****************************************************************************
WiskundE-brief nr 186A 13-06-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en
nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1000 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
N- termen
****************************************************************************
N-termen
(in alle overige gevallen geldt N-1,0)VWO
wa12 1,4

wb1 1,8
wb12 1,7

HAVO

wb os 1,3
wb12 0,9

VBO/MAVO
wi C 1,4
wi D 1,4


bron:
http://www.cito.nl/vo/havovwo/ce/omzet2001/n-termen.htm


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl