****************************************************************************
WiskundE-brief nr.158 22-10-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 850 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
+ Lustrumcongres NVvW
+ Opstapcursus 2e fase voor leerlingen met mavo-diploma
+ Tentoonstelling over Gaudi op TU-Delft
****************************************************************************
Lustrumcongres 2000 van de NVvW

U kunt zich nog steeds opgeven voor het Lustrumcongres 2000 van de NVvW.
Vrijdag 17 november vanaf 15:30 uur tot en met zaterdag 18 november 2000
16:00 uur.

Een congres dat u niet mag missen
Het thema van dit congres is:
Wiskundeonderwijs over de grens
Met drie subthema's:
- wiskundeonderwijs over de landsgrenzen
- wiskundeonderwijs over de vakgrenzen
- wiskundeonderwijs over de tijdsgrenzen
Programma
Vrijdag 17 november:
16:00-16:15: Officiele opening
16:15-16:30: Presentatie van het Jubileumboek
16:30-16:40: Huishoudelijke mededelingen, met rode draad van het congres
16:40-17:25: Lezing I, ?? over de landsgrenzen, door Jan de Lange (FI)
17:35-18:20: Workshop ronde I
18:30-22:30: Doe-Markt

Zaterdag 18 november:
10:00-10:30: Feestrede door de Voorzitter.
10:30-10:40: Huishoudelijke mededelingen, voortzetting van de rode draad.
10:40-11:25: Parallel Lezing II, ??.. over de tijdsgrenzen
"Euclides' moeilijkste eeuw." Hoogte- en dieptepunten van het
meetkundeonderwijs in Nederland in de twintigste eeuw. door Ed de Moor (FI).
Parallel Lezing II, ??.. over de tijdsgrenzen
"De Nationale Doorsnee". Verslag van het projekt door Jelke Bethlehem (CBS)
12:05-12:50: Workshops ronde II
13:55-14:40: Workshops ronde III
14:45-15:30: Lezing III, ??over de vakgrenzen.
"Wiskunde is wel leuk!" door Govert Schilling, wetenschapsjournalist.
15:35-15:55: Een uitsmijter gevolgd door de afsluiting door de Voorzitter.

Opgeven kan nog bij :
F.J.Osseweijer, Lindelaan 79
3319 XJ Dordrecht. tel: 078 6160576

Contactpersoon voor het lustrumcongres/jaarvergadering is Marianne
Lambriex, tel. 0497-51778 , m.lambriex@NVvW.nl
Bezoekt u ook de website http://www.nvvw.nl, met daarop de laatste
informatie over het congres en een beschrijving van de werkgroepen.
****************************************************************************
OPSTAPCURSUS tweede fase voor leerlingen met een mavo-diploma

Op mijn school, een Roc, wordt gedacht over het aanbieden van een
opstapcursus wiskunde voor cursisten die met een mavo-diploma bij ons
komen, en een havo-diploma in de tweede fase willen halen. Natuurlijk maakt
het uit welk profiel zij kiezen.
Graag zou ik van collega's willen horen op welke gebieden de aansluiting
het meeste problemen geeft, en hoeveel klokuur zo'n cursus zou moeten
duren, voor A1, A12, B1 en B12

met vriendelijke groeten, Monica Woldinga
Nova College, Amstelveen en Hoofddorp
mwoldinga@novacollege.nl
****************************************************************************
GAUDI

Zoals u waarschijnlijk weet, heb ik in Noordwijkerhout voor Nederlandse
wiskundeleraren over Gaudí een verhaal gehouden, waarin ik met name de
(natuur)wetenschappelijke kant van zijn werk heb belicht. Ik heb begrepen,
dat dat verhaal goed is ontvangen. Het blijkt, dat Gaudís werk bij uitstek
geschikt is om 'leken' entoesiast te maken voor bouwkunst én voor vakken
als statica en geometrie. Hierop mikt nu een belangrijk deel van onze
tentoonstellingen. Wij hebben namelijk de medewerking van ESPAI GAUDI, het
educatieve centrum in Casa Milá, waar de bezoekers zelf modellen kunnen
bouwen onder leiding van een deskundige. Het zijn modellen, die de
complexiteit van Gaudís vormentaal duidelijk maken. Zoals bekend is die
taal gebaseerd op de kegel, en bestaat hij uit de diverse doorsnijdingen
daarvan en de daarmee te vormen rotatievlakken en -lichamen. Zo is het
laatste deel van Gaudís ontwerp voor de Sagrada Familia geheel gevormd uit
(elkaar doorsnijdende) hyperboloïden.
Een deel van Espai Gaudí zal gedurende de maand november in Delft opgesteld
staan. Wij stellen ons voor daar groepen van maximaal 20 personen te
ontvangen, die tegen betaling van een klein bedrag, aan een instructie mee
kunnen doen en dan tevens een korte rondleiding door de tentoonstellingen
krijgen.
Afspraken kunnen worden gemaakt via de volgende e-mailadressen:
1. J.Molema@bk.tudelft.nl
2. buro@row-architectuur.nl

met vriendelijk groet
Jan Molema
****************************************************************************
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl