**********************************************************************
WiskundE-brief nr 192 19-08-2001
**********************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocentenin het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken,
met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen.
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren.
Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1000 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief/
**********************************************************************
In dit nummer:

- VERLICHTINGSMAATREGELEN TWEEDE FASE:
VERLICHTING OF ONTMANTELING ?

-REKENLINIALEN


--------------------------------------------------

- VERLICHTINGSMAATREGELEN TWEEDE FASE:
VERLICHTING OF ONTMANTELING ?Tijdens de (bijna) afgelopen zomervakantie zijn maatregelen gepubliceerd die grote gevolgen (kunnen hebben voor het Nederlandse wiskundeonderwijs en met name dat in de tweede fase havo-vwo.

In het Gele Katern van 25 juli 2001, nr. 18a, pagina 82 t/m 85 staat o.a. het volgende te lezen:
"Ten aanzien van de onderdelen van het examenprogramma die door de CEVO met toepassing van het in bijlage 2 van de Regeling profielen 2000 bepaalde zijn aangewezen om niet in het centraal examen aan de orde te komen, bepaalt de school of die onderdelen in het schoolexamen aan de
orde komen, en zoja op welke wijze. "
"Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001, met dien verstande dat de school ten aanzien van de toepassing van de artikelen 2 en 3 kan bepalen met ingang van welke datum deze plaatsvindt. Deze datum kan voor de verschillende onderdelen en groepen leerlingen verschillen, en de toepassing kan ook plaatsvinden met terugwerkende
."
[Het woord 'kracht' is blijkbaar weggevallen]

In nr 191 van de WiskundE-brief werd bovenstaande al aangekondigd.

Wat zal dit in de praktijk betekenen ? Laat ik een paar scenario's schetsen.

scenario 1
Bijna alle scholen (wiskundelaren?) stellen zich op het standpunt: Wat niet persť hoeft, doen we niet. We hebben het zwaar genoeg en anders de leerlingen wel.
Dus vanaf heden wordt er op het vwo bij wiskunde b1(2) geen enkele aandacht besteed aan Continue Dynamische Modellen. Onderwerpen als analytische meetkunde, kegelsneden, sommeerbare rijen, limieten enirrationale getallen zijn "definitief" verdwenen voor de leerlingen die wiskunde b1,2 doen.
Bij Wiskunde A (vwo) verdwijnt het hele onderwerp matrices en grafen van het toneel.
Eerder sneuvelde al o.a. periodieke functies, ruimtelijk objecten en (bij wia1) toetsen van hypothesen.
Op de havo verdwijnt bij wiskunde a12 de binomiale verdeling en bij wiskunde b verdwijnen de periodieke functies .
Zijn er daarna nog steeds klachten van docenten en/of leerlingen ? Dan wordt er nog wat meer weggesneden !

scenario 2
Afhankelijk van de situatie (aantal contacturen, taakopvatting van de wiskundesectie, ideeŽn van het management, machtsverhoudingen) gaat iedere school zijn eigen weg. ('jezelf profileren') 
Sommigen doen niets aan de 'niet verplichte onderwerpen, anderen een beetje, weer anderen maken van de gelegenheid gebruik om een of meerde onderwerpen naar eigen inzichten aan de orde te laten komen en te toetsen (bijv. mbv computeralgebra of andere vormen van ICT).
Een vwo-diploma met wiskunde b1,2 van school P heeft dan een totaal andere waarde als dat van school Q. Zonder aanvullende informatie (examendossier ?) zegt een diploma vwo of havo erg weinig.

Beide scenario's lijken me op zijn zachts gezegd niet zo aantrekkelijk.
Is er een andere mogelijkheid ?
Ik ben daar niet optimistisch over.
Maar heel misschien is er als we de koppen bij elkaar steken en de handen ineen slaan nog wat te redden. Hoe ? Daarover wellicht een volgende keer.

Gerard Koolstra

----------------------------------------------------

-REKENLINIALEN

Als verzamelaar ben ik op zoek naar rekenlinialen. Misschien heeft u er nog een
thuis (of op school) liggen die u kunt (en wilt) missen.
Ook ben ik op zoek naar demonstratielinialen. Ik weet uit ervaring dat ze vaak
worden weggegooid. Niet doen, ik kom hem graag bij u op school ophalen!
Bij voorbaat dank,

Ralph Henssen
De Blikken 4
4501 AC Oostburg
tel.: 0117-451882----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl