****************************************************************************
WiskundE-brief nr.168 20-01-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 900 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
- overstap 5 HAVO - 5 VWO
- wiskunde aan ISK-leerlingen
- kangoeroe wiskundewedstrijd 2001
- reünie wiskundestudenten Nijmegen
****************************************************************************
OVERSTAP H5 naar V5

De overstap van H5 naar V5 blijkt in de Tweede Fase toch mogelijk te moeten
kunnen zijn, zo blijkt van diverse kanten en uit diverse al geëffectueerde
praktijken.
Ik zoek reacties van scholen en collega's over de mogelijkheden en
onmogelijkheden bij die overstap, de mate van aansluiting, wat er ingehaald
moet worden en hoe dat gebeurt, de problemen daarbij en alles wat er verder
over op te merken valt.
Zelf dachten wij hier op onze school dat vanuit HAVO WA1 weinig perspectief
bood, maar dat vanuit WA12, WB1 en WB12 een overstap naar VWO moet kunnen
lukken voor de betere leerling, zeker als hij een stapje terug kan doen, of
op de HAVO alvast een stapje hoger gaat, al brengt het tamelijk veel
inhaalwerk uit V4 met zich mee.
Van "Getal & Ruimte" heb ik al een bruikbare reactie, vanuit "Moderne
Wiskunde" en "Netwerk" werd wat beperkter gereageerd. Wie in het land heeft
ervaringen of ideeen?

E.S. Korthof
Ichthus College
Enschede
E-mailadres:
korthof@ichthus.nl

****************************************************************************
WISKUNDE AAN ISK LEERLINGEN

Isk leerlingen zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs die kort in
Nederland zijn. In de regel korter dan twee jaar. Zij spreken geen
Nederlands.
De leeftijden lopen uiteen van 12/13 jaar tot maximaal 17 jaar.
De niveau's lopen uiteen van slechts enkele jaren onderwijs (denk aan
midden en zuid Amerika), onderwijs door vader (meisjes uit Afganistan), tot
uitstekend onderwezen (ergens op een partikuliere school).
Na ISK1 volgt ISK2: de leerlingen zijn nu in het Nederlands aanspreekbaar.
Alle niveau's en leeftijden zitten nog steeds in een klas. Aan het eind van
ISK2 worden de leerlingen doorgeschakeld. Sommige gaan door naar
praktijkonderwijs, sommige naar de brugklas Mavo/Havo (we zijn daarmee
terughoudend). Sommige gaan naar het NOVA, sommige naar een VMBO
bovenbouwklas.
Aan deze leerlingen geef ik met veel plezier wiskunde. Zelden serieuzere en
vlijtiger leerlingen voor me gehad.

De niveau en leeftijd verschillen maken het echter wel lastig.
Inmiddels heb ik zelf een en ander ontwikkeld, ik zou graag ervaringen en
materiaal uitwisselen.
Wie heeft antwoord op een van de volgende vragen?
+ Leren rekenen vanaf groep 3, geschikt voor tieners, bestaat dat?
+ Is er geschikte software?
+ Wie heeft wedstrijd opgaven in diverse talen (ik heb kangoeroe 2000 in
fr, eng, ned) met antwoorden?
Reakties aan mijn e-mail adres (
elly@vanderpeet.demon.nl )

Elly van der Peet, Baandert College Heemskerk

****************************************************************************
Europese KANGOEROEWiskundewedstrijd

De Europese Kangoeroe Wiskundewedstrijd wordt tegelijk in meerdere Europese
landen gehouden voor alle leerlingen uit de brugklas, tweede, derde, vierde
en vijfde klas van het voortgezet onderwijs.
Let op: de wedstrijddatum in 2001 is: vrijdag 23 maart 2001 en niet 16
maart, zoals eerder is bericht. Zodoende kan de wedstrijd overal in Europa
tegelijkertijd plaatsvinden.

Op de site van de TU Eindhoven
http://
www.win.tue.nl/~kangoeroe treft u verdere informatie aan.
Op die site worden na de wedstrijd van 23 maart 2001 ook de juiste
antwoorden (niet de scores) en de winnende leerlingen en scholen gepubliceerd.

Alleen scholen kunnen zich aanmelden, geen individuele personen.
Voor verdere inlichtingen over de aanmelding, betaling enz. kunt u bellen
met Klantenservice van de Citogroep: (026) 352 15 61.
Bij de Citogroep moet de aanmelding uiterlijk 8 februari 2001 binnen zijn.
Het e-mail adres is:
kangoeroe@citogroep.nl.

****************************************************************************
REUNIE wiskunde KU Nijmegen

Studievereniging DESDA en reünistenkring De Wortel organiseren 21 april een
reünie voor alle oud-wiskundestudenten van de KU Nijmegen.
Nog geen uitnodiging ontvangen? Kijk op
http://www.sci.kun.nl/desda/lustrum/reunie.html
of schrijf naar Wiskunde/DESDA lustrum,
Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen
****************************************************************************WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl