****************************************************************************
WiskundE-brief nr.174 25-03-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en de
tweede fase.
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 970 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer
- over afronden van schoolexamencijfers
-
www.wiskunde.nu
- 3D Meetkunde
****************************************************************************
AFRONDEN van schoolexamencijfers

Mag 6,45 afgerond worden op 7. Deze vraag heeft zo blijkt een flink aantal
schoolleiders en de Vereniging voor het management in het Voortgezet
Onderwijs Opening flink bezig gehouden de afgelopen maanden. Het betreft
die vakken die geen centraal examen hebben (zoals wiskunde A1 op het HAVO)
Samenvatting van de discussie (als ik het tenminste goed begrepen heb)
1) " In de regelgeving ligt niet vast hoe schoolexamencijfers moeten worden
afgerond. Dit betekent dat de school het zelf bepaalt "
2) Sommige scholen hanteren een 'soepele afronding' : 6,45 wordt 7
3) Het is vervelend wanneer de ene school soepeler afrondt dan de andere
4) Advies (en gevolg ?) 6,45 wordt overal afgerond naar 7.

Wat moeten we ermee ?
A We (glim)lachen er om,
B We maken ons kwaad, zijn ze nou helemaal !
C We maken 'afronden' tot kerndoel in de basisvorming
D We gaan na wat er met deze leiddraad nog meer mogelijk is aan 'soepel
afronden' en passen dat fanatiek toe.

gk
****************************************************************************
WWW.WISKUNDE.NU

www.wiskunde.nu onderging een grondige lenteschoonmaak.
Een aantal onderdelen werden toegevoegd: een webgids met ruim 500 links
naar interessante wiskundesites, bespreking van een Nederlandstalig
softwarepakket voor ruimtemeetkunde Cavalieri, webbladen in verband met de
stelling van Pythagoras en Platonische lichamen.
Nieuw op de site is de bespreking van een het C.A.S. Scientific Notebook.
Scientific Notebook is een 3 in 1 pakket: wiskundige tekstverwerker
steunend op Latex, computer algebra systeem Maple en unieke mogelijkheid
van het random genereren van wiskundige meerkeuzetoetsen met behulp van de
ingebouwde Exam Builder.
Je kan op deze site een Nederlandstalige handleiding voor het gebruik van
Scientific Notebook downloaden.
Een aantal Exam Builder quiz-bestanden met random gegenereerde vragen voor
analyse zullen binnenkort beschikbaar zijn. Het proberen waard !

Websites
www.wiskunde.nu en http://start.be/cabri
e-mail
ivan.dewinne@pandora.be
****************************************************************************
3D Meetkunde

Het softwarepakket "3D Meetkunde" van uitgeverij visiria (
Visiria@wxs.nl)
is uitgebreid. Ik heb hiervoor een flink aantal lesbrieven geschreven
(momenteel bijna 80), aan de leerling gericht en kant en klaar voor gebruik
in de klas. Een voorbeeld van zo'n lesbrief treft u aan als artikel in de
Nieuwe Wiskrant van deze maand (maart), het artikel op de middenpagina's.
Ik daag u graag uit, deze lesbrief in uw klas(sen) uit te proberen. Bij het
artikel hoort een docentenhandleiding en een speciale demo van de software.
Die handleiding en software zijn te downloaden van de website van het
Freudenthal Instituut (
www.fi.uu.nl/wiskrant). (Wanneer uw school reguliere
gebruiker is van de software, is dit tevens een gelegenheid, de software te
updaten. Geauthoriseerd is het immers een werkende versie).

Wie nader wilt kennismaken met het pakket kan een gratis demoCDrom
aanvragen bij Visiria. Deze demo bevat, naast de software de 80 lesbrieven
(in Word-97-formaat) en honderden tekeningen. U kunt al heel wat aardige
tekeningen ermee maken voor in uw proefwerken, lesmaterialen en praktische
opdrachten.

Op de regionale bijeenkomsten van de NvvW in Leiden, Eindhoven en Zwolle
verzorg ik workshops, waarin u nader kennis kunt maken met de echte
software. Vooral de vele nieuwe mogelijkheden (bewegend onderzoek van
functies, krommen, doorsneden, correlatie, lineair programmeren,
vectorrekening) zal u aanspreken.

Ton Lecluse
tlecluse@yahoo.com
****************************************************************************
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl