WiskundE-brief nr. 205 25-11-2001

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1100 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- STUDIEDAG WISWEB: APPLETS IN DE WISKUNDELES

- WERELD WISKUNDE FONDS

- NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE 2002

- GRAFISCHE REKENMACHINE

- OVERLEVEN DOOR CHAOS

- VERHUIZING FREUDENTHAL-INSTITUUT


STUDIEDAG WISWEB: APPLETS IN DE WISKUNDELES

Het Freudenthal Instituut, APS-wiskunde en een drietal scholen hebben de afgelopen jaren intensief gewerkt aan het gebruik van applets in de wiskundeles. Dit gebeurde in het kader van het project WisWeb. We willen de resultaten en opgedane ervaringen graag verspreiden onder collega wiskundedocenten. Daarom organiseren we een: Studiedag WisWeb : applets in de wiskundeles Datum: Dinsdag 22 januari 2002 Plaats: APS -Utrecht Tijd: 10.00 - 16.00
Kosten: E 45,- inclusief lunch
Inlichtingen en inschrijving o.a. via http://www.wisweb.nl/nieuws/


WERELD WISKUNDE FONDS

Tot op heden organiseerde het WereldwiskundeFonds op de Studiedag van deNederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) jaarlijks een boekenmarkt waarvan de baten ten goede kwamen aan wiskundeonderwijsprojecten in de derdewereld. Dit bracht nogal wat gesleep met boeken met zich mee en bovendien was duidelijk dat lang niet alle potentiŽle aanbieders en potentiŽle kopers werden bereikt. GeÔnspireerd door het succes van (boeken-)veilingen via internet rijpte bij de werkgroep van het WwF het idee om deze traditionele boekenmarkt te vervangen door een veiling (bij opbod) via internet: het WereldWiskundeWeb (http://www.nvvw.nl/www ) in de hoop voornoemde nadelen het hoofd te kunnenbieden. Op deze site treft men het totale aanbod van de boeken die de werkgroep in de aanbieding heeft. Bedoeling is dat geÔnteresseerden een bod doen op een of meer van deze werken waarna men, indien binnen een vastgestelde periode geen hoger bod volgt, zich eigenaar mag noemen van deze werken. Na betaling van de geboden bedragen en de ermee samenhangende portokosten worden de gekozen boeken naar het adres van de gelukkige gestuurd.
Tijdens een plenaire voordracht op de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren van 17 november j.l. is de site door de voorzitter van de werkgroep van het WwF officieel in gebruik genomen. Vast en zeker zullen ook lezers van de WiskundE-brief geinteresseerd zijn in dit initiatief. Bezoek van deze site verplicht uiteraard tot niets. Reeds op dit moment (een kleine week na ingebruikname) kunnen we stellen dat de veiling kennelijk in een behoefte voorziet daar er reeds duchtig geboden blijkt te worden: Het WWW opnieuw uitgevonden! WereldWiskundeWeb: de internetboekenveiling van het Wereldwiskunde Fonds http://www.nvvw.nl/www


NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE 2002

Op vrijdag 18 januari 2002 vindt de eerste ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade 2002 plaats. Veel docenten hebben zich al aangemeld als wedstrijdleider voor hun school. Voor hen is deze bijdrage aan de WiskundE-brief niet bedoeld. Maar ook veel docenten hebben zich nog niet aangemeld en ik hoop dat die zich door het volgende aangesproken voelen.
Er zijn veel goede redenen om leerlingen enthousiast te maken voor deelname aan de eerste ronde van de Wiskunde Olympiade. Enkele daarvan zijn:
1 Olympiadeopgaven kunnen leerlingen die daar gevoel voor hebben, laten zien dat wiskunde meer is dan leerstof die in een boek vorm heeft gekregen. Vooral voor die leerlingen in de onderbouw die veel meer aankunnen dan de standaard stof van hen vergt, kan dit een openbaring zijn.
2 Sommige leerlingen hebben baat bij een extra uitdaging in de vorm van een wedstrijdelement. Een uitdaging die mede de mogelijkheid biedt om meer van de wereld te zien.
3 Eerste ronde opgaven zijn een heel geschikte aanleiding voor praktische opdrachten en ook heel goed te gebruiken als Zebra-blok.

Als u overweegt om uw leerlingen mee te laten doen aan de eerste ronde wil ik graag dat u zich aanmeldt. Dat is belangrijk omdat op naam gestelde post in de meeste scholen veel beter zijn bestemming bereikt. De opgaven voor de eerste ronde worden in de eerste week van januari 2002 naar de scholen verstuurd. Aanmelden is eenvoudig. Stuur het aanmeldingsformulier (uit het Olympiade promotiemateriaal) per post op. Fax of mail anders een berichtje, of pak de telefoon.
De volgende gegevens wil ik graag hebben: Naam, adres en telefoonnummer van de school en naam, adres en telefoonnummer van de docent/wedstrijdleider.
Fred Bosman, secretaris van de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade,
P/a Citogroep, postbus 1034, 6801 MG in Arnhem
Telefoon 026-352 12 94, fax 026-352 11 90, email fred.bosman@citogroep.nl


GRAFISCHE REKENMACHINE

Ik heb nu enige ervaring met vwo B1,2. Wat ik de leeerling aanraad in het begin van de 6e klas om een lijst bij te houden met GR-vaardigheden. Wat mij betereft mogen zij in het examenjaar naast Wisforta een Gr-lijstje gebruiken bij elke 'voortgangstoets' en/of K(ennistoets). Hetzelfde geldt voor havo-5.

Met vriendelijke groeten, Ton Erich (Oosterlicht College, Nieuwegein).


OVERLEVEN DOOR CHAOS

Afgekopen donderdag 22 november was er aardige tv-uitzending van het programme 'Noorderlicht' over theorie en praktijk van Chaos. De bioloog Jef Huisman ontdekte dat het onmogelijk is om te voorspellen hoe een (algen)populatie zich in de loop van de tijd ontwikkelt; de evolutie blijkt veel grilliger te verlopen dan tot nu toe werd aangenomen. De uitzending wordt herhaald in de nacht van woensdag 28 op donderdag 29 november om 00.40 uur.

gk


VERHUIZING FREUDENTHAL-INSTITUUT

Het Freudenthal Instituut verhuist op 5 en 6 december van de Tiberdreef naar de Aidadreef 12 , 3561 GE Utrecht. Als gevolg daarvan zullen de websites woensdag 5 december vanaf 16:00 uur niet meer bereikbaar zijn. In de loop van donderdag 6 december verwacht men weer on-line te zijn.

gk


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl