****************************************************************************
WiskundE-brief nr.164 10-12-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 900 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
- Docenten voor Docenten, nog een reactie
- Genomineerd voor site van het jaar
- Fouten in Wisforta
****************************************************************************
Beste Bram
Hier weer zo'n 'late' reaktie op "Docenten voor docenten" in de
WiskundE-brief.
De ideeën die je daar naar voren brengt zijn niet nieuw en zeker niet
verkeerd.
Ik zal je proberen uit te leggen waarom ik niet gereageerd heb, in eerste
instantie.
Ergens in je verhaal klopt er namelijk iets niet. Je zegt bijvoorbeeld dat
je "een groot aantal files" gemaakt hebt bij de software van Richard Parris.
Ik zou dan zeggen, zet dat dan gewoon op Internet!!!
Nu lijkt het of je er per sé iets voor terug wilt. Maar dat heb je toch al?
Als Richard Parris namelijk zijn programma's niet 'gratis' ter beschikking
zou hebben gesteld hadden we die programma's niet gehad.
Vind je materiaal zo waardevol dat je het niet 'zomaar' ter beschikking
wilt stellen, probeer het dan te verkopen... of zo.
Dat vind ik nou zo aardig van Internet, iedereen "doet maar wat...".
Veel van de zaken die je noemt zijn er al, zoals je zelf zegt en dankzij
sites als de digitale school, pythagoras, de NVvW enz. kan iedereen dit
soort dingen makkelijk vinden.
Dus waar hebben we het dan eigenlijk over?

Met vriendelijke groet,
Willem van Ravenstein.
****************************************************************************
SITE VAN HET JAAR ?

De portaalsite ICT in de wiskunde is dit jaar genomineerd tot site van het
jaar in de categorie huisvlijt van het PC magazine Clickx.

Tot en met 12 december kan jij jouw stem uitbrengen op enerzijds 3
commerciële sites en ook 3 persoonlijke sites. Je kan er bovendien leuke
prijzen mee winnen.
Mag ik jullie vriendelijk verzoeken om jullie stem uit te brengen op ICT
in de wiskunde (
www.wiskunde.nu) en op een aantal sites waarmee we
samenwerken zoals Klascement, Pienternet of Lesvoorbereidingen.
Het volstaat om via het volgende adres
http://computer.clickx.be/public/verkiezing/
enerzijds 3 professionele sites te kiezen en vervolgens drie
"huisvlijt"sites op het tweede formulier. De sites zijn alfabetisch
gerangschikt.

Met vriendelijke groeten
Ivan De Winne
****************************************************************************
FOUTEN in WISFORTA
(ontleend aan
http://www.nvvw.nl)

In de eerste oplage van de door de NVvW vervaardigde (cevo-goedgekeurde en
door Wolters-Noordhoff uitgegeven) variant van de Formulekaart (opgenomen
in het boekje Wisforta, isbn 90 01 65956 X) zaten helaas een aantal
drukfouten.

In de tweede oplage van Wisforta zijn die fouten hersteld.
Bezitters van exemplaren van de eerste oplage kunnen deze gratis omwisselen
bij de uitgever.

Waar gaat het om?
Als men voor 1 juli 2000 één of meerdere exemplaren van Wisforta heeft
ontvangen, dan is men
waarschijnlijk in het bezit van deze foutieve druk.
De foute druk is te herkennen aan het volgende.

Op de pagina links van de inhoudsopgave staat
0 1 2 3 4 / 04 03 02 01 00.
De regel begint dus met een 0.
Als de regel begint met een 1, bezit men de nieuwe druk.

Voor het omruilen moet men even contact opnemen met de
Afdeling Voorlichting Exact van Wolters-Noordhoff, telefoon: 050-5226311;
e-mail:
voorlichting.vo.exact@wolters.nl
****************************************************************************


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl