****************************************************************************
WiskundE-brief nr.173 11-03-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 950 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer :
- De Nationale Doorsnee en VU Stat
- WWF zoekt eenmalige hulp
- Cinderella en praktische opdrachten
- Database Project Peanut Software
- Nieuwe vlaamse portaalsite
****************************************************************************
De Nationale Doorsnee en VU Stat

De deelnemende scholen aan het project de Nationale Doorsnee heb een
gezamenlijk databestand gecreerd waarin gegevens van ruim 50.000
leerlingen over lengte,zakgeld, tijdsbesteding, ontbijtgewoonten,
favoriete vak, etc.
Het gaat om een SPSS bestand dat door het CBS ter beschikking is gesteld
aan het project en thans door ondergetekenden beheerd wordt. (Over een
definitieve beheersvorm wordt nog gedacht.)
Een interessante mogelijkheid van dit bestand is, dat er een
steekproeftrekking uit gedaan kan worden van een kleiner aantal records,
bijv. 500 stuks. Met enig geknutsel kan dat kleinere databestand dan
weer geimporteerd worden in bijvoorbeeld VU Stat.
En dat biedt dan weer interessante mogelijkheden voor het
statistiekonderwijs op school, zo hopen wij.
Op dit moment wordt gewerkt aan een bewerking van het bij het project
verspreide additionele lesmateriaal, waarin de uitkomsten van het
project verwerkt zijn en dit soort mogelijkheden nader worden
uitgewerkt. Echter, dit materiaal is nog niet klaar helaas.
Vooruitlopend op het beschikbaar komen daarvan, kunnen geinteresseerde
docenten die zelf wel wat willen experimenteren met de DND gegevens en
VU Stat, alvast zo'n steekproefbestand in VU Stat formaat krijgen. (Voor
alle duidelijkheid: de steekproef is geanonimiseerd, dus gegevens als
BRIN code, klassenaanduiding en leerlingnummer worden verwijderd).
Heeft u belangstelling, stuur dan een mailtje naar Heleen Verhage,
heleen@fi.uu.nl
U krijgt dan een bestand toegestuurd.
In de subject-omschrijving graag vermelden: DND en VU Stat

Heleen Verhage en Peter van Wijk
****************************************************************************
WereldWiskundeFonds zoekt eenmalige hulp

Het WwF gaat iets nieuws doen! Traditioneel organiseren wij op de
jaarvergadering van de NVvW de verkoop van oude (wiskunde)boeken. Een deel
van de opbrengst hiervan komt terecht bij wiskundeprojecten in de derde
wereld. Die boekenveiling gaan wij over enige tijd anders aanpakken: via
een veiling bij opbod via internet. Meer nieuws hierover volgt later.

Als eerste zal een flinke partij boeken worden geveild die wij recentelijk
uit een nalatenschap mochten ontvangen. Deze grote partij van waardevolle
boeken wordt aanstaande zaterdag 17 maart door ons gecatalogiseerd in
IJsselmuiden. Hierbij kunnen wij nog wel wat hulp gebruiken. Wij hebben
geen echte experts nodig: iedereen die iets van wiskunde(onderwijs) weet of
van boeken is welkom! Voor de inwendige mens wordt gezorgd.

Aanmelden via:
wisbrun@wxs.nl
020 - 419 52 03
****************************************************************************
Een meetkundige PO met applets

Laatst heb ik op een nascholingscursus meetkunde kennis gemaakt met het
programma Cinderella. Dat programma heeft vergelijkbare mogelijkheden als
het bekende programma Cabri. Verrassend voor mij was het feit dat je met
die programma's zeer eenvoudig applets (voorzien van tekst) kunt maken.
Leerlingen of andere gebruikers hebben dan het eigenlijke programma niet
meer nodig. Bovendien kun je de mogelijkheden binnen de applet beperken. Op
die manier kun je de vele toeters en bellen die bij veel software zit
afschermen.
Als eerste product heb ik een praktische opdracht gemaakt over lijnen in
een driehoek. Die opdracht is bedoeld voor leerlingen in 4 vwo of 4 havo NG
en/of NT. In die opdracht leren leerlingen o.a. wat zwaartelijnen,
bissectrices,
hoogtelijnen en middelloodlijnen zijn. Alle tekeningen/constructies kunnen
en moeten gemaakt worden met de applets. De opdracht eindigt met een aantal
onderzoeksopdrachten. Bij deze praktische opdracht gaat het niet om
bewijzen (dat komt voor de vwo-ers in voortgezette meetkunde aan de orde)
maar om het op het spoor komen van vermoedens.
Deze praktische opdracht zal weinig tot geen begeleiding vereisen. De meest
eenvoudige afronding is een live demonstratie van de leerlingen. Je ziet
dan snel 1) of ze vaardig geworden zijn in de omgang met de applets 2) of
ze de vermoedens goed onderzocht hebben.
Een beschrijving van de opdracht en de pagina's met opdrachten zijn te
vinden op:
http://www.win.tue.nl/~jessers/aansluiting/lijnen in driehoek.htm
Deze opdracht staat op de aansluitingssite van de TU/e. Het startadres
daarvan is:
http://www.win.tue.nl/~jessers/aansluiting/index.htm
Commentaar, vragen over deze opdracht of suggesties voor verbeteringen zijn
welkom:
J.Essers@tue.nl

Jan Essers
****************************************************************************
[overgenomen van een engelstalige nieuwsbrief]
Database Project Peanut Software

http://www2.spsu.edu/math/Dillon/Peanutdocs/
This site is for sharing materials that were written by teachers to help
students use Peanut Software as aid to learning mathematics. There may be
typos or mistakes in some documents. None comes with a guarantee!

To get Wingeom, Winplot, or any of the other Peanut programs, visit the
Peanut Software site.
http://math.exeter.edu/rparris/
The Peanut programs were written by Rick Parris, of Phillips Exeter Academy
in New Hampshire. He maintains the programs and posts updates often. If
you have trouble using something here with an old version of Wingeom, for
example, try updating your version. It may help.

Meg Dillon
****************************************************************************
(Vlaamse) portaalsite wiskunde voor leerlingen van 12/13- jaar

Bezoek:
http://Wiskunde1.StartTips.com van Daniel JACQUES
Een massa interactief wiskunde-materiaal (+300 links!), verzameld voor
leerlingen van 12-13 jaar. Getallenleer, meetkunde, grafieken,
ruimtemeetkunde, probleemoplossend denken en links naar bruikbare wiskunde
- sites komen aan bod. Alle links zijn gegroepeerd per leereenheid,
gebaseerd op eindtermen en leerplannen. Een aantal applets werden
samengesteld door enthousiaste leerlingen van 12-13 jaar (zie bv. gehele
getallen optellen).

danieljacques@hotmail.com
****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl