**********************************************************************
WiskundE-brief nr 198                                      7-10-2001
**********************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocentenin het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken,
met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen.
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren.
Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1100 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief/
**********************************************************************

In dit nummer:
- VERLICHTINGSMAATREGELEN: COMMENTAAR
- ALLE RELEVANTE INFORMATIE PER VAK
- VERLICHTINGSMAATREGELEN EN METHODE MODERNE WISKUNDE
- LESMATERIAAL LBO/MBO GEVRAAGD

----------------------------------------------------

- VERLICHTINGSMAATREGELEN: COMMENTAAR

Bij de discussie die opgeroepen is door de maatregel dat stof, die al eerder tijdelijk voor het CE (sommigen blijken nog hardnekkig te praten over CSE) werd geschrapt doch voor het SE bleef staan, nu voor het SE facultatief geworden is wordt er in dit verband nauwelijks gesproken over praktische opdrachten (behalve dan over die procentregelingen) en de zebrablokken, twee legitieme componenten
van het SE.
Ik denk dat op veel scholen het aantal en de omvang van de PO's gemarginaliseerd is, toen afgekondigd werd dat het aantal beperkt mocht worden. En hoe het met de zebrablokken gaat en of de tijd die daarvoor bestemd is echt dan wel volledig wordt benut (ondanks de fraaie boekjes, die de één na de ander verschijnen), daar hoor je ook niet zoveel over. Tijdwinst maken ten gunste van die CE-zaken die echt moeten zal echter ongetwijfeld ten koste van PO- en zebra-tijd gaan bij een aantal collega's.
De schrijvers van "Getal & Ruimte" lanceren in het voorwoord van deel VWO EM3 het idee om het hoofdstuk met de voor WA12 geschrapte stof "Ruimtelijke Objecten" eventueel te gebruiken voor een praktische opdracht of als keuzeonderwerp in het zebrablok. Nu er nog meer hoofdstukken, c.q. onderwerpen buiten de boot zijn gevallen na de laatste maatregelen, zou het misschien een
denkrichting kunnen zijn om, mogelijk langs minder eigenlijke weg, toch wat te (laten) doen aan onderwerpen als grafen en matrices, periodieke functies, het toetsen van hypothesen of de binomiale verdeling. Hoe zoiets als praktische opdracht gerealiseerd zou kunnen worden, daar moet ik nog wel even over nadenken. Maar om de zebratijd te vullen met zulke, nu extra en buiten de examenstof vallende, onderwerpen, daar zou over te denken zijn. Hoewel je dan inderdaad die fraaie onderwerpen uit die leuke boekjes laat sneuvelen. Gezien de enthousiaste verhalen van collega's over hun zebravulling met deze boekjes zou het een verarming van de oorspronkelijke opzet van de Tweede Fase voor wiskunde betekenen. Maar aan de andere kant, het moet uit de lengte of de breedte komen.
Het is ook meer uit "armoede" dan met enthousiasme dat ik de suggestie van de "Getal & Ruimte"-schrijvers hier noem als bijdrage in de discussie.

Erik Korthof
Bonhoeffer College
Enschede

----------------------------------------------------


- ALLE RELEVANTE INFORMATIE PER VAK
Alle relevante informatie gerangschikt per vak, overzichtelijk op een rij: de
http://www.tweedefaseadviespunt.nl/vakken(vakkenrubriek van het
Tweedefase-loket) is nu voor alle vakken operationeel. Examenregelingen,
vakverenigingen, bronnenoverzichten, actuele informatie en gegevens met
betrekking tot scholing staan vermeld op de site die bedoeld is voor docenten
die werkzaam zijn in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Per vak is een
uitgebreid overzicht beschikbaar. De
http://www.tweedefaseadviespunt.nl/vakken(vakkenrubriek) is een handig en
praktisch hulpmiddel waarvan leerkrachten ieder moment gebruik kunnen maken. De
pagina`s worden onderhouden door de landelijke pedagogische centra (APS, CPS en
KPC Groep) in samenwerking met het Tweede Fase Adviespunt.

Marlies van Tooren
Tweede Fase Adviespunt
m.vantooren@sopo.nl

----------------------------------------------------

- VERLICHTINGSMAATREGELEN EN METHODE MODERNE WISKUNDE
Op de site van Moderne wiskunde (www.modernewiskunde.wolters.nl) staat welke
hoofdstukken u kunt schrappen uit de bovenbouwdelen voor havo en vwo naar
aanleiding van de verlichtingsmaatregelen van deze zomer.

Donald Staal
uitgever Moderne wiskunde

----------------------------------------------------

- LESMATERIAAL LBO/MBO GEVRAAGD
I.v.m. de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal zijn alle bijdragen welkom. Ik zoek praktijkgericht reken-, wis- en natuurkundig lesmateriaal. Doelgroep:
leerling- machinisten en monteurs in de grondverzet en wegenbouw.
Eindniveau: lbo/mbo. Cruciaal is de link met de praktijk. Tevens zoek ik antwoord op vragen als: waarom moeten onze leerlingen snelheden kunnen berekenen en waarom kunnen ontbinden in factoren enz.

Bij voorbaat dank voor uw belangstelling,
Lenard Verheijden, docent Soma-college Harderwijk
LVerheijden@sbwinfra.nl

----------------------------------------------------

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl