****************************************************************************
WiskundE-brief nr.169 28-01-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 900 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
- Aansluiting HAVO -VWO
- Formules op webpagina's
- Forum Geometricorum
- Verslag Masterclass Fractals
****************************************************************************
AANSLUITING HAVO-VWO (reactie op artikel in nr. 168)

Ook wij denken dat de overstap havo wa1 naar vwo-5 niet mogelijk is.
Wat de verdere aansluiting betreft het volgende:
In vwo-4 hebben wij ervoor gekozen om niet al te veel wiskunde aan te bieden.
Wiskunde A1:
VWO-4: Getal en Ruimte, deel vwo-1 geheel
VWO-5:
Getal en Ruimte, deel vwo-2 geheel (aangepaste volgorde van hoofdstukken)
voor wiskunde A12: Getal en Ruimte vwo EM3 geheel (ook volgorde aangepast)
VWO-6
wa1: Getal en Ruimte, deel CM3 geheel
deel CM4 geheel
wa12:: Getal en Ruimte, deel EM4 geheel
Getal en Ruimte, deel EM 5 geheel
keuzeonderwerp

Wiskunde B1:
VWO-4: Getal en Ruimte, deel vwo-1 geheel
Getal en Ruimte, deel vwo-2 alleen hoofdstuk 1 en 2
Getal en Ruimte, deel NG/NT3, geheel
VWO-5: Getal en Ruimte, deel vwo-2 hoofdstukken 3,4, 5, en 6
Getal en Ruimte, deel NG/NT-4: geheel
voor wi B12 bovendien: GR deel NT6 geheel + keuzeonderw (20 slu)
VWO-6: Getal en Ruimte, deel NG/NT5 geheel + keuzeonderwerp (40 slu)
voor wiB12 bovendien: Getal en Ruimte, deel NT7 geheel + keuze (20slu)

Omdat in vwo-4 niet al te veel wordt behandeld, en het zwaartepunt in vwo-5
ligt, lijkt ons dat de aansluiting van havo-5 naar vwo-5 iets gemakkelijker
wordt.

Nico Admiraal
Atlas College, locatie Copernicus, Hoorn
n.admiraal@atlascollege.nl of nmadmiraal@multiweb.nl

****************************************************************************
FORMULES OP WEBPAGINA's

Wie weet raad? Mijn probleem is het volgende: Ik wil voor leerlingen uit
groepen met weinig contacturen wiskunde het huiswerk correct op mijn
website zetten, zodat de leerlingen het met alle vereiste nauwkeurigheid
geschreven huiswerk thuis of in school in alle rust kunnen raadplegen.
Vroeger wist ik mij goed te helpen met de Vergelijkings-editor van Word voor
het maken van teksten met veel algebraïsche formules. Nu werk ik veel
minder met papier maar zoveel mogelijk met mijn Website. Onze school is
immers ICT-Voorhoedeschool. Op een webpagina worden de stukjes van de
vergelijkingseditor beschouwd als afbeeldingen, met als vervelend gevolg dat
die stukjes boven de regels gaan zweven. Voor leerlingen biedt dat geen
aantrekkelijk beeld. Wie weet een oplossing voor mijn probleem ? Reacties
graag naar
hrenck@xs4all.nl. Na ontvangst van een bruikbare tip wil ik deze
ook voor de volgende editie van de Wiskrant naar een van redacteuren
opsturen.
Harrie Renckens, leraar wiskunde Grotius College te Heerlen.
****************************************************************************
FORUM GEOMETRICORUM

Forum Geometricorum is een nieuw electronisch tijdschrift, geheel gewijd
aan de klassieke euclidische meetkunde en daarmee samenhangende gebieden.
Het is via internet vrij toegankelijk.
Hoofdredacteur van het tijdschrift is Paul Yiu, Department of Mathematical
Sciences, Florida Atlantic University (USA).

Artikelen worden gepubliceerd in het Engels, in PS em PDF formaat.
De eerste aflevering met daarin het eerste artikel is zojuist verschenen.
Het artikel is van de hand van collega Floor van Lamoen (Goes):
"Friendship among triangle centers".

URL tijdschrift:
http://www.math.fau.edu/ForumGeom
URL Floors artikel:
http://forumgeom.fau.edu/FG2001volume1/FG200101index.html

Dick Klingens
****************************************************************************
MASTERCLASS FRACTALS als ZEBRA activiteit

Op vrijdag 12 januari 2001 hebben de deelnemers aan de Masterclass Fractals
voor VWO'ers de presentaties gegeven van het onderwerp dat hen was
toebedeeld. De jury bestaande uit wetenschappelijk medewerkers van de
vakgroep Wiskunde en Informatica en docenten uit het Voortgezet Onderwijs
was over het algemeen goed te spreken over het gebodene. Het structureren
en verhelderen van de vaak lastige onderwerpen lukte de één natuurlijk
beter dan de ander, maar niettemin hebben alle deelnemers deze Masterclass
met succes afgerond. De aanwezige docenten waren daarnaast goed te spreken
over de constructie om deze activiteit aan het Zebra onderdeel, het keuze
gedeelte binnen het Wiskunde B1 curriculum, te koppelen.
Het exposé van Floris Takens, emeritus hoogleraar Wiskunde, werd door de
aanwezige leerlingen als "interessant maar wel heel snel" gekarakteriseerd.
Door de goede ervaringen gemotiveerd heeft de vakgroep Wiskunde en
Informatica besloten deze masterclass in de periode maart/april nog een
keer te geven. U wordt hiervan via de WiskundE-brief op de hoogte gehouden.

Jos Tolboom
j.tolboom@math.rug.nl
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl