****************************************************************************
WiskundE-brief nr.165 17-12-2000
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 900 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
- Geen wiskunde-C ?
- tv-uitzending over Erdös
****************************************************************************
GEEN WISKUNDE- C ?
[Bron: Tweede Fase Adviespunt.]
Tijdens het algemeen overleg tussen de staatssecretaris en de vaste
commissie voor onderwijs van de Tweede Kamer over de tweede fase, dat
donderdag 14 december plaatsvond werd door kamerlid Dijksma
(PvdA) gevraagd naar de vorderingen m.b.t. het wiskunde programma
speciaal voor het profiel C&M (wiskunde C)
Op de vraag naar Wiskunde C antwoordde de staatssecretaris dat het
Freudenthal Instituut hiermee bezig is geweest, maar al snel tot de
conclusie kwam dat gezien de eisen die het hoger onderwijs stelt een
nieuw programma wiskunde C er niet wezenlijk anders uit zou gaan zien
dan het bestaande programma wiskunde A1. In tweede instantie zegde
zij de kamer ook hierover een notitie toe.

Ik zou hier graag een aantal kanttekeningen bij plaatsen: bij de
invoering van de Tweede Fase is de huidige constructie bedacht en is
toegezegd dat het heel wel mogelijk zou zijn een wiskunde programma
te schrijven speciaal voor de leerlingen in het CM profiel.
Naar mijn mening is het huidige A1 programma zeker niet ideaal,
vooral voor de doelgroep niet.
Welke "eisen vanuit het hoger onderwijs" hebben hier een rol
gespeeld? Ligt het niet meer voor de hand dat die vervolgopleidingen
die niet zonder een bepaalde wiskunde voorkennis menen te kunnen dat
ook helder maken via het verplicht stellen van Wiskunde A12, terwijl
andere vervolgopleidingen genoegen nemen met een (hopelijk)
relevanter Wiskunde C programma?
Als velen van ons een dergelijk standpunt innemen en dat ook kenbaar
maken op relevante plekken wordt de Tweede Fase voor de CM leerlingen
nog wat meer studeerbaar en voor de wiskunde docenten en scholen
mogelijk nog wat uitvoerbaarder dan hij nu al is.

Hans Klein
email: hklein@wxs.nl
****************************************************************************
ERDÖS
Laatst was er een korte tv documentaire over Erdös. Mijn video heeft het
niet gedaan en toch wilde ik het graag zien.
Misschien is er iemand die het wel opgenomen heeft. In dat geval graag
contact.

Vriendelijke groet van Adri Dierdorp
a.dierdorp@quicknet.nl
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl