**********************************************************************
WiskundE-brief nr 197                                 30-09-2001
**********************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocentenin het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken,
met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen.
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren.
Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1100 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief/
**********************************************************************

In dit nummer:

- DOCENTEN GEVRAAGD (advertentie)
- VERTALERS GEZOCHT
----------------------------------------------------
- DOCENTEN GEVRAAGD (advertentie)

Voor de periode dec 2001 - maart 2002 is CSG Willem de Zwijger te Schoonhoven op
zoek naar docenten (studenten, zij-instromers) wiskunde; het betreft 32 uur in
de basisvorming (vervanging wegens zwangerschapsverlof).
Reacties zsm bij de rector, dhr. K. Kloet, tel (0182)387011.
CSG Willem de Zwijger, Postbus 119, 2870 AC Schoonhoven

----------------------------------------------------

Vertalers gezocht: Sranan Tongo, Crioulo de Cabo Verde

De Bijbel en Asterix zijn al in veel talen vertaald. Niet alleen in "grote" talen met tientallen miljoenen sprekers, maar ook in "kleine" talen met veelal slechts enkele honderdduizenden sprekers. Het is nu tijd voor de vertaling naar die kleine talen van 'ns een heel ander literair genre: de Wiskundige Verhandeling.

Graag zou ik, in samenwerking met enkele leerlingen, studenten en/of docenten, een mooie vertaling willen maken naar het Surinaams en het Kaapverdiaans van een markante wiskundige tekst, bijv. de Elementen van Euclides. Mogelijk is dit een activiteit die kan plaats vinden in de vrije (zebra) ruimte.

Dit spannende experiment heeft een drieledig doel:
a. te laten zien dat het kan: wiskunde doen in het Sranan/ Crioulo
door twee typen teksten te produceren, een nuttige tekst over hoe je bijv. de oppervlakte van een weiland kunt berekenen, en een wiskundige tekst met axioma's, stellingen en bewijzen.
b. te ontdekken en te beschrijven welke typen moeilijkheden zich voordoen bij het op schrift stellen van 'n eenvoudige wiskundige verhandeling in deze talen.
c. uit te vinden of het spreken en schrijven over wiskunde in de moedertaal een katalytische werking heeft in het proces van het goed begrijpen van de leerstof.

Waarom deze twee talen: ik heb in beide landen drie jaar als landbouwstatisticus gewerkt, probeerde beide talen te leren en beheers ze daarom op elementair niveau.
Ik hoop reacties te krijgen van docenten met Surinaamse of Kaapverdiaanse  achtergrond of met leerlingen uit die landen. Maar ook reacties van anderen stel ik op prijs.

Henk van Wijk
Stagiaire Freudenthal-instituut
Utrecht
Tel: 030-2611611 of 0317-424667
Email: henkw@fi.uu.nl

----------------------------------------------------

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl