****************************************************************************
WiskundE-brief nr.167
7-01-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 900 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
- uitnodiging presentatie fractals
- tweede aankondiging ICT 20001
- sitewijzer
- adreswijzigingen
****************************************************************************
MASTERCLASS ALS ZEBRA ACTIVITEIT

De drie colleges en practica Fractals zijn achter de rug. De leerlingen van
verschillende Vwo-scholen hebben zich verdiept in dit spannende vakgebied
en zullen op vrijdag 12 januari in zaal 31 van het WSN-gebouw op het
Zernikecomplex in Groningen laten zien wat de resultaten zijn van hun
studie.
U bent daarbij van harte welkom om mee te werken aan de beoordeling en
becijfering van de werkstukken. Dat geldt uiteraard als er één of meer van
uw leerlingen presenteren, maar ook als u gewoon een kijkje wilt nemen of
overweegt uw leerlingen in Maart naar deze workshop te sturen, nodigt de
vakgroep Wiskunde u van harte uit. Uw reiskosten worden vergoed en u krijgt
een lunch aangeboden.
Voor programma:
http://www.math.rug.nl/didactiek/masterclass.htm of e-mail
naar Wout de Goede
wdg@math.rug.nl .

jos tolboom
****************************************************************************
ICT 2001 conferentie, tweede aankondiging

ICT2001 is de eerste landelijke conferentie van dit millenium over
ICT-gebruik in het wiskundeonderwijs, waarbij wiskundedocenten zich kunnen
verdiepen in werkelijk alle ontwikkelingen op dit gebied.
Op deze conferentie staat het directe gebruik van ICT in de wiskundeles
centraal:
- Voorbeelden uit de klassenpraktijk van basisvorming, vmbo en tweede fase
- Overzicht van de actuele stand van zaken
- Zelf ervaringen opdoen in de computerlabs
- Reflectie en visie op veranderende didactiek

Via keuzewerkgroepen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
+ Praktische opdrachten en Internet
+ Gebruik van applets
+ Digitaal lesmateriaal voor het vmbo
+ Cabri in de onderbouw
+ Computeralgebra in de praktijk

Voor een volledige beschrijving van de conferentie en de inhoud van de
werkgroepen zie:
www.fi.uu.nl/ict2001.

Doelgroep Alle docenten wiskunde

Tijd en plaats
Donderdag 26 april 2001 van 9.30 uur tot 16.00 uur in Utrecht.
Kosten fl 450,-.
Organisatie APS, Freudenthal Instituut en NVvW.

Informatie
Secretariaat APS-wiskunde
tel. 030 - 285 67 22
fax. 030 - 285 68 91
e-mail:
wiskunde@aps.nl
****************************************************************************
SITEWIJZER

Collega George Koeze heeft een website speciaal voor de tweede fase
gemaakt. De wiskundetak daarvan is
http://www.koeze.myweb.nl/wiskunde.htm
Dick Klingens heeft de afgelopen maanden weer een groot aantal mey Cabri
samenhangende pagina's geproduceerd. Zie
http://www.pandd.demon.nl/nieuw.htm
Het wiskundelokaal van digitale school is de afgelopen weken
'schoongemaakt' . Het resultaat is te zien op:
http://www.digischool.nl/wi/
****************************************************************************
ADRESWIJZIGINGEN

E-mail adreswijziging komen vrij vaak voor. Dat is lastig, ook voor de
administratie van de WiskundE-brief.
Een vriendelijk verzoek :
Wanneer u een ander e-mail adres krijgt, meld dat dan kort voor de
ingangsdatum aan:
gerardk@xs4all.nl
- met als subject/onderwerp: adreswijziging WiskundE-brief
- met vermelding van het nieuwe en OUDE adres
Dit bespaart overbodig werk
gk
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl