**********************************************************************
WiskundE-brief nr 199                                          13-10-2001
**********************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocentenin het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken,
met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen.
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren.
Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1100 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief/
**********************************************************************

In dit nummer:

- ADVERTENTIE
- FORMULEKAART (1)
- FORMULEKAART (2)
- MASTER-PO OP HET MATHEMATISCH INSTITUUT (Universiteit Leiden, 2002)
- PRIJZEN VAN GRAFISCHE REKENMACHINES

----------------------------------------------------
- ADVERTENTIE
Het r.k. St. MichaŽl College is een zelfstandige havo-vwo school in het groene hart van Zaanstad. Wij zoeken voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een enthousiaste DOCENT(E) WISKUNDE voor 20 lesuren - 2e/1e graads
Het betreft een reguliere functie. De functie wordt gehonoreerd volgens S10.
Sollicitaties zo spoedig mogelijk met opgave van bevoegdheid, leservaring en referenties te melden bij de rector, mw. drs. E. van Eerden;
telefonisch: 075-6164641, per fax: 075-6164581
per e-mail: smc@xs4all.nl. homepage internet: http://www.xs4all.nl/~smc
Het St. MichaŽl College is deelnemer in de stichting Werkkring. www.werkkring.nl.
----------------------------------------------------

- FORMULEKAART (1)
Onlangs vergeleek ik de formulekaart van de CEVO met de formules in het boekje Wisforta. Omdat mijn 6VWO-leerlingen in de schoolexamentoetsen steeds gewerkt hebben met de formulekaart van Wolters (die op het examen niet toegestaan is), wordt het tijd een keuze te maken voor het centraal examen.
Eerste reactie: de kleine lettertjes van Wisforta staan me tegen, liever kies ik voor een mooie afdruk van de CEVO-kaart.
Nadere bestudering levert echter op dat op de kaart van Wisforta ruim 20 formules staan die niet voorkomen op de CEVO-kaart! Ook staan op de CEVO-kaart bij 6 onderdelen weer formules die niet in Wisforta staan. Het mooiste voorbeeld: de CEVO-kaart heeft twee standaardlimieten extra, maar ook ťťn standaardlimiet minder dan Wisforta. Wat is dan eigenlijk een standaardlimiet??
De discussie over de Educaboek-formulekaart is helaas langs mij heen gegaan, aangezien ik Moderne Wiskunde gebruik en vorig jaar geen 2e fase examenklas had.
Mijn vraag is de volgende: mag ik de CEVO-kaart (gedownload in Word-formaat) bewerken, dat wil zeggen de 20 formules van Wisforta toevoegen ťn ook de andere formules qua notatie in overeenstemming brengen met de notatie van Wolters (zo zijn mijn leerlingen het al een jaar gewend)?? Of moet ik kiezen uit twee "kwaden"?

Jos Remijn, S.G. Dalton-Vatel, Voorburg (jre@dalton-vatel.nl)
----------------------------------------------------

- FORMULEKAART (2)
Vorig schooljaar is er veel commotie geweest over het gebruik van de formulekaarten van EPN . Op het laatste moment heeft de inspectie eenmalig het gebruik ervan toegestaan om eindexamenkandidaten niet te duperen. Tegelijk werden partijen opgeroepen tot een consensus te komen. De inspectie heeft daartoe een bijeenkomst belegd die aanvankelijk ergens in september plaats zou moeten hebben maar momenteel gepland staat op 2 november....
Ik denk dat het goed zou zijn als op zeer korte termijn duidelijkheid wordt  gegeven over deze kwestie. Zo ingewikkeld is het probleem nou ook weer niet. Met de schoolexamens wiskunde voor HAVO en VWO volop aan de gang zijnde moet er duidelijkheid zijn over de te gebruiken hulpmiddelen straks bij het CE.
Half november een duidelijke uitspraak...? Moet kunnen lijkt mij !

Jos Andriessen

----------------------------------------------------

- MASTER-PO OP HET MATHEMATISCH INSTITUUT (Universiteit Leiden, 2002)

In februari/maart 2002 zal de eerste Master-PO worden georganiseerd op het Mathematisch Instituut van de Universiteit van Leiden. De Master-PO is de Praktische-Opdrachtvariant van de traditionele jaarlijkse masterclass. De Master-PO is bedoeld voor leerlingen uit de Tweede Fase van het VWO met belangstelling voor wiskunde op de universiteit. Voor meer informatie (en aanmeldingen) zie www.math.leidenuniv.nl/~hfinkeln .
Er zijn ook plannen in het voorjaar een nascholingsdag voor docenten te organiseren met als onderwerpen de wiskunde van deze Master-PO en de ontwikkeling van dit soort activiteiten in de toekomst.
Het onderwerp van de Master-PO zal zijn Projectieve Meetkunde en de titel is "De wondere wereld van kegelsneden tot in het oneindige...". Deelnemers dienen te beschikken over Cabri!
Als collega's in de toekomst schriftelijk op de hoogte gehouden willen worden van dit soort activiteiten, kunnen zij hun naam en adres aan mij mailen. Dan neem ik ze op in mijn mailinglist.

Hans Finkelnberg,
hfinkeln@math.leidenuniv.nl
www.math.leidenuniv.nl/~hfinkeln

----------------------------------------------------

- PRIJZEN VAN GRAFISCHE REKENMACHINES
Tot onze stomme verbazing bleek dat we de leerlingen, die we in de gelegenheid stelden om de grafische rekenmachine (TI-83) via school aan te schaffen, f 30,- meer moesten vragen voor die aanschaf. Dat was nodig omdat de firma die het apparaat aan ons levert z'n prijzen met zo'n 15 tot 20 % verhoogd had. Een volledig onverwachte ontwikkeling. Immers, met de gewone rekenmachine was indertijd het marktbeeld dat de prijs binnen een aantal jaren behoorlijk zakte en zich op een redelijk laag niveau handhaafde, terwijl dank zij parallelimport allerlei winkelketens nog eens flink onder de officiŽle prijs dook. Deze tendens werd ook verwacht en voorspeld wat betreft de grafische rekenmachine, maar nee. In plaats van rond de f 150,- is de GR nu rond de f 200!
Zelfs in de bekende discountwinkels ligt de prijs flink hoger dan die welke vorig jaar gevraagd werd. Onder de f 190,- kom je het apparaat nauwelijks tegen.
En dat terwijl de komst van de TI-83-plus misschien een dumpeffect had kunnen hebben op de "gewone" TI-83.
Een ontwikkeling die niet zou misstaan in de klachtenrubriek van de Consumentenbond. De leerlingen en hun ouders, toch al geconfronteerd met enormeaanschafbedragen in de Tweede Fase, zullen er niet gelukkig mee zijn.
Voor zo'n vak als wiskunde A1 is de aanschaf nauwelijks meer rendabel, zeker gezien het feit dat een aanal andere vakken het gebruik van het apparaat domweg verbiedt. Voor de prijs die er nu voor de GR gevraagd wordt is het eigenlijk te gek voor woorden dat die maatregel nog geldt. Wordt daar nog wat aan gedaan, bijvoorbeeld door de NVvW?
Hoe liggen de prijzen en de aanschaf bij andere scholen? Is daar ook sprake van een flinke stijging van de prijs of weet men nog niches in de markt waar het apparaat goedkoop kan worden aangeschaft? Moeten we deze ontwikkeling maar zonder meer accepteren of wordt het tijd om ons nader te bezinnen op het gebruik van dit, te dure, apparaat? Bijvoorbeeld bij wiskunde A1, of helemaal niet meer gebruiken zo lang het ook niet bij alle andere vakken mag? Of wordt het tijd dat we zelf proberen tot goedkope import te komen, bijvoorbeeld met behulp van de NVvW? Het zijn maar wat vragen (en zeker geen standpunten van mij). Ik zie graag reacties.
Erik Korthof
Bonhoeffer College
Enschede

----------------------------------------------------

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl