Date: Sun, 20 Apr 1997 22:14:27 +0200 (MET DST)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 19

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by worldonline.nl id WAA07796

 

============ WiskundE-brief nr. 19 ========== 20 -04-1997 ==============

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in het

voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te houden

van voor

hen relevante zaken, met enige nadruk op Internet-toepassingen en de tweede

fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via Andriess@worldonline.nl of gerardk@xs4all.nl

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun je hem ongewijzigd retourneren.

Deze brief wordt gestuurd naar ruim 100 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb_main.htm

==================================================================

In deze WiskundE-brief:

- oproep i.v.m. examenbesprekingen

- verwijzingen

- wiskunde software

- data en plaatsen examenbesprekingen

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

OPROEP REGIONALE NORMBESPREKINGEN

 

Over het land verspreid worden regionaal nadere afspraken gemaakt over de

interpretatie van de officiele examennormen. Over het land verspreid wonen

en werken de docenten die zich hebben aangesloten bij de WiskundEbrief.

De link is snel gelegd....

Wij vragen docenten hun regionale normafspraken te verspreiden via de

WiskundEbrief. Wij denken dat een grote groep docenten hiermee gebaat is.

Ook hier verwachten we dat een groot aantal van u zijn/haar medewerking wil

verlenen.

Data en plaatsen verderop in deze nieuwsbrief.

Enkele afspraken:

- Aanmelden per email op het bekende adres : gerardk@xs4all.nl (voor

zondag 27 april a.s. svp)

- Vermeld bij Subject/onderwerp: regionale nornbespreking

- Geef aan om welke regio en welk examen

(VBO-b VBO/MAVO c/d , HAVO wA / wB , VWO wA / wB het gaat.)

- De vorm (tekst/tekeningen) wordt in onderling overleg bepaald.

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------

ENKELE VERWIJZINGEN

 

-http://www.smc.nl/vakken/vo/wiskunde/index.htm

Hier staan o.a. een aantal schoolonderzoeken wiskunde-A van het Jacobus

College uit Enschede.

 

-http://www.telegraaf.nl/krant/vandaag/teksten/bin.enquete.html

Een verslag van een enquete over de mening van ouders over docenten.

De uitkomsten zijn niet zo vleiend, maar niet zonder belang.

Misschien voelt iemand zich geroepen te reageren.

 

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------

WISKUNDE SOFTWARE op INTERNET

 

Er bestaan tal van wiskunde programma's die inzetbaar zijn op scholen voor

voortgezet onderwijs.

Wat zwaardere pakketten op dit gebied zijn Derive en Cabri.

Informatie daarover kunt u vinden op:

http://www.candiensten.nl (Derive) en http://www.candiensten.nl/Cabri.htm

(Cabri)

Een ander heel bekend programma MAPLE.

U krijgt talrijke verwijzingen als u een internet-zoekmachine (ILSE , ALTA

VISTA etc) hierop laat zoeken.

----------------------------------------------------------------------------

---------------

DATA EXAMENBESPREKINGEN

 

Ook dit jaar heeft het bestuur van de NvWL weer vele collega's bereid

gevonden vrijwillig één of meer examenbesprekingen te leiden,waarvoor

nogmaals dank.Ook dank aan de scholen voor het kostenloos beschikbaar

stellen van een ruimte.

Nieuw dit jaar is dat in enkele plaatsen ook examenbesprekingen zijn voor

het vbo-B examen.

Niet overal is de bespreking in hetzelfde gebouw als vorig jaar.

 

VBO-B dinsdag 20 mei 1997 van 16.00 - 18.00 uur.

Plaats Gespreksleider

 

ALKMAAR Mw.T.Dekker

O.S.G.Willem Blaeu 0299-371226

Robonsbosweg 11

072-5122477

 

GRONINGEN Mw.R.M.Bosman

Zernike College 0596-572581

Bordewijklaan 34

050-5266866 Hr.B.C.Hoekstra

(station buslijn 5) 050-4063061

 

's-HERTOGENBOSCH Hr.F.den Ouden

Ds.Pierson College 0495-492262

G.ter Borchstraat 1

(NS Den Bosch-OOST)

 

St.ANNAPAROCHIE Hr.A.J.Tobi

C.S.G.Ulbe van Houten 0518-403229

Steven Huygenstraat 4

0518-401447

(NS Leeuwarden bus 70;30 min)

 

VBO/MAVO C/D woensdag 21 mei 1997 van 15.00 - 18.00 uur.

 

Plaats Gespreksleider

ALKMAAR C: Mw.T.Dekker

O.S.G.Willem Blaeu 0299-371226

Robonsbosweg 11 D: Mw.C.E.Gaykema

072-5122477 020-6131802

 

AMSTERDAM C: Hr.M.Westland

C.S.G.Sweelinck College 0299-372255

Moreelsestraat 21 D: idem

020-6625697

 

GRONINGEN C: Hr.S.Kooiman

Zernike College 050-5251289

Bordewijklaan 34 D: Hr.J.Rijnaard

050-5266866 050-5254709

(station buslijn 5)

 

's-HERTOGENBOSCH C: F.den Ouden

Ds.Pierson College 0495-492262

G.ter Borchstraat 1 D: idem

(NS Den Bosch-OOST)

 

ROTTERDAM C: Hr.W.de Jager

Chr.College Henegouwen 0184-683829

Henegouwwerplein 16 D: idem

010-4774533

 

St.ANNAPAROCHIE C: Hr.A.J.Tobi

C.S.G.Ulbe van Houten 0518-403229

Steven Huygenstraat 4 D: Geen

0518-401447

(NS Leeuwarden bus 70;30 min)

 

ZEIST C: Hr.R.J.Roukema

KSG. de Breul 0346-560429

Arnhemsebovenweg 98 D: idem

030-6915604

 

ZWOLLE. C: Mw.A.G.R.Wajer-de Graauw

Thorbecke Scholengemeenschap 0341-262445

Dr.C.A.van Heesweg 1 D: idem

038-4564560

 

HAVO-A woensdag 21 mei 1997 van 16.00 - 18.00 uur.

Plaats Gespreksleider

AMERSFOORT Hr.R.ten Broeke

De Amersfoortseberg 030-2444077

Hugo de Grootlaan 25

033-4618845

 

AMSTERDAM Hr.S.T.Min

C.S.G.Sweelinck College 0229-237756

Moreelsestraat 21

020-6625697

(tramlijn 5;16;24)

 

ARNHEM Hr.J.de Geus

Mozaïek College 0575-521442

Thorbeckestraat 17

026-4423028

 

GOES Mw.C.M.de Bokx

Buys Ballot College 0118-638551

Bergweg 4

0113-213010

 

's-GRAVENHAGE Hr.H.P.v.d.Hoeven

Hofstad Lyceum 079-3621253

Colijnplein 9

070-3687670

 

GRONINGEN Hr.L.Tolboom

Röling College 050-3146093

Melisseweg 2

050-5474141

 

's-HERTOGENBOSCH Hr.H.J.Kruisselbrink

Ds.Pierson College 073-5216386

G.ter Borchlaan 1

073-6442929

(NS Den Bosch-OOST)

 

ROTTERDAM Hr.R.E.Houweling

Chr.College Henegouwen 0180-315302

Henegouwerplein 16

010-4774533

 

ZWOLLE Hr.J.Th.J.Mahieu

Van der Capellen SG 038-4540414

Lassuslaan 230

038-4225202

 

 

HAVO-B dinsdag 27 mei 1997 van 16.00 - 18.00 uur.

Plaats Gespreksleider

AMERSFOORT Hr.P.G.M.Kop

De Amersfoortseberg 0182-529474

Hugo de Grootlaan 25

033-4618845

 

AMSTERDAM Hr.S.T.Min

C.S.G.Sweelinck College 0229-273756

Moreelsestraat 21

020-6625697

(tramlijn 5;16;24)

 

ARNHEM Mw.M.M.Knops-Gianotten

Mozaïek College 0486-413814

Thorbeckestraat 17

026-4423028

 

GOES Hr.B.Dorssers

Buys Ballot College 0113-230350

Bergweg 4

0113-213010

 

's-GRAVENHAGE Hr.J.Remijn

Hofstad Lyceum 070-3684525

Colijnplein 9

070-3687670

 

GRONINGEN Hr.J.Tolboom

Röling College 050-3129436

Melisseweg 2

050-5474141

 

's-HERTOGENBOSCH Hr.C.J.M.Nienhuis

Ds.Pierson College 0411-678501

G.ter Borchlaan 1

073-6442929

(NS Den Bosch-OOST)

 

ROTTERDAM Hr.H.R.K.T.Hillebrand

Chr.College Henegouwen 0180-523552

Henegouwerplein 16

010-4774533

 

ZWOLLE Hr.J.P.Scholten

Van der Capellen SG 053-4768791

Lassuslaan 230

038-4225202

 

 

VWO-A woensdag 21 mei 1997 van 18.30 - 20.30 uur.

Plaats Gespreksleider

AMERSFOORT Hr.E.Schimmel

De Amersfoortseberg 0342-472123

Hugo de Grootlaan 25

033-4618845

 

AMSTERDAM Hr.J.P.Muthert

C.S.G.Sweelinck College 020-6253065

Moreelsestraat 21

020-6625697

(tramlijn 5;16;24)

 

ARNHEM Hr.J.de Geus

Mozaïek College 0575-521442

Thorbeckestraat 17

026-4423028

 

GOES Hr.A.Ruijgt

Buys Ballot College 0113-343963

Bergweg 4

0113-213010

 

GRONINGEN Hr.J.Tolboom

Röling College 050-3129436

Melisseweg 2

050-5474141

 

's-HERTOGENBOSCH Hr.W.J.M.Laaper

Ds.Pierson College 040-2867720

G.ter Borchlaan 1

073-6442929

(NS Den Bosch-OOST)

 

ROTTERDAM Hr.C.Rijke

Chr.College Henegouwen 078-6194286

Henegouwerplein 16

010-4774533

 

ZWOLLE Hr.J.Th.J.Mahieu

Van der Capellen SG 038-450414

Lassuslaan 230

038-4225202

 

 

VWO-B dinsdag 27 mei 1997 van 18.30 - 20.30 uur.

Plaats Gespreksleider

AMERSFOORT Hr.W.A.M.van Bunnik

De Amersfoortseberg 030-2517946

Hugo de Grootlaan 25

033-4618845

 

AMSTERDAM Mw.G.W.Fokkens

C.S.G.Sweelinck College 020-6438447

Moreelsestraat 21

020-6625697

(tramlijn 5;16;24)

 

ARNHEM Mw.E.M.H.v.d.Berg-de Both

Mozaïek College 024-3551414

Thorbeckestraat 17

026-4423028

 

's-GRAVENHAGE Hr.R.J.Klinkenberg

Hofstad Lyceum 070-3559938

Colijnplein 9

070-3687670

 

GRONINGEN Mw.H.Lüder

Röling College 050-5340695

Melisseweg 2

050-5474141

 

's-HERTOGENBOSCH Hr.A.L.P.van Merode

Ds.Pierson College 0162-313746

G.ter Borchlaan 1

073-6442929

(NS Den Bosch-OOST)

 

ROTTERDAM Hr.B.L.G.P.Hillebrand

Chr.College Henegouwen 0180-515210

Henegouwerplein 16

010-4774533

 

ZWOLLE Hr.A.T.Sterk

Van der Capellen SG 055-3666466

Lassuslaan 230

038-4225202

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------

 

Tot de volgende keer

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Gerard Koolstra

E-mail: gerardk@xs4all.nl

homepage: http://www.xs4all.nl/~gerardk/