**********************************************************************
WiskundE-brief nr 204                                     18-11-2001
**********************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1100 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief/
**********************************************************************

In dit nummer:

- HERIJKING TWEEDE FASE (reactie)
- GRAFISCHE REKENMACHINE (reacties)
- 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE TEACHING OF MATHEMATICS

--------------------------------------------------
- HERIJKING TWEEDE FASE (reactie)
En van de problemen bij wiskunde ligt in het organisatorische vlak. Een groot
knelpunt vormen de acht verschillende programma's. Een ramp voor de
schoolorganisatie, voor de bekostiging en voor de werkdruk. Hier hebben wij ons
als wiskundigen een oor aan laten naaien bij de invoering van de Tweede fase.
Oplossingen:
1e. Zorg (dit geldt niet alleen voor wiskunde) dat een deelvak ook echt een
deelvak is en eerder kan worden afgesloten met schoolexamen zoals het nu op havo
met wa1 en wa12 mogelijk is en op vwo met bi1 en bi12.
2e. Maak op havo maar n soort wiskunde B. (analyse, statistiek en een beetje
meetkunde.)
3e. Schaf op vwo Wa1 af, of laat het afsluiten met schoolexamen (4e of 5e klas)
4e Maak voor vwo n programma wa12/wb1 voor profielen EM,NT,NG
5e Maak een nieuw vak 'bewijswiskunde' op vwo. Dat vak is gericht op mensen die
in een exacte richting verder willen studeren. Dit vak is geen profielvak, maar
valt in de vrije ruimte. Het heeft dezelfde status als M&O of informatica.
6e Een absolute voorwaarde is dat er een rele studielast voor moet staan; dus
ook voldoende contacttijd.
Kees Lugthart, Harmelen. Kees@clugthart.myweb.nl

----------------------------------------------------
- GRAFISCHE REKENMACHINE (reacties)

Ton van Amsterdam pleit voor een legale geheugensteun bij het gebruik van de
grafische rekenmachine op examens.
Ik ben het hartgrondig met hem eens. Het kan nooit de bedoeling geweest zijn dat
de leerlingen de instructies uit het hoofd leren, ook ik kan ze slecht
onthouden!
Een uitgebreide set van hulpbestanden voor het gebruik van de TI83 is te vinden
(en te downloaden naar de eigen rekenmachine!) op mijn TI83 site:
www.henkshoekje.com onder de verwijzing Eerste Hulp Pakket.
Voor de Tweede Fasers zijn ook de hoofdstukken Tweede Fase en Practische
Opdrachten bestemd.
Leerlingen die de moeite nemen de relevante programma's in het RAM van hun GR
binnen te halen, hebben een flinke voorsprong op "digibeten". Of dat een
wenselijk soort redzaamheid is, weet ik niet. Maar het is wel handig. In het
hoofdstuk Examens 2001 laat ik zien dat bij de helft van alle examenvragen de
geprogrammeerde GR een flinke steun kan geven.
Henk Pfaltzgraff henk@henkshoekje.com

................................................

De formulekaart mag gebruikt worden bij toetsen en bij het centraal schriftelijk
examen. Of dit veel voordelen oplevert voor de leerlingen lijkt me twijfelachtig
maar dat is hier niet aan de orde. Vaker bespeur ik bij de leerlingen dat het
goed invoeren van commando's bij de grafische rekenmachine problemen geeft.
Om een voorbeeld te noemen bij de TI-83: Bij het commando normalcdf(....) kun
je twee getallen(linkergrens en rechtergrens voor z) invoeren dan wel vier
getallen (linkergrens, rechtergrens, gemiddelde en standaardafwijking).
Leerlingen die o.a. vanwege zenuwen de boel door elkaar gaan gooien zullen
daardoor een lager punt scoren. Van mij mogen de leerlingen een kaart gebruiken
waarop een summier overzicht staat met de voor hen belangrijke commando's van
een grafische rekenmachine. Het zou toch erg zijn als leerlingen bij de wiskunde
afgerekend worden op onvoldoende vaardigheid in het omgaan met de GR als het
gaat over commando's
zoals in mijn voorbeeld? Ik pleit er dus voor dat naast de formulekaart er een
GR-kaart komt die beide ook bij het CSE gebruikt mogen worden.
Ad Verschuren

................................................

Ik sluit mij graag aan bij het pleidooi om op het centraal examen voor
leerlingen op z'n minst een lijst met commando''s en syntaxis voor de grafische
rekenmachine beschikbaar te stellen. Overigens, voor wie zich, net als ik, wel
eens een slag het rond zoekt naar een bepaalde optie, biedt CATALOG vaak snel
uitkomst (ik gebruik de TI83). Helaas staat ook daar geen syntaxis bij.
Bert Boon, Christelijk Gymnasium Sorghvliet, Den Haag

----------------------------------------------------

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE TEACHING OF MATHEMATICS

Dear Colleagues, You already know that the deadline for submitting an abstract
for a paper or poster presentation at the 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE
TEACHING OF MATHEMATICS at the undergraduate level (to be held in Crete,Greece,
from 1 - 6 July 2002) is November 10, 2001. For various reasons, it has been
decided to change it. The NEW DEADLINE for SUBMITTING AN ABSTRACT is NOVEMBER
25/2001.
It would be greatly appreciated if you could inform people, who may be
interested in ICTM2, but who think that they cannot meet the old deadline
(November 10). More information is available on the Conference web page
http://www.math.uoc.gr/~ictm2 C. Tzanakis ICTM2 co-chair

----------------------------------------------------

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl