****************************************************************************
WiskundE-brief nr.156 8-10-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 850 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
+ uitnodiging De Nationale Doorsnee
+ over aanpassing havo wb1 en wb12
+ wiskunde werklokaal
+ nieuw boek over TI-83
****************************************************************************
UITNODIGING PRESENTATIE DE NATIONALE DOORSNEE
10 OKTOBER

Geachte collega,
U bent, al dan niet samen met uw leerlingen, van harte welkom om de
presentatie op 10 oktober bij te wonen van de Nationale Doorsnee, het
landelijke statistiek project voor leerlingen van klas 1 en 2. Ruim
100.000 leerlingen nemen hieraan deel.
Voor scholen die aan het project deelnemen, is voorzien in een
reiskostenvergoeding als u met leerlingen komt. Deze regeling is per
e-mail gestuurd naar de contactpersoon van de Nationale Doorsnee op uw school.
We prijzen ons gelukkig dat Karin Adelmund de 'onthulling' van de
Gemiddelde Leerling op zich wil nemen.
Mer informatie over het project is te vinden op
http://www.nationaledoorsnee.nl
Het doel van het project is om wiskundeonderwijs in het algemeen, en
statistiek in het bijzonder, op een positieve manier onder de aandacht
te brengen. Wij hopen ook u te kunnen verwelkomen op 10 oktober.

Aanmelden: graag vooraf aanmelden o.v.v. naam en school bij
P.vanSchaik@fi.uu.nl

Plaats: Discotheek Escape Venue, Rembrandtplein, Amsterdam
Tijd: welkom vanaf 15.30 uur, presentatie van 16-17 uur.
Bereikbaarheid: vanaf Amsterdam CS tram 4, 9 of 20. Uitstappen halte
Rembrandtplein. Escape ligt tegenover de tramhalte.
Met tram 16, 24 of 25 is het halte Muntplein, en dan nog 5 minuten
lopen.
Verder ook metro 53 of 54, van CS of Amstel. Halte Waterlooplein, en dan
7 minuten lopen.

Programma
15.30 ontvangst in discotheek Escape Venue, Rembrandtplein, Amsterdam
16.00 welkomstwoord door presentator Paul de Groot (MentorTV, Goede
tijden Slechte tijden)
16.15 korte toespraak door drs. Marian Kollenveld (voorzitter NVvW),
prof. dr. W. van Zwet (voorzitter bestuur Stichting Wiskunde 2000) , prof.
dr. Jelke Bethlehem (CBS), afgewisseld met een video-impressie van het
onderzoek en videoclips waarin bekende en minder bekende Nederlanders een
uistpraak doen over De Gemiddelde Leerling van Nederland.
16.45 bekendmaking De Gemiddelde Leerling van Nederland door drs. Karin
Adelmund (Staatssecretaris van Onderwijs).
Toelichting van prof dr Jelke Bethlehem op de uitkomsten.

Philip van Schaik, projectleider DND,
P.vanSchaik@fi.uu.nl
Heleen Verhage, bestuur NVvW,
H.Verhage@fi.uu.nl
****************************************************************************
N.A.V. REDUCTIE STOF CSE HAVO WB1 en WB12

Naar aanleiding van het bericht in nr 155 waarin gemeld werd dat tijdens
het Centraal Schriftelijk Eindexamen in 2002 bij wiskunde B1 en wiskunde
B12 geen vragen gesteld zullen worden over periodieke functies zijn een
aantal vragen binnen gekomen over het komend examen 2001.
[Zie Gele katern 2000 nr. 22 (27-09-200)
http://www.dds.nl/~pdc/9221000/d/e009274i.htm ]

Voor zover ik weet geldt de aanpassing NIET voor het komend examen.
Aanpassingen voor het examen 2001 hadden wettelijk gezien vóór 1 augustus
2000 bekend gemaakt moeten worden.
Wel staat in Gele Katern 21 (20-09-2000)
zie
http://www.dds.nl/~pdc/9221000/d/e009210i.htm de volgende passage :
(opgenomen in WiskunE-brief nr 153)

"Het examen wiskunde B1 van 2000, eerste tijdvak, bevatte enkele
vragen die te moeilijk of aan de moeilijke kant waren, vanwege
abstractie of formulering. Dit gold in het bijzonder voor vragen over
het domein Kansrekening en statistiek.
In 2001 zullen de vragen voor wiskunde B1 gemiddeld genomen wat
concreter en directer geformuleerd zijn. Met betrekking tot de
vaardigheden bij het gebruik van de grafische rekenmachine zijn de
examens van 2000 evenwel goede voorbeeldexamens."

Als iemand van de lezers meer weet verneem ik het graag !

(gk)
****************************************************************************
WISKUNDE WERKLOKAAL

Ik ben bezig een opzet te maken voor de inrichting van een wiskunde
werklokaal voor het toekomstige VMBO. Kunt u mij helpen aan bronnen over de
eisen/wensen die aan een wiskunde werklokaal voor het (toekomstige) VMBO
gesteld zouden kunnen worden.
Ik denk hierbij aan publikaties (brochures, artikelen), maar ook aan
websites/ emailadressen/ contactpersonen van scholen die hiermee al bezig
zijn. Het zou ook kunnen dat u beschikt over een inventarislijst. Als
dat zo is dan zou ik die ook graag ontvangen.
U kunt mij emailen of materiaal toe sturen per post. Kosten zal ik
uiteraard vergoeden. Bedankt voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groeten.
Ferry Luijbe
E-mailadres:
fcluybe@chello.nl
****************************************************************************
NIEUW BOEK over de TI-83

Titel: Solve it! met de TI-83
Auteur: Marcel Snel (red.)
160 pagina's Prijs: f 34,50
ISBN: 90 395 1247 7

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Academic Service
e-mail:verkoop@academicservice.sdu.nl
****************************************************************************


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl