****************************************************************************
WiskundE-brief nr 184 A 29-05-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en
nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1000 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer: EREATUM correctievoorschrift HAVO A12 (nieuwe stijl)
****************************************************************************
havo wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)-2

correctievoorschrift

Bij vraag 8 (pag. 5 van het examen) moet aan iedere kandidaat, ongeacht het
gegeven antwoord, de maximumscore van 6 punten toegekend worden.

Dit erratum is op 29 mei naar de scholen verstuurd.

bron:
http://www.cito.nl/vo/ex2001/errata/erratatekstenavo1.htm#havo
****************************************************************************

Gerard Koolstra
G.Koolstra@chello.nl