Date: Sun, 13 Apr 1997 22:41:36 +0200 (MET DST)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Belangstellenden WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 18

 

============ WiskundE-brief nr. 18 ========== 13-04-1997 ===============

OPZET

Deze WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in het

voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te houden

van voor hen relevante zaken, met enige nadruk op Internet-toepassingen

en de tweede fase.

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun je hem ongewijzigd retourneren.

Reacties en berichten zijn welkom bij gerardk@xs4all.nl (WiskundE-brief)

Deze brief wordt gestuurd naar bijna 100 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb_main.htm

==================================================================

In de WiskundE-brief:

- nieuws over de 2e fase

- beoordeling werkstukken

- rekenmachine (7)

- proefwerken

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------

Van het APS ontvingen we onderstaand bericht..

De inhoud sluit aan op het artikel *Stand van zaken Tweede Fase* van Kees

Hoogland.(Wbrief 16)

 

VOORLICHTINGSBROHURE HAVO/VWO WISKUNDE TWEEDE FASE

 

In februari en maart jl. heeft u een van de bijeenkomsten kunnen bijwonen, die

vanuit het APS georganiseerd zijn voor het vak wiskunde in de vernieuwde

tweede fase.

Daar heeft u ook de voorlichtingsbrochure ontvangen die bij de SLO is

uitgegeven.

Binnenkort zal de schoolleiding van uw school een brochure ontvangen waarin een

samenvatting is opgenomen voor alle vakken in de vernieuwde tweede fase. De

informatie over wiskunde in die schoolleidersbrochure wijkt op een paar

punten af van

hetgeen in de brochure voor wiskunde is vermeld.

 

DE SCHOOLLEIDERSBROCHURE IS HET MEEST RECENT EN BEVAT DE JUISTE INFORMATIE.

 

Deze verschillen worden veroorzaakt doordat onlangs bij het ministerie van

OC&W het zogenaamde concept- Inrichtingsbesluit is verschenen. Daarin

staan wijzigingen die nogal ingrijpend zijn voor het vak wiskunde. Vandaar

dat wij u deze brief sturen om u daarover te informeren.

Er zijn twee opvallende veranderingen.

1. Leerlingen die voor een bepaald profiel gekozen hebben, mogen de

wiskunde die bij

dat profiel hoort steeds vervangen door een zwaarder

wiskundeprogramma . Dat

geldt zowel bij havo als bij vwo.

Een voorbeeld: een leerling die voor het profiel Economie

&Maatschappij heeft

gekozen mag de wiskunde uit dat profiel vervangen door een zwaarder

wiskundeprogramma , dus de wiskunde van Natuur & Gezondheid of

Natuur & Techniek.

2. Het combineren van wiskunde A en wiskunde B wordt niet meer

toegestaan.Tot nu

toe leek het erop dat leerlingen in het vrije deel een extra

wiskundevak konden

doen. Dat mag niet meer.

 

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer het concept- Inrichtingsbesluit

in de

Tweede Kamer behandeld zal worden. Tot die tijd zal de situatie rond wiskunde

onduidelijk blijven. Ondanks die onzekerheid leek het ons toch gepast om u

hierover te

informeren.

Met vriendelijke groet,

 

Marja Meeder

vakcoordinator wiskunde

 

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------

Hoe beoordeel je bij wiskunde 'bijna gelijke' werkstukken?

 

Dit jaar heb ik in VWO4 "verkenningen in de ruimte (MW)" behandeld. Leuk

hoofdstuk, kinderen werken vooral zelfstandig en leren veel van elkaar. Ik

hoef alleen maar op eventuele lees-, schrijf- en drukfouten te letten.

Aan het einde van het hoofdstuk moest ik er eigenlijk een repetitie over

geven, maar dat kwam toen slecht uit: wat kan je nou vragen in 40 minuten?

Dus wij, 3 docenten hebben gezocht naar een alternatief.

We gaven een flinke repetitie mee naar huis; ze mochten er een week over doen.

De leerlingen leverden (bijna allemaal) een keurig verzorgde repetitie in.

We zijn er van overtuigd dat ze daar ook veel van geleerd hebben.

Maar, die repetitie moest ik natuurlijk beoordelen, maar al nakijkend viel

me op dat ik op alle slakken zout moest gaan leggen om het gemiddelde onder

de 8 te krijgen, want aan allemaal tienen hebben ook niets. Onbevredigend.

 

Zo stel ik me nu dus een aantal vragen, waar we in de 2e fase ook mee te

maken krijgen:

 

1. hoe beoordeel je individueel werk van leerlingen, die allemaal dezelfde

opdracht hebben en uitgebreid met elkaar hebben kunnen overleggen.

 

2. ik had een leerling die de plaatjes met een PC gemaakt had; prima toch,

doe ik ook, maar hoe voorkom je nou dat je bij 'iedereen' die zelfde

plaatjes tegen komt?

 

groeten

 

Philip van Egmond

Philip.van.Egmond@net.HCC.nl

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

Reactie op de reactie van Joost van 't Spijker

 

> GEBRUIK EN MISBRUIK VAN DE REKENMACHINE

> Factor 10 (of iets dergelijks ) fout, dan geen aftrek

> voor een rekenfout, maar ook voor een gebrek aan inzicht. Dus niet -1, maar

> zeker -10 of -15.

 

Gebeurt reeds, rekenfout met gevolgen leidt tot meer puntenaftrek dan

onbenullige afrondfout of vergeten eenheid bij een grootheid.

 

> Om nu te zorgen dat de leerling aan de juiste

> instellingen komt kan er een simpel programmaatje (of ApLet) geschreven

> worden waar de leerling alle gegevens instopt, vervolgens op de Losop

> (SOLVE) knop drukt, waarna het antwoord verschijnt etc.

 

Bij het programmeren op de rekenmachine dacht ik meer aan het gebruik als

hulpmiddel bij het uitrekenen van een standaarddeviatie en een gemiddelde

alsook het oplossen van snijpunten van grafieken welke door de GRM op het

display kunnen worden weergegeven. De leerling heeft nu vaak geen flauw

benul hoe een grafiek van een functie er uit zal zien.

Als ik dan uit ga van m'n Casio CFX-9800G, dan moet ik veel meer menu's

doorlopen dan bij m'n oude Texas Instruments 59, of willekeurig welke TI

ook.

 

> <<Hoe doet een leerling met een gebrekkige algebraische vaardigheid en

> onvoldoende logisch inzicht dit??>>

> Waarom zou zo'n leerling dat doen? En waarom doe jij dat eigenlijk?

> Op dit moment ben ik bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van materialen

> voor de MTS Almelo. Materiaal voor de GRM, bij de wiskundeles.

 

Ik hou me aanbevolen voor informatie over dit materiaal. Met

PocketLink121 kan ik de programma's vanuit de PC onder Windows naar de

Casio overbrengen, zodat een voorbeeld als attachment aan een E-mailtje

(kroonff@pi.net) mij duidelijk zou kunnen gaan maken over wat voor soort

programma's er nu nagedacht wordt. Ik zelf zal nog niets programmeren

zolang er (door de school) nog geen machine is voorgeschreven. Ik wacht

nu af met welke machines de leerlingen in september de school

binnenkomen.

 

Groeten, Fred Kroon, ROC-ON, divisie Laboratorium en Procestechniek

kroonff@pi.net

----------------------------------------------------------------------------

-------------------

WISKUNDE PROEFWERKEN

Ik werk met het tekstverwerkingsprogramma Amipro.

Dat lijkt heel veel op Word for Windows.

Ik werk vooral in de bovenbouw Havo/Vwo met WA en WB.

Mijn proefwerken en schoolonderzoeken worden compleet met de computer

gemaakt, er komt geen knip- en plakwerk aan te pas.

Meestal zitten er ook originele vraagstukken bij.

Ik wil graag in contact komen met docenten die ook proefwerken maken

met originele vragen; misschien dat we dan werken kunnen uitwisselen.

 

Ad Verschuren

advs@localaccess.nl

----------------------------------------------------------------------------

---------------------

 

Dit was het weer

Tot de volgende keer

 

Gerard

 

-----------------------------------------------------------------

Gerard Koolstra

E-mail: gerardk@xs4all.nl

homepage: http://www.xs4all.nl/~gerardk/