****************************************************************************
WiskundE-brief nr.171 18-02-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 950 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
- Nieuwe versie Wiskit (Hans Klein)
- Wiskunde puzzelclub ?
- Website Moderne Wiskunde
- TV uitzending Florence Nightingale and Statistics
- Nogmaals MathType
****************************************************************************
NIEUWE VERSIE VAN WISKIT

Alweer enige tijd geleden (5 november) heeft er een korte
aankondiging van mijn tekenprogramma Wiskit in de WiskundeE-brief
gestaan. Deze aankondiging is een aantal abonnees misschien ontgaan.
Ter gelegenheid van de nieuwe versie van Wiskit (inmiddels de derde)
wat uitvoeriger informatie.
Wiskit is een Windows programma om tekeningen te maken zoals velen
van ons nodig hebben voor lesmateriaal en toetsen. Wiskit kan deze
tekeningen opslaan in Windows Metafile formaat. Dit is een
vectorformaat dan uitstekend gelezen en bewerkt kan worden door Word
en Powerpoint en dat uitstekend schaalbaar is. Dit levert uitstekende
afdrukkwaliteit. Daaarnaast kunnen bitmaps op het klembord worden
geplaatst. Voor de Latex gebruikers: de nieuwe versie van Wiskit kan
tekeningen ook opslaan in het Eepic formaat.
Wiskit heeft twee schermen: een tekenscherm en een programmascherm.
In het tekenscherm kunnen grafieken van functies worden getekend. In
het programmascherm kunnen via eenvoudige programmeer opdrachten alle
mogelijke tekeningen worden gemaakt. Er zijn
+/- 15 programmeeropdrachten en 40 tekenopdrachten.
Het programmascherm heeft een aantal hulpmiddelen om het programmeren te
vereenvoudigen.
Screendumps van het tekenscherm en het grafiekenscherm kunnen worden
bekeken op
http://home.wxs.nl/~hklein/wiskit/grafiekenscherm.htm en
http://home.wxs.nl/~hklein/wiskit/programmascherm.htm

De tekenopdrachten lopen van opdrachten als lijn,
rechthoek, cirkel tot opdrachten als webgrafiek, lijnelementenveld,
conflictlijn. De programmeer opdrachten zijn opdrachten als
herhaal..totdat, als..eindals. Er zijn ook opdrachten die meetkundige
tekeningen zoals die in Cabri kunnen maken. Ook 3d-tekeningen worden
ondersteund (alleen parallelprojectie).
Een voorbeeld van een programma dat een tekening maakt dat trapeziumregel
bij een integraalbenadering van de functie sinus illustreert zou er als
volgt uit kunnen zien:
xmin=-1
xmax=4
ymax=1.5
ymin=-1.5
F=sin(x)
vulstijl(5)
vulkleur(12632256)
maak(a;0)
maak(da;pi/5)
herhaal
veelhoek(a;0;a;sin(a);a+da;sin(a+da);a+da;0)
maak(a;a+da)
totdat(grotergelijk(a,pi))
Dit en andere voorbeelden kunnen worden bekeken op
http://home.wxs.nl/~hklein/wiskit/voorbeelden.htm.

Wiskit is geschreven in Delphi, wat resulteert in een compact en snel
programma. Het past zelfs met gemak op een floppy. Wiskit hoeft niet
geinstalleerd te worden en kan in iedere gewenste directory worden
geplaatst. Last but not least: Wiskit is freeware en blijft dat ook
en wordt beschikbaar gesteld op basis: "as is".
De website van Wiskit heeft het volgende adres:
http://home.wxs.nl/~hklein/wiskit.htm.
Vanuit deze pagina kun je doorklikken naar bovengenoemde pagina's en
kun je een zipfile ophalen die Wiskit.exe bevat plus de uitgebreide
helpfile en een Word bestand met meer voorbeelden. Gebruikers die dat
willen kunnen aan mij kenbaar maken dat ze op de hoogte willen
gehouden worden van nieuwe versies. Ook wensen t.a.v. het programma
kun je aan mij kenbaar maken. Veel tekenplezier!
Hans Klein (
hklein@wxs.nl)

****************************************************************************
WISKUNDE PUZZEL CLIB ?
Graag kom ik in contact met mensen die het net als ik
leuk vinden om wiskunde raadsels/vraagstukken op te lossen.
Is er al een club van en zo ja wat is het adres en telefoonnummer.
Met vriendelijke groet

Leo JKarnebeek
leo.karnebeek@12move.nl
****************************************************************************
WEBSITE MODERNE WISKUNDE
Moderne wiskunde heeft nu ook een eigen webplek:
http://www.modernewiskunde.wolters.nl/
****************************************************************************
FLORENCE NIGHTINGALE
De Open University zendt als onderdeel van haar cursusprogramma wiskunde op
21 maart (BBC 2 om 1.00 a.m. UT; 2:00 Nederlandse tijd )
deel 2 uit van het programma 'The passionate statistician', een
uitzending ivm Florence Nightingale en haar bijdrage aan de statistiek.

Heleen Verhage
*****************************************************************************
NOGMAALS MATHTYPE

In WiskundE-brief nr 169 vroeg Harrie Renckens, leraar wiskunde van het
Grotius College te Heerlen, informatie over de publicatie van wiskundig
zetwerk op het internet. In nr 170 volgden twee reacties die wezen op
MathType, de formule editing software van Design Science Inc
(
http://www.mathtype.com). Bij die reacties zijn twee kanttekeningen op
hun plaats.

Ten eerste, veel tekstverwerkers, zoals MS Word, gaan standaard al
vergezeld van Equation Editor. Equation Editor is een minder krachtige
versie van MathType en biedt aanzienlijk minder mogelijkheden en
flexibiliteit. Zo worden door Equation Editor kleuren niet ondersteund,
een nadeel voor vooral educatieve webpagina's. In het afgelopen jaar
verscheen een uitgebreide vergelijking tussen MathType en Equation Editor
in twee artikelen in Euclides. Het is echter nuttig om eerst enige
ervaring met het gebruik van Equation Editor op webpagina's op te doen
alvorens te besluiten over te gaan tot de aanschaf van het zeer veelzijdige
MathType. Bij de aanschaf van MathType is het dan belangrijk te letten op
educatieve kortingen en op korting voor gebruikers van Equation Editor
(waaronder alle gebruikers van MS Word).

Ten tweede. Er zijn twee importeurs van MathType in Nederland:
XCite International.com BV
E-mail:
info@xcite.nl
Internet:
http://www.xcite.nl
en
Daedalus
E-mail:
daedalus@educadbv.nl
Internet:
http://www.educadbv.nl

Drs Willem L J Knoester-Doeve
*****************************************************************************


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl