****************************************************************************
WiskundE-brief nr 187 18-06-2001
****************************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te
wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en
nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1000 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via
http://huizen.dds.nl/~we-brief/
****************************************************************************
In dit nummer:
- Gr en CSE

- CSE 2001: N-termen, Normen en Waarden.

****************************************************************************

Geachte collega's,

2e Fase...we zullen er (voorlopig) mee moeten leren leven, al was hetalleen maar om gedane
investeringente rechtvaardigen..
Onze invloed op de wiskundige ontwikkeling van onze pupillen is tanende, wehebben thans een
stuk of wat Leo Beenhakker-achtige raincoats in de garderobe hangen om hierin uitgedost of,
zoals u wilt: vermomd de ons toegewezen onderwijsnémenden gedurende
contacturen (lèssen?) te kunnen coachen. Coachen...waarbij?
Nu, bijvoorbeeld bij het in juiste volgorde indrukken van de knoppen van
die onvolprezen GR.
Een quasi-zelfstandige 5 vwo-er stelt tijdens een so. over ''oppervlakte''
(voorheen: Integraalrekening...weet u nog?) de vraag hoe 't kan dat haar GR niets doet
terwijl ze toch de knoppen CALC en 7 heeft beroerd.
Betreffende leerlinge sloeg eerst de 7, vervolgens CALC aan. Dan gaat 't nú
nog mis! Wellicht voorziet Het Studiehuis binnen afzienbare tijd in GR's waarin at
random genoemde programma's kunnen worden geactiveerd en het goede antwoord er toch uit rolt.
Moet ik haar ''aanpak'' met bijv.de helft van het voor die vraag te verkrijgen aantal punten
honoreren? Vanwege de ''toch maar'' aanwezige kennis: De GR kunnen aanzetten en in elk geval op
de hoogte zijn van CALC en 7?
Vergeeft u mij de ironie, ik móest het even kwijt!

Een serieuze vraag aan allen: Hoe maak je aan leerlingen duidelijk wat zij tijdens
toetsen/examens minimaal moeten opschrijven m.b.t. gebruikte menu's/programma's van de GR?
En vooral wanneer wel/niet de GR uit de tas mag worden gehaald.
De laatste HAVO-examens waren wat dit betreft niet erg duidelijk M.i. moet de term
''algebraïsch'' (of iets dergelijks) worden gebruikt als wij willen, dat de leerling zelf
berekeningen uitvoert. Wellicht zal menig collega de GR tolereren indien
gevraagd wordt een antwoord in 2 decimalen nauwkeurig te berekenen. Een ander daarentegen zal
hierbij ook algebraïsche berekeningen eisen. Een derde, vermoedelijk oudere collega zal
alleen eigen rekenwerk van de leerling toestaan, met als laatste stap de GR om een exact
getal in 2 dec.te benaderen. Om zich vervolgens wild te ergeren aan de door het CITO etc.
toegestane alternatieve oplossingstechnieken!
Maar hoe kan de leerling aan de vraagstelling zien welke werkwijze hij
dient te volgen? En moet hij -uit angst punten te verliezen- werkelijk àlle gebruikte knoppen van de
GR op het proefwerkblad neerschrijven? Of is het voldoende 't voor het betreffende
vraagstuk essentiële programma (bijv. CALC 7 bij oppervlakteberekening) te vermelden (zonder ook
nog te hoeven schrijven: INTERSECT of ''...en toen heb ik y3=y2-y1 geplot en via CALC ZERO de snijp. met de
x-as bepaald...'')?
Ik heb 't CITO enige tijd geleden om duidelijkheid in deze gevraagd, n.a.v. vorige havo-examens
nieuwe stijl. Antwoord mocht ik nimmer ontvangen. Graag verneem ik úw oplossing van dit probleem. Dat is het toch! Want voor ons, docenten, mag de wiskunde niet verworden tot wat 't schijnbaar voor velen van hen, de
leerlingen is gewórden: Een al dan niet logische opeenvolging van toetsencombinaties van de GR!.

Met groet,
E.Boon, s.g.Spieringshoek te Schiedam.

----------------------------------------------------------------------
CSE 2001
N-termen, Normen en Waarden.

(Een korte terugblik naar aanleiding van het (bijna) afgelopen Centraal
Schriftelijk Eindexamen.)

De WiskundE-brief publiceerde woensdagavond 13 juni (rond 19:00 u) de
Normeringstermen waarmee de scores tot cijfers omgerekend kunnen worden.
Hier en daar gaf dit aanleiding tot verbazing en ongeloof. Hoe kan dat, de
publicatie was toch pas op 14 juni vanaf 8:00 ? Klop het wel ? Daarbij kwam
dat de gegeven bron al snel niet meer in de lucht was, zodat een
verificatie in eerste instantie op niets uitliep.
Het klopte gelukkig wel, en de snelle publicatie past goed in het streven
van redactie om de wikskundeleraren in Nederland zo goed moeglijk te
informeren. Daarbij zijn bijdragen, tips, opmerkingen van lezers
onontbeerlijk. De WiskundE-brief is (nog steeds) door en voor
Wiskundeleraren. En soms moet je een beetje geluk hebben...
Overigens de VOORLOPIGE N-termen 2e tijdvak zijn (alle ander gevallen N-=1,0)
VWO (nieuw)
a12 1,4
b1 1,8
b12 1,7
HAVO oud
wb 1,3
HAVO (nieuw)
B12 0,8
VBO/MAVO C en D
1,0
bron NOS teletekst p 829
http://teletekst.nos.nl/cgi-bin/tt/nos/page/t/m/829-1

Op de site van de NVvW (
http://www.nvvw.nl) zijn de afgelopen tal van
commentaren verschenen op bepaalde examens, en opgaven daarvan.
De laatste paar bijdragen gaan over een algemener probleem. Hoe kijk je na.
Zelfs over elementaire zaken als wel of niet aanstrepen van fouten is geen
helderheid in de voorschriften. Over interpretatie van
correctievoorschriften is veel te 'leren' in gesprekken met collega's ,
regionale bijeenkomsten e.d., maar het zijn niet meer dan conventies die
niet door iedereen gehanteerd worden. Hier komt nog bij dat - mede door de
komst van de grafische rekenmachines - het aantal oplossingmethoden (of
variaties daarop) vaak zo groot is dat het onbegonnen werk lijkt die
allemal in een correctiemodel op te nemen. Voeg hierbij meningsverschillen
over de vraag hoe (uitgebreid) het gebruik van een grafische rekenmachine
bij de aanpak van een probleem moet worden toegelicht , en de conclusie is
dat de correctie van eindexamens alleen maar mogelijk is dankzij een
traditie van overleg en compromissen.

Hoewel op het CSE niet (meer) alle onderdelen van het examenprogramma
getoetst (kunnen) worden, is het mede bepalend voor het onderwijs. Op
basis van het afgelopen CSE neigen sommige tot de conclusie dat (behalve
bij wb vwo) het diffferentieren (met toepassing van de diverse regels)
veel minder aandacht behoeft. De vraag is of dat juist is, en de vraag is
of dat wenselijk is. Misschien aardig om hietr in de WiskundE-brief over
van gedachten te wisselen.

gerard koolstra
----------------------------------------------------

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl