****************************************************************************
WiskundE-brief extra uitgave 24-04-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en
nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of gerardk@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1000 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
FORMULEKAARTEN

Er in een uitspraak vanuit de inspectie

Kern daarvan:
1) De kaarten van EPN voldoen NIET aan gestelde criteria.
2) Gezien de situatie (vlak voor examen etc., veel docenten en leerlingen
gingen er van uit dat de kaarten wel gebruikt mochten worden) wordt het
gebruik van de EPN-kaarten dit jaar 'niet verboden'.
3) Begin volgend schooljaar vindt er nader overleg plaats met alle
betrokken partijen.

Voor meer informatie:
http://www.nvvw.nl/ (klik op NetNieuw)

****************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl