****************************************************************************
WiskundE-brief nr.161 12-11-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het
voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 870 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
- Masterclass RU Groningen
- RATIO bij KU Nijmegen
- Nieuwe praktische opdracht TU Eindhoven
****************************************************************************
De najaars-masterclass Fractals van het Opleidingsinstituut voor
Wiskunde en Informatica (OWI) van de Rijksuniversiteit Groningen gaat
van start. Deze eerste cursus is bedoeld voor zesdeklassers VWO met WB1 of
WB1,2. In het voorjaar zal deze cursus gegeven worden voor
vijfdeklassers met WB1 of WB1,2. Deelnemende leerlingen kunnen in het
kader van het ZEBRA-gedeelte binnen het vak WB1 of WB1,2 in de Tweede Fase
de bijbehorende 40 SLU verdienen. De Inspectie juicht dit
initiatief van het OWI toe, mits deze mogelijkheid in het PTA van de
school is opgenomen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en
reiskosten van deelnemers zullen worden vergoed. Ook begeleiders van de
leerlingen zijn van harte welkom!
De Masterclass zal worden begeleid door Wout de Goede, Igor Hoveijn en
Martha Witterholt.
Bovendien hebben de hoogleraren Van Streun en Takens hun medewerking
toegezegd. De eerste cursusbijeenkomst in het OWI, Blauwborgje 3 op het
Zernike-complex in Groningen wordt gehouden op dinsdag 28 november 2000 van
14.00 tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u onze website
http://www.math.rug.nl/didactiek/ bezoeken.

Jos Tolboom
****************************************************************************
RATIO
Op de universiteit van Nijmegen wordt gewerkt aan een website die bedoeld
is voor leraren en leerlingen van het middelbaar onderwijs. Deze site
voldoet gedeeltelijk aan de eerste oproep avn Bram Theune.
Er komen links op te staan naar allerlei
interessante wiskundepagina's maar ook lesmateriaal dat te gebruiken is in
de klas (o.a. praktische opdrachten). We zullen daarvoor zelf materiaal
ontwikkelen, maar ook links opnemen naar bestaand materiaal op internet.
Verder willen we docenten vragen om lesmateriaal op te sturen zodat ook dat
op internet gezet kan worden. Daarnaast is het de bedoeling dat er een
soort forum komt waarin docenten informatie en idee"en kunnen uitwisselen
en waarin ook mensen van de universiteit actief zullen zijn.
Binnen niet al te lange tijd zal een eerste versie van de site in de lucht
zijn op het volgende adres:
http://www.ratio.kun.nl
Er wordt dus al gewerkt aan de ideeën zoals ze in WiskundE-brief nr 159
genoemd zijn!

met vriendelijke groeten
Carolijn Tacken
docente wiskunde & medewerker Ratio
ctacken@chello.nl
****************************************************************************
nieuwe praktische opdracht TU Eindhoven

Op de pagina
http://www.win.tue.nl/~jessers/aansluiting/willekeurigegetallen.htm staat
een nieuwe praktische opdracht. De opdracht gaat over het maken van
randomgetallen met computers; een onderdeel van de wiskunde waarin theorie
en praktijk mooi gecombineerd worden De opdracht bestaat uit een aantal
pagina's leertekst afgewisseld met opdrachten. Bij die opdrachten wordt
onder andere gebruik gemaakt van een kant en klaar Excel-bestand. Op een
van de werkbladen in het bestand staat precies omschreven hoe je met het
bestand om kunt gaan. Basiskennis van Excel is voldoende om ermee te
werken. Via een van de pagina's kom je ook terecht bij een
getallengenerator op internet die het maken van randomgetallen
visualiseert. De opdracht is vrij concreet van
opzet en laat leerlingen zien dat die randomgetallen helemaal niet echt
zijn en dat er in de wiskunde ook volop geëxperimenteerd wordt. In de
leerteksten zijn negen opdrachten opgenomen die leerlingen "aansturen".

Deze opdracht staat op de aansluitingssite van de TUE
(
http://www.win.tue.nl/~jessers/aansluiting/index.htm). Op die site staat
meer materiaal dat geschikt is voor het wiskundeonderwijs in de tweede fase.
Als iemand leerlingen met deze opdracht aan de slag laat gaan dan zou ik
daar bij betrokken willen worden. Stuur voor meer informatie gerust een
mailtje naar:
J.Essers@tue.nl.
******************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl