Date: Sat, 5 Apr 1997 21:53:13 +0200 (MET DST)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Belangstellenden WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 17A

 

============ WiskundE-brief nr. 17 A ========== 6-04-1997 ===============

OPZET

Deze WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in het

voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te houden

van voor hen relevante zaken, met enige nadruk op Internet-toepassingen

en de tweede fase,

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun je hem ongewijzigd retourneren.

Reacties en berichten zijn welkom bij gerardk@xs4all.nl (WiskundE-brief)

Deze brief wordt gestuurd naar ruim. 80 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb_main.htm

==================================================================

In de WiskundE-brief:

- gebruik/misbruik rekenmachine

` - dynamische modellen (2)

- publiciteits offensief

----------------------------------------------------------------------------

GEBRUIK EN MISBRUIK VAN DE REKENMACHINE

(dit stuk had al in de vorige WiskundE-brief moeten verschijnen; met excuses

aan de auteur)

 

<<Een MAVO'er of HAVO'er die er een factor 10 naast zit .... berisping

wegens onzorgvuldigheid>>

De leerling en de analist worden dus op verschillende manieren beoordeeld;

de leerling op het kunstje en de analist op de interpretatie van het

eindresultaat. Oplossing: beoordeel de leerling ook op zijn interpretatie

van het resultaat. Factor 10 (of iets dergelijks ) fout, dan geen aftrek

voor een rekenfout, maar ook voor een gebrek aan inzicht. Dus niet -1, maar

zeker -10 of -15. Als je wilt dat leerlingen dit soort vaardigheden zeer

goed leren beheersen, dan moet je hier een zeer sterk accent op leggen.

(Dit doet me denken aan een docent Nederlands die ik vroeger in de brugklas

had. We kregen testen met 30 oefeningen. 1 fout 2 punten eraf! Leuk was het

niet, maar het duurde niet lang of je zat onder de 3 fout).

Deze nadruk moet echter gelegd worden in de brugklas (eigenlijk al op de

basisschool). Die rekenmachine mag overigens best gebruikt worden, alleen

niet bij dit soort proefwerken. Dit geldt natuurlijk voor ieder onderdeel

dat je leerlingen wilt aanleren; als de rekenmachine het kan en jij wilt

dat de leerling het zonder machine kan, dan toets je dit een keer zonder de

rekenmachine.

 

<<Mijn bezorgdheid gaat nu uit naar de grafische rekenmachine, ..... kunnen

oplossen>>

Mijn bezorgdheid gaat meer uit naar hoe de grafische rekenmachine wordt

ingezet. Je kunt de GRM namelijk op verschillende manieren inzetten. De

meest gebruikte manier is die van een stuk gereedschap (TOOL); druk maar op

het knopje en daar staat het antwoord. In sommige gevallen kan dit heel

nuttig zijn. Een voorbeeldje voor een MTS.

Stel dat bij een technisch vak, leerlingen moeten werken met geavanceerde

electronische appparatuur. Het verkeerd afstellen/instellen van de

apparatuur kan leiden tot doorbranden van onderdelen. Het zal niet de

bedoeling zijn van de docent om de leerling te leren uitrekenen welke

instellingen hij moet kiezen, maar eerder hoe hij in de praktijk met deze

machine moet omgaan. Om nu te zorgen dat de leerling aan de juiste

instellingen komt kan er een simpel programmaatje (of ApLet) geschreven

worden waar de leerling alle gegevens instopt, vervolgens op de Losop

(SOLVE) knop drukt, waarna het antwoord verschijnt; d.i. de instelling die

nodig is voor het goed functioneren van de machine.

In een ander geval wil ik dat leerlingen leren rekenen en ook daar kan de

GRM een handig hulpmiddel bij zijn. Ik gebruik dan de GRM op een andere

manier; namelijk als instructeur (TUTOR). De GRM genereert opgaven die de

leerling moet oplossen. De leerling ontvang van de GRM feedback op zijn

antwoorden.

 

<<Hoe doet een leerling met een gebrekkige algebraische vaardigheid en

onvoldoende logisch inzicht dit??>>

Waarom zou zo'n leerling dat doen? En waarom doe jij dat eigenlijk?

Op dit moment ben ik bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van materialen

voor de MTS Almelo. Materiaal voor de GRM, bij de wiskundeles.

Groeten,

 

Joost van 't Spijker MidasEducatie@CompuServe.com

Almelo

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------

DYNAMISCHE SIMULATIES(2)

 

Op de KSE (Etten-Leur) wordt sinds 3 jaar gewerkt met het programma

Vudynamo. Het onderwerp dynamische modellen is gekozen als keuze onderwep

bij wiskunde a op de VWO afdeling.

In de vijfde klas volgt kennismaking met programma aan de hand van allerlei

kleine opdrachten die rechtstreeks te maken hebben met de reeds behandelde

wiskunde a theorie.

In de zesde klas stappen we over op modellen van het type erbij*dt en/of

eraf*dt tov van een bepaald level. Deze modellen hebben een gestage opbouw

in complexiteit.

Het derde schoolonderzoek bestaat voor ca 30 procent uit dit onderwerp. Dit

deel wordt afgevraagd met gebruikmaking van de computer.

Overleg/contact met andere gebruikers is welkom. Zeker omdat dit onderwerp

ook aan bod komt in de tweede fase.

Jos Andriessen (Andriess@worldonline.nl)

Jos Andriessen

Andriess@worldonline.nl

 

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

De WiskundE-brief begint volwassen te worden, zowel wat betreft inhoud als

aantal

abonnees. Daarom leek het Jos en mij een goed idee wat aan de weg te timmeren.

De komend week sturen we naar allerlei scholen, instellingen, uitgevers e.d. een

briefje waarin we hen op de WiskundE-brief attenderen.

De bedoelings is dat mensen die nog niet van de WiskundE-brief hadden gehoord

zich kunnen abonneren, maar vooral ook dat allerlei instellingen (denk aan CITO,

APS, SLO,FI .) de WiskundE-brief gaan gebruiken om snel berichten te verspreiden

die van belang zijn voor de wiskundeleraren in Nederland.

Om te voorkomen dat we een soort advertentieblaadje worden, houden Jos en ik

nauwlettend in de gaten of de berichten echt relevant zijn.

 

Gerard

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Gerard Koolstra

E-mail: gerardk@xs4all.nl

homepage: http://www.xs4all.nl/~gerardk/