.e. stof profielen wiskunde B havo 2002

"
De centrale examencommissie vaststelling opgaven,
gelet op de Regeling profielen 2000, VO/BOB-2000/10.201,
(Uitleg OCenW Regelingen nr 9, van 29 maart 2000),
Besluit:
Artikel 1. Aanwijzing havo wiskunde B 1

Bij de centrale examens havo van 2002 worden in het vak
wiskunde B1 geen vragen gesteld over het subdomein E4,
periodieke functies (eindtermen 64-73).

Artikel 2. Aanwijzing havo wiskunde B 1,2

Bij de centrale examens havo van 2002 worden in het vak
wiskunde B 1,2 geen vragen gesteld over het subdomein E4,
periodieke functies (eindtermen 64-73) en over het subdomein
H2, periodieke functies 2 (eindtermen 99-103).
"

bron: Gele katern 2000 nr. 22 (27-09-200)
http://www.dds.nl/~pdc/9221000/d/e009274i.htm

[met dank aan René te Riele]
****************************************************************************


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl