**********************************************************************
WiskundE-brief nr 193 26-08-2001
**********************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocentenin het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken,
met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen.
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren.
Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1000 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief/
**********************************************************************
In dit nummer:

- VERLICHTINGSMAATREGELEN TWEEDE FASE: : REACTIES (2)

--------------------------------------------------

- VERLICHTINGSMAATREGELEN TWEEDE FASE:        REACTIE (1)

Ik wil reageren op wiskundEbrief 192 betreffende de verlichtingsmaatregelen, met
name de slotzinnen: "Maar heel misschien is er als we de koppen bij elkaar
steken en de handen ineen slaan nog wat te redden. Hoe ? Daarover wellicht een
volgende keer."
Het zou toch te zot voor woorden worden als leerlingen van twee scholen (die in
dezelfde plaats staan) niet eens meer dezelfde wiskunde voorgeschoteld krijgen
als ze dezelfde schoolsoort en hetzelfde profiel volgen? Wat wordt de volgende
stap? Binnen een school mogen de verschillende leraren bepalen wat ze wel
aanbieden en wat niet? Verschillende toetsen voor het examendossier?
Misschien kunnen we een basisafspraak maken?
Wellicht kan de vereniging met een voorzet komen?
Ik denk niet dat we hiermee niets moeten doen of het op zijn beloop moeten
laten.
Eigenlijk zou dit geregeld moeten worden voordat leerlingen aan de slag gaan,
dus te laat zijn we sowieso al. Maar hoe eerder we centrale afspraken of regels
hebben, hoe beter, toch?

Cor Droog, Ashram College, Alphen aan den Rijn.


----------------------------------------------------

- VERLICHTINGSMAATREGELEN TWEEDE FASE:        REACTIE (2)

Verlichtingsmaatregelen en schrappen

Vandaag 20 augustus is mijn school weer begonnen. Vanmorgen al kreeg ik te horen
wat we in de leerstof kunnen gaan schrappen om de leerlingen te ontlasten. Ik
werd er door overdonderd en in de loop van de dag kwamen er steeds meer vragen
bij me op.
Heel concreet. Wat betekent dit voor havo N&G. We schrappen periodieke functies
en sinuso´den. Twee hoofdstukken, 20 studielasturen.
Dat schrappen is zo gebeurd maar laten we eerst eens even nadenken, schrappen
kan altijd nog. Een paar zaken om te overwegen.
- Wat betekent dit voor de vervolgopleiding? Zullen ze dit leuk vinden in het
HBO, bijvoorbeeld bij elektrotechniek? Denk eens aan het moduul golven en
trillingen? Of hanteren we het standpunt " ze zoeken het daar maar uit". We
hebben het wel over de aansluitingsproblematiek!
- Wat betekent dit voor de ondersteuning bij natuurkunde?
- Goniometrie weglaten bij een b-profiel. Is dat niet armoedig?
- Wat betekent dat voor de toegepaste wiskunde, realistische wiskunde, voor de
modelvorming?
- Werd de ruimtemeetkunde niet verrijkt met periodieke functies? Werden er geen
mooie bruggen gemaakt tussen de ruimtemeetkunde en de analyse?

Ik zou graag hier een discussie over willen hebben.
In ieder geval lijkt het mij heel belangrijk om een aantal zaken goed te
overdenken. Hopelijk vanuit een wiskundevisie voor dat overgegaan wordt tot het
grote schrapwerk.

Later lees ik in WiskundeE-brief nr 192 scenario 1. Voor dat je het in de gaten
hebt is het in werking getreden. Laten we inderdaad de koppen bij elkaar steken.

Jacques Jansen, Strabrecht College.


----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl