Date: Sun, 27 Apr 1997 21:13:53 +0200 (MET DST)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 20

 

============ WiskundE-brief nr. 20 ========== 27 -04-1997 ================

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te

houden van voor hen relevante zaken, met enige nadruk op

Internet-toepassingen en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via Andriess@worldonline.nl of gerardk@xs4all.nl

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun je hem ongewijzigd retourneren.

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 120 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb_main.htm

==================================================================

In deze WiskundE-brief:

- ERRATA data examenbesprekingen

- CORRESPONDENTEN examenbesprekingen

- EXAMENUITWERKINGEN op INTERNET

- BEHANDELING WETSONTWERP 2e FASE

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------

EXAMENBESPREKINGEN (ERRATA DATA)

 

Helaas stonden van twee bijeenkomsten in de vorige WiskundE-brief verkeerde

data.

De juiste data zijn:

De besprekingen voor VBO-B vinden plaats op di. 3 juni, 15:00-1800.

De besprekingen voor VWO wiskunde-B op dinsdag 20 mei , 16:00 - 18:00.

Op http://digischool.bart.nl/wi/exbespr.htm staat een overzicht van alle

besprekingen.

 

CORRESPONDENTEN

Op onze oproep in de vorige WiskundE-brief waarin gevraagd werd welke

collega's de belangrijkste uitkomsten van een (of meer)regionale

examenbespreking via de WiskundE-brief wilden verspreiden, is nog geen

overweldigende respons gekomen.

We hebben tot nu toe de volgende toezeggingen:

HAVO WA: Amsterdam (Jan Koekkoek) en Goes (Jacques Schetters)

HAVO WB: Amsterdam (Jan Koekkoek)

VWO WA: Amsterdam (Gerard Koolstra)

Bij deze nogmaals het verzoek om je aan te melden !

 

EXAMENUITWERKINGEN op INTERNET

Zoals uitgebreid in de pers heeft gestaan zal het Jacobus Colllege in

Enschede de uitwerkingen van alle eindexamens op INTERNET zetten. De

bedoeling is dat binnen twee uur na de sluiting van een examen de uitwerking

er staat.

De uitwerkingen zijn te bereiken via : http://www.smc.nl/examen/vakken.htm,

Het Leidse Instituut Vrijbergen verzorgt (evenals vorig jaar)

examenuitwerkingen voor HAVO en VWO, en probeert het nog sneller te doen dan

in Enschede.

Deze uitwerkingen zijn te vinden op: http://www.vrijbergen.nl

 

TWEEDE KAMER OVER 2e FASE

Maandag 12 mei zal de tweede kamer commissie voor Onderwijs de hele dag

(10:15 - ca. 22:00) vergaderen over de tweede fase v.o.

Voor geinteresseerden zie : http://www.parlement.nl/ver/vci/hfdframe/vci001.htm

 

--------------------------------------------------------------

Dit was het weer.

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Gerard Koolstra

E-mail: gerardk@xs4all.nl

homepage: http://www.xs4all.nl/~gerardk/