****************************************************************************
WiskundE-brief nr.170 4-02-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 930 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
- bezorgproblemen
- aansluiting HAVO-VWO (reactie Gerrit de Jong)
- formules op WWW (2 reacties)
- Wereld Wiskunde Fonds
- wiskunde.pagina.nl
****************************************************************************
BEZORGPROBLEMEN
De WiskundE-brief wordt bijna wekelijks naar een kleine duizend abonnees
gestuurd. Meestal gaat dat zonder grote problemen: Er komen er altijd een
paar onbestelbaar terug, maar dat is haast onvermijdelijk.
Afgelopen zondag bleek ook na een uur wachten niets verstuurd te zijn.
Nogmaals geprobeerd (beter dubbel dan niet) en later nogeens. Uiteindelijk
geprobeerd of een kleinere zendig wel aankwam- inderdaad. Toen de
adressenlijst in stukken gehakt en nogmaals verstuurd. Nadat dit gelukt
was werden ook de eerder pogingen beloond. Het gevolg was dat de
WiskundE-brief nr. 169 (= 13*13 !) 4 of 5 keer bezorgd is op maandag.
Ik hoop van harte dat het eenmalig incident was, maar wanneer u deze brief
te laat en/of meerde keren ontvangt weet u enigszins waarom.
gk
****************************************************************************
AANSLUITING HAVO-VWO

Op onze school, de CSW in Middelburg, begeleiden we de leerlingen die
willen overstappen, ook die van mavo naar havo, tijdens de lessen die na de
examens vrij zijn gekomen. We gebruike Getal en Ruimte.
Elke overstapper krijgt een studiewijzer waarin de stof staat vermeld die
moet worden doorgenomen. Deze studiewijzers vormen deelverzamelingen van de
reguliere studiewijzers bij ons op school, waarin die onderwerpen zijn
opgenomen die onvoldoende aan bod zijn gekomen in hun vooropleiding.
Bij WA1 doen we 120 slu in vwo4. Daarom hoeven de leerlingen die naar vwo5
WA1 overstappen niet zo erg veel in te halen, maar ze moeten toch een forse
hoeveelheid werk verzetten.
Uit het algemene deel voor de overstappers havo WA1 naar vwo WA1 komt het
volgende.

Het overstapprogramma wordt afgesloten met een toets met een duur van 2
uur. Als voorbereiding hierop kun je de overzichten van de bestudeerde
hoofdstukken doornemen en de bijbehorende gemengde opgaven maken. Verder
staan achterin de boeken diagnostische toetsen en algemene herhalingen. De
diagnostische toetsen hebben niet het niveau van de afsluitende toets, zij
signaleren enkel of de basisvaardigheden beheerst worden. Reken voor de
voorbereiding van de afsluitende toets op nog eens zo'n 10 uur, waarmee de
totale studielast van het gehele overstapprogramma op ongeveer 60 uur komt.
Je kunt vrijstelling krijgen voor de afsluitende toets. Je moet dan wel
+ alle lessen hebben gevolgd
+ alle opgaven hebben gemaakt, met uitzondering van de opgaven die
volgens deze studiewijzer eventueel overgeslagen mogen worden.

BEGELEIDING
Voor de begeleiding maak je gebruik van de lessen volgens bijgaand rooster.
Spaar geen vragen op, maar stel ze op de eerstvolgende les. Plan je werk
ook zodanig dat je niet in tijdnood komt.

Tot zover het stukje studiewijzer.
Voldoen de leerlingen aan de eisen voor vrijstelling, dan hebben ze een
programma door te werken van 49 slu.

In vwo4 doen we bij WA1,2, WB1 en WB1,2 240 slu. Daarom moeten overstappers
hierbij meer inhalen.
Voor WA1,2 is dat 58 slu, voor WB1 41,5 slu en voor WB1,2 is dat 56,5 slu.
Voorwaar geen geringe belasting, maar naar ons idee moet het haalbaar zijn,
in ieder geval willen wij dit proberen aan het eind van deze cursus.
Voor de overstappers van mavo naar WA doen we niets, voor WB hebben we een
programma van 17 slu. Hiermee (of met iets soortgelijks) hebben we al jaren
ervaring en die is positief.

Wil iemand deze studiewijzers ontvangen, dan moet dat mij (via een mailtje
aan
gdejong@zeelandnet.nl) even gemeld worden, dan zal ik ze opsturen (als
WORD-bestanden). Deze studiewijzers komen zeer binnenkort ook op de site
http://www.getalenruimte.nl te staan, vanwaar ze gedownload kunnen worden.

Gerrit de Jong
gdejong@zeelandnet.nl
****************************************************************************
FORMULES OP WEBPAGINA reactie 1

Het programma MathType biedt een perfecte oplossing voor het probleem van
de heer Renckens van brief 169. MathType is een uitbreiding van de
vergelijkingseditor van Word en werkt nog beter met Word samen. Ter
illustratie hierbij een adres van een voorbeeld webpagina:
www.educadbv.nl/Daedalus/MathType/webformules.htm .MathType zorgt ervoor
dat de vormgeving van de formule bij de tekst past en op de juiste plaats
staat.
Daedalus is reseller van MathType in Nederland. Meer informatie vindt u op
de website:
www.educadbv.nl.
Met vriendelijke groet, Sieb Kemme.
****************************************************************************
FORMULES OP WEBPAGINA reactie 2

De problematiek die Harrie Renckes aansnijdt is zeer herkenbaar. Ook ik heb
tijdenlang geprobeerd met een zelf geknutselde website mijn onderwijs te
ondersteunen. Toen ik twee jaar geleden echter de op het programma
Blackboard gebaseerde Kennisnetkringen ontdekte, bleek veel van het werk
dat ik had gedaan, veel eenvoudiger te kunnen. Kijk eens op
http://kringen.kennisnet.nl . Via de link User aanmaken maak je jezelf lid
van deze club en vervolgens kun je courses oprichten. Voor al mijn
Informatica klassen zijn die nu volledig operationeel. Als je lid bent, kun
je bijvoorbeeld zien wat ik met Havo 4 doe op
http://kringen.kennisnet.nl/courses/Inf_H4_Bel/
Het prettige is dat Blackboard goed samenwerkt met je browser en in
Internet Explorer 5 en hoger alle bestanden uit de MS office suite (behalve
Access) als een webpagina worden getoond. Dus de .doc , .xls en .ppt
bestanden kun je simpel uploaden en je hoeft je verder over de html code
geen zorgen te maken. Daarnaast beschikt je course standaard over
uitgebreide communicatiemogelijkheden, die je veel hoofdbrekens schelen in
vergelijking met de eigen site.
Om op de oorspronkelijke vraag terug te komen: documenten kun je dus gewoon
in Word blijven maken. Ik werk nu zelf met de voledige Mathtype versie, die
integreert met Word en de formules zien er op het web net zo uit als
wanneer je ze lokaal op je eigen computer bekijkt.
Mijn leerlingen en ik zijn enthousiast!

Jos Tolboom
j.tolboom@math.rug.nl
****************************************************************************
WERELDWISKUNDEFONDS op zoek naar nieuwe projecten

Het WereldwiskundeFonds (WwF) is een werkgroep binnen de Nederlandse
Vereniging van Wiskundeleraren. Het doel van deze werkgroep is:
- ondersteuning te bieden aan het wiskundeonderwijs in derdewereldlanden
door middel van financiële bijdragen aan nader te bepalen projecten;
- wiskundedocenten 'hier' te laten zien dat er 'daar' ook collega's zijn
die zich met soortgelijke, maar ook met heel andere vragen en problemen
bezig houden als zij zelf.

Tot op heden werden projecten ondersteund in Zambia, Zimbabwe, Mozambique,
Bhutan, op de Malediven, in Ghana, Soedan en Kenia.

Er kunnen weer nieuwe aanvragen voor ondersteuning ingediend worden. Uit de
ingediende aanvragen kiest de werkgroep twee projecten (dit jaar een extra
in verband met een donatie van het Freudenthal instituut) . Criteria voor
het toekennen van subsidies zijn:
+ alleen projecten in derdewereldlanden
+ zichtbare ondersteuning
+ voorkeur voor projecten in het voortgezet onderwijs
+ projecten die een vervolgproject kunnen krijgen hebben een pre
+ betrouwbaarheid en goede communicatie spelen een grote rol bij toekenning.

Bent u betrokken bij zo'n project of kent u iemand die dat is, dan kunt u
een aanvraag indienen bij de secretaris van het WereldwiskundeFonds:
jonglent@worldonline.nl tel. 010 - 452 45 56.
U kunt de aanvrage het beste eerst even met hem doorspreken.
Aanvragen moeten voor 15 mei binnen zijn.

Hans Wisbrun, voorziter WwF
****************************************************************************
WISKUNDE.PAGINA.NL
Jeroen Leeflang vraagt aandacht voor een "dochter' van startpagina.nl:
http://wiskunde.pagina.nl.
Sinds kort is hij daarvan de webmaster.
****************************************************************************


Gerard Koolstra
G.Koolstra@chello.nl