****************************************************************************
WiskundE-brief extra uitgave 18-05-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en
nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1000 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:

ERARATA CORRECTIEVOORSCHRIFT WI B 12 (VWO)
****************************************************************************
ERRATA / CEVO-MEDEDELINGEN CENTRALE EXAMENS 2001

vwo wiskunde B1,2

correctievoorschrift

Onderdeel 18 van het examen begint met de woorden "Laat zien". Omdat deze
terminologie niet in de gangbare nomenclatuur voorkomt, mogen voor
een redenering waarin de kandidaat voor minstens drie posities van driehoek
ABC aantoont dat M op de kwartcirkel met middelpunt D ligt, 4 punten
toegekend worden. Als dit voor twee posities gebeurd is, mogen 3 punten
toegekend worden, en voor één positie 2 punten.
Omdat de vraag spreekt over een "baan", en dus over oneindig veel punten,
kan het maximale aantal van 5 punten slechts toegekend worden als voor
een willekeurige ligging van driehoek ABC aangetoond is dat M op de
kwartcirkel met middelpunt D ligt.

Dit erratum is op 18 mei naar de scholen verstuurd.
****************************************************************************



Gerard Koolstra
G.Koolstra@chello.nl