Date: Thu, 3 Apr 1997 17:33:53 +0200 (MET DST)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Belangstellenden WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 17

 

============ WiskundE-brief nr. 17 ========== 6-04-1997 ===============

OPZET

Deze WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in het

voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te houden

van voor hen relevante zaken, met enige nadruk op Internet-toepassingen .

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun je hem ongewijzigd retourneren.

Reacties en berichten zijn welkom bij gerardk@xs4all.nl (WiskundE-brief)

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 80 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb_main.htm

==================================================================

In de WiskundE-brief:

- gebruik/misbruik rekenmachine (5 en 6)

- ervaringen met dynamsiche simulaties.

- wiskundige tekstverwerker.

- agenda

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------

GEBRUIK EN MISBRUIK VAN DE REKENMACHINE (5)

Dit stukje is een reactie opp dat van A. Dierdorp, met name op de

vraag wat kan/mag met de rekenmachine

 

Gewoon een aardigheidje, toevallig vandaag gedaan in VWO5

 

In VWO5 probeer ik de leerlingen gevoel bij te brengen "hoe snel een functie

groeit".

Zo komt onder ander aan te orde "wanneer is ln(ln(x))=5?"; dat lukt meestal

wel en ze vinden x=2.851*10^64; waarop ik natuurlijk vraag of die functie

wel 10 zou kunnen worden en loof een aardigheidje uit voor degene die dat

met de gewone rekenmachine kan bepalen. (x=9.386*10^9565) Niet dat zoiets

belangrijk is, maar het geeft een wat andere kijk op "de limiet voor iks

gaat naar oneindig van ln(ln(x)) is ook oneindig). (jammer dat ik met EUDORA

geen symbolen kan maken)

 

groeten

Philip van Egmond

Zernikeweg 44

3731 KE de Bilt

030-220-34-38

Philip.van.Egmond@net.HCC.nl

 

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

GEBRUIK EN MISBRUIK REKENMACHINE (6)

 

Ik werk op de Laboratorium-opleiding al jaren met een methode die de

wiskunde dichter bij de praktijk moet brengen.

Toen deze leergang uit kwam was de reactie van de leerlingen, die tot dan

toe ook alleen maar theoretische wiskunde hadden gehad, " net

natuurkunde".

Veel voorbeelden kwamen uit de natuurkunde, dat klopt.

Als je een voorbeeld uit de praktijk van alle dag neemt dan spreekt dit

niet allen aan. Als een onderwerp aanspreekt dan alleen het onderwerp

zelf en niet het rekenen eraan.

Als je een duidelijke toepassing wilt geven, dan hebben ze dat bij het te

ondersteunen vak nog niet gehad, waardoor dit ook niet aanspreekt.

Kortom het is niet goed of het deugt niet.

Het hoofdrekenen en inschatten van antwoorden hoeft niet meer gekend te

worden (vindt men). De aansluiting van de beroepsopleiding op de

maatschappij (lees bedrijfsleven) geeft een steeds groter gat te zien.

Met de komst van de nieuw opgeleide MAVO'ers in september a.s. krijgen we

een type leerling dat nog minder kan rekenen, waardoor m.i. het gat met

de industrie nog groter wordt. Het wachten is op het aanpassen van het

bedrijfsleven aan de leerling :-)

Kortom iedereen een diploma en of er werk is voor deze opgeleiden is maar

de vraag.

Ik heb mij nooit afgevraagd wat ik me een vak op de H.B.S. moest, dat

leerde je later wel werd er gezegd. Ik heb nooit spijt gehad van alle

kennis die behoort tot m'n algemene ontwikkeling.

Ik krijg de indruk dat de sociale vaardigheden belangrijker worden

gevonden dan de kennis over een vak, wiskunde wordt een soort hobby voor

specialisten. In de c.i.t. wordt een behoorlijke dosis logica en inzicht

gevraagd en er wordt goed betaald, want er zijn steeds minder mensen die

"het nog aankunnen".

Vroeger werd er met een techniek geoefend totdat het kunstje goed

nagedaan kon worden, later, veel later kwam het inzicht. Op een goed

kennisfundament kun je een beroepshuis bouwen. Een zwak fundament kan

nooit een zwaar huis dragen, hoe goed je ook kunt praten, hoe mondig je

ook bent. Maar tegenwoordig moet alles eerst toegelicht worden, verklaard

worden waar het voor nodig is en wat je ermee kunt.

Een toepassing als differentieren en integreren wordt in de chemie pas

interessant op de universiteit, stromingsleer, reactiekinetiek. Maar hoe

leg ik hen uit wat dat is? Aanvaard maar dat je het nodig hebt, ik kan

niet altijd uitleggen waar iets voor nodig is, het is nodig.

 

Misschien dat er nog meer mensen uit het beroepsonderwijs de

wiskunde-brief ontvangen en willen reageren.

 

m.vr.groet Fred Kroon

docent wiskunde en informatica, ROC-Oost Nederland, Unit OOst, Hengelo

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------

ERVARINGEN MET DYNAMISCHE SIMULATIES

 

Het Martinuscollege in Grootebroek heeft in VWO wisknde a het

keuze-onderwerp Dynamische Simulaties opgenomen.

Dit komt in de plaats van Correlatie en Regressie.

 

Belangrijkste motieven voor de sectie waren:

- De leerlingen krijgen op toegankelijke wijze een goed inzicht in hoe

wiskundige modellen worden gemaakt,

geëvalueerd en aangepast.

- Het is een onderwerp waarbij computergebruik essentieel is: het gaat om

modellen die "met de hand" niet meer

door te rekenen zijn.

 

De opzet is als volgt:

- In vwo 5 worden twee hoofdstukken van het boekje Dynamische Simulaties

bestudeerd door de leerlingen.

- Parallel hieraan loopt een computerpracticum waarbij twee kleine,

nauwkeurig omschreven opdrachten, en een

grotere, open onderzoeksopdracht moeten worden uitgevoerd. Het practicum

heeft plaatsgevonden in het kader van

een langdurig studiehuisproject, waarin leerlingen plaats en tijd van hun

aktiviteiten gedurende een aantal

uren per dag zelf konden kiezen.

- In vwo 5 is een en ander afgesloten met een theorie-eindtoets.

- In vwo 6 wordt het laatste deel van het boekje gedaan, met nog enkele

lessen aan de computer. Tijdens een

schoolonderzoek in december wordt het onderwerp afgesloten met enige

theorie-vraagstukken.

 

Ervaringen:

- Leerlingen vinden de theorie lastig.

- Praktijkopdrachten worden met groot enthousiasme gedaan.

- "Kant en klare" programma's worden niet erg zorgvuldig door de leerlingen

bestudeerd.

- Er was een kleine aanvulling bij het boekje nodig om het begrip

'recursieve formule' ingang te doen vinden.

 

De sectie wil graag in contact komen met collega's die ook met dit

keuze-onderwerp werken, om van gedachtyen

te wisselen over opzet, ervaringen en praktijkopdrachten.

Contactpersoon is Jaap Bosschaart, E-mail adres:

jaap.bosschaart.@pi.net

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

WISKUNDIGE TEKSTVERWERKER

 

Ik wil reageren op de oproep uit brief nr 8: het tekstverwerken van

wiskundige opgaven.Tot voor kort werkte ik met WP5.1 en de formule

editor. Deze winter ben ik overgestapt naar MS-Word als tekstverwerker.

Het was even wennen in het begin, maar uiteindelijk kan ik veel sneller

en makkelijker wiskunde repetities en schoolonderzoeken tekstverwerken.

Opmerkingen daarbij:

- het is mogelijk een eigen werkbalk te maken met knoppen die je veel

gebruikt. Ik heb zo een werkbalk met de vergelijkingseditor, subschrift

en superschrift.

- de vergelijkingseditor werkt zeer overzichtelijk. Aan te raden. Wel

bij installatie apart met een "vinkje" aangeven dat ie geinstallerd moet

worden.

- het is zeer eenvoudig om even een driehoek of een andere figuur op te

nemen. MS-Word kent zelf al een tekenbalk. Een voudige plaatsjes gaan zo

zeer snel.

- verder kan Word alle plaatjes van andere programma's inladen. Handig

daarbij is dat je steeds kan zien welk plaatje het betreft voor je het

opneemt in het document. Zo haal je heel snel uit een rij plaatjes de

juiste.

- grafieken: ik gebruik nog steeds Printgrafiek van Wolters Noordhoff.

Ik wil binnenkort overstappen naar het programma van Roos Software.

- alle oude repetities uit WP5.1 blijven beschikbaar, want Word kan ze

(uiteraard) lezen; Word kan zelfs een document wegschrijven als

WP-document. Handig voor nog niet overgestapte collega's.

 

Kortom, na een korte gewenningsperiode ben ik zeer tevreden met mijn

huidige tekstverwerker!

 

Johan Vermeer, Kaj Munk College, Hoofddorp

J.Vermeer@pi.net

hokajmun@onet.rcc.nl

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------

AGENDA

 

dinsdag 8 april 9:00-10:20 Ned 2

Herhaling van alle programma's Wat en waar is wiskunde ?

 

vrijdag 11 april

Eerste ronde Wiskunde Olympiade

 

woensdag 16 april

APS-conferentie over grafische rekenmachine

 

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------

Tot de volgende brief.

-----------------------------------------------------------------

Gerard Koolstra

E-mail: gerardk@xs4all.nl

homepage: http://www.xs4all.nl/~gerardk/