**********************************************************************
WiskundE-brief nr 195                                 16-09-2001
**********************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocentenin het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken,
met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen.
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren.
Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1100 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief/
**********************************************************************

In dit nummer:

- DE 'VERLICHTINGS'MAATREGELEN: reactie

- (herhaalde) OPROEP DOCENTEN WA12 HAVO DIG. LEEROMGEVING

- INTERNATIONALE CONFRERENTIE OVER WISKUNDEONDERWIJS

----------------------------------------------------


- DE 'VERLICHTINGS'MAATREGELEN: reactie

Op onze school lazen we over de verlichtingsmaatregelen toen we net klaar waren met het actualiseren van de PTA's voor komend schooljaar.
Na de vakantie bleek er vanuit geen enkele instantie aanvullend nieuws te zijn gekomen hierover. Vooral het zwijgen van de vereniging van Wiskundeleraren vonden we opvallend. Omdat naar onze mening leerlingen toch vooral niet de dupe mogen zijn van onduidelijkheden in het programma, hebben we besloten om de verlichtingsmaatregelen volledig door te voeren in de PTA's.
Kortom, wij hebben alle onderwerpen die niet voor het Centraal Examen behandeld moeten worden geschrapt in de PTA's (tenminste voor zover nog niet behandeld en getoetst in een eerder leerjaar).
Natuurlijk zijn er bij ons ook vragen. Wie, welke wiskundigen, hebben het ministerie geadviseerd hierover? Was de vereniging van Wiskundeleraren op de hoogte? Wat is het standpunt van de vereniging?
Ik ben overigens benieuwd naar het aantal scholen dat dezelfde stappen inmiddels al gezet heeft.

Jos Remijn, Dalton scholengemeenschap, Voorburg
(jre@dalton-vatel.nl)

----------------------------------------------------

- OPROEP DOCENTEN WA12 HAVO ONDERZOEK DIGITALE LEEROMGEVINGEN

Bart Jan Holleman, een afstudeerder bij onze vakgroep, is bezig met eenonderzoek naar digitale leeromgevingen voor het vak wiskunde. We zijn op zoek naar docenten die hieraan zouden willen meewerken. Het gaat om het afnemen van een toets Tweede Fase Havo Wiskunde A1,2 Normale en Standaardnormale verdeling.
Op http://home.planet.nl/~bart.holleman/studass/ staat in het bestand brief_docenten.doc ons gemotiveerde verzoek.
Voor nadere informatie:
Bart Jan Holleman
, bart.holleman@planet.nl
Jos Tolboom, j.tolboom@math.rug.nl

----------------------------------------------------
INTERNATIONALE CONFRERENTIE OVER WISKUNDEONDERWIJS

De tweede internationale conferentie over wiskundeonderwijs ("at the
undergraduate level") wordt gehouden op Kreta 1-6 juli 2002.

De conferentie is vooral gericht op universitaire docenten die belangstelling hebben voor nieuwe onderwijsmethoden en op onderzoekers op het gebied van wiskundeonderwijs.
Onderwepen zijn o.a.
- Resultaten van recent onderzoek over wiskundeonderwijs en testen.
- Effectieve integratie van ict in het prgramma
- Nieuwe onderwijsmethoden, zoals samenwerkend leren
- Vernieuwingen van de onderwijsinhoud, met o.a. aandacht voor projectonderwijs
- Ontwikkeling t. a..v. de opleiding van docenten
- Wiskunde en andere diciplines. De noodzaak van interdisciplinair onderwijs
- Afstandsonderwijs.

Meer informatie via
http://www.math.uoc.gr/~ictm2
of Ignatios Vakalis (ivakalis@capital.edu)

----------------------------------------------------

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl