****************************************************************************
WiskundE-brief nr.160 29-10-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 860 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
+ reactie op Docenten voor Docenten 1
+ reactie op Docenten voor Docenten 2
+ reactie op Docenten voor Docenten 3
+ website Getal en Ruimte
+ MathWorld project exit
****************************************************************************
REACTIE 1

Een prima initiatief! Waar dat mogelijk is werk ik graag mee. In concreto
betekent dit dat ik voor belangstellende collega's op aanvraag graag ter
beschikking stel:
* PTA en urenverdeling op mijn school
* reeds afgenomen proefwerken / schoolexamens

Als het mocht komen tot een landelijke bank van toetsen, mogen de onze daar
best in opgenomen worden (shareware).
Wat mij betreft mag zo'n bank trouwens ook wel toegankelijk zijn voor
leerlingen (per slot van rekening zijn de examenbundels ook vrij
verkrijgbaar). Ik zou het zelfs toejuichen als mijn leerlingen een site met
oude wiskundetoetsen zouden bezoeken.

Handig zou zijn: één e-mail-adres en een uniforme codering van de toetsen
(methode, leerjaar, boek, hoofdstuk(ken)). Maar ja, welke landelijke
instantie (of universiteit, of schoolleiding!) stelt er eens een aantal
uren beschikbaar voor een collega om dit op te zetten??

Ik hoop van harte dat je veel positieve reacties zult ontvangen en ben
benieuwd naar een eventueel vervolg.

Met vriendelijke groet,
edward van kervel
****************************************************************************
REACTIE 2

Zojuist vanavond heb ik een programma op mij website gezet waarmee
wiskundige tekeningen kunnen worden gemaakt en opgeslagen in
Metafile-format. Het heet Wiskit en het is gratis.
Het voordeel van dit programma is dat het mooie afbeeldingen in Word
oplevert (dat zie je niet zo op het scherm, maar wel bij printen)
Ik heb ook al met de gedachte gespeeld van tekeningen die hierrmee
gemaakt worden ergens een archief op internet op te zetten.
Je kunt dit programma downloaden op mijn website:
http://home.wxs.nl/~hklein/wiskit.htm

Op mijn website staat ook een practische opdracht voor Atheneum 5
Wiskunde B12:
http://home.wxs.nl/~hklein/groei/index.htm

Hans Klein
email:
hklein@wxs.nl
website:
http://home.wxs.nl/~hklein
****************************************************************************
REACTIE 3

Ik heb je stukje in de wiskundE brief gelezen. Nou ben ik zelf niet
werkzaam in de tweede fase maar alleen in de onderbouw en vmbo. Toch zou ik
me willen aansluiten bij jouw argumenten. Het moet mogelijk zijn om met een
aantal iets (website) op te richten waar de expertise van onderwijsmensen
bijeengebracht wordt.
Voor de onderbouw heb je bv ook het probleem van de gwa. De boeken bieden
wel iets maar vaak maar heel oppervlakkig. Er zijn vast collega's die al
iets hebben ontwikkeld waar andere dan weer van kunnen profiteren.
Zelf heb ik op mijn website
http://wiskunde.hacom.nl een gedeelte ingericht
waar ik proefwerken verzamel (volg de link naar docenten). Momenteel alleen
voor de onderbouw. Ik heb hier een voorwaarde aangekoppeld: wil je een
loginnaam en een wachtwoord dan moet je minimaal één zelfgemaakt pw
insturen. Momenteel zijn er 133 pw beschikbaar. Zoiets moet ook voor andere
zaken te regelen zijn.
Ik ben eventueel bereid om over verdere zaken mee te denken/ontwikkelen.
Als er meerdere dat willen dan maakt dat het werk ook weer een stuk
aangenamer.

Met vr gr
Erwin Broekema
erwin@hacom.nl
****************************************************************************
NIEUWE INTERNETSITE van Getal en Ruimte

Deze is te bezoeken is via
http://www.getalenruimte.nl
De site is bestemd voor de docent en de leerling en bevat nuttige informatie
en lesmateriaal.

Henk Mulder
H.Mulder@epn.nl
****************************************************************************
MATHWORLDPROJECT EXIT

Eric Weisstein's MathWorld project
- een prachtige bron voor wiskunde via Internet -
is niet meer toegankelijk via Wolfram's website.
Maar, oude versies bestaan nog via
een Portugese website:
http://neuronio.mat.uc.pt/crcmath/math/math0.htm
en een Chinese:
http://www.math.pku.edu.cn/stu/wsxy/sxrjjc/wk/Encyclopedia/
Copyrights zijn er de oorzaak van. Voor informatie dienaangaande:
FAQ:
http://mathworld.wolfram.com/docs/faq.html
en meer info over het waarom:
http://mathworld.wolfram.com/docs/legal.html

Dick Klingens
dklingens@pandd.demon.nl
****************************************************************************


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl