WiskundE-brief nr. 207 9-12-2001

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1100 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

VIRUSPROBLEMEN

SAMENHANGEND ONDERWIJS IN N&T IN DE TWEEDE FASE (SONATE)

NIEUW WERELD-RECORD PRIEMGETAL ONTDEKT: M39


VIRUSPROBLEMEN

Het is niet onze gewoonte om aandacht te besteden aan virussen. Veel zg."viruswaarschuwingen" zijn vals en zorgen allleen maar voor nodeloos e-mailverker en soms voor onrust.Verder is het in eerste instantie ieder eigen verantwoordelijkheid zich goed te beschermen. Belangrijkste reden om nu wel aandacht te besteden aan het zg BADTRANS-virus is dat wij als verzenders van de WiskundE-brief van een flink van u (de abonnees) per ongeluk allerlei berichten krijgen.
Vervelend voor ons en voor (een deel van u).
Wat is het voor virus ?
Badtrans is een virusachtige worm die zich op dit moment vermenigvuldigt via Windows computers. Deze worm zet de deur van Windows computers open. Daardoor kunnen inbrekers via internet toegang krijgen tot persoonlijke gegevens en wachtwoorden van de gebruiker De Badtrans worm probeert zich te vermenigvuldigen via het e-mailprogramma Microsoft Outlook. Het virus verspreidt zich door ongeopende berichten in Outlook te beantwoorden, zodra een geÔnfecteerde Windows computer wordt opgestart. Deze e-mail komt bij de ontvanger binnen als een reply (Re:) met verschillende onderwerpregels (vaak het onderwerp van de 'beantwoorde mail'- dus in ons geval WiskundE-brief nr). Soms lijkt de inhoud van een e-mail leeg maar bevat het bericht wel degelijk een bestand.De namen van de attachments variŽren: Een paar veel gebruikte zijn:Card.DOC.pif ; docs.DOC.pif ; fun.MP3.pif en New_Napster_Site.MP3.pif . Het reply-adres begint vaak met een "_" (underscore). Het is daardoor lastiger deze e-mails te beantwoorden. De professionele virusscans bieden goede beveiliging tegen dit virus, mits de nieuwste updates worden geÔnstalleerd. U kunt eventueel ook controleren of uw computer besmet is door te (laten) zoeken naar de volgende bestanden: INETD.EXE , KERN32.EXE , KERNEL32.EXE
Meer informatie over het virus en hoe te handelen leest u via (o.a): http://vil.nai.com/vil/virusSummary.asp?virus_k=99069 http://www.europe.f-secure.com/v-descs/badtrans.shtml

Gerard Koolstra G.Koolstra@chello.nl

SAMENHANGEND ONDERWIJS IN N&T IN DE TWEEDE FASE (SONATE)

Het SONATE-project richt zich op het in kaart brengen van goede ervaringen (Ďgood practiceí) op het gebied van samenhangend onderwijs met betrekking tot de natuurprofielen in de tweede fase. In dit project werken het Centrum voor BŤta-didactiek (CDŖ) van de Universiteit Utrecht en het Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) te Enschede nauw samen.
In het kader van dit project zoeken wij scholen (havo, vwo) die goede ervaringen hebben op het gebied van samenhangend onderwijs m.b.t. de natuurwetenschappelijke vakken, wiskunde en techniek in de tweede fase.
Met samenhangend onderwijs wordt bedoeld: onderwijs dat eraan bijdraagt dat leerlingen enig inzicht krijgen in de samenhang tussen de verschillende exacte vakken. Dit kan op verschillende manieren tot uiting komen:

 • afspraken over inhoudelijke afstemming en afbakening
 • gezamenlijke onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld profielwerkstukken, practica, ANW, project≠onderwijs)
 • een gemeenschappelijke didactiek
 • onderlinge samenwerking in externe contacten met universiteiten en hogescholen
 • Wij zouden graag met docenten en schoolleiders in contact komen die bereid zijn over hun ervaringen op dit gebied te vertellen.
  Indien u belangstelling heeft om eventueel aan dit onderzoek deel te nemen wordt u verzocht contact op te nemen met het onderstaand adres. Bij deelname aan het onderzoek ontvangt uw school een passende financiŽle vergoeding.

  Drs. Gabby Zegers Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen
  Princetonplein 5 3584CC Utrecht 030-2532719 (secretariaat 030-2533980)
  E-mail: g.e.zegers@phys.uu.nl

  NIEUW WERELD-RECORD PRIEMGETAL ONTDEKT: M39

  De officiŽle bekendmaking zal rond 6 december plaatsvinden,dan zal Paul Novarese van Compaq de controletest voltooid hebben.
  met het Mlucas programma draaiend op een 667MHz Alpha ev67. Priemgetallen zijn de basis-bouwstenen van de wiskunde. Elk natuurlijk getal behalve 1 is ofwel priemgetal, ofwel het product van priemgetallen. Wetenschappers staan nu op het punt om een nieuw getal toe te voegen aan hun lijstje van een schaars soort getallen die Mersenne priemgetallen heten.
  De ontdekking betreft het 39ste Mersenne priemgetal dat we kennen, getallen van de vorm 2^p - 1, waarbij p zelf ook priem is. Omdat p een exponent is, worden Mersenne getallen al snel groot. Dus toen een nieuw project, dat de Grote Internet Mersenne Priemgetal Speurtocht (GIMPS) heet, het nieuwe priemgetal ontdekte, verbaasde het niemand dat het meteen het grootst bekende priemgetal ter wereld was. Het vorige record-priemgetal, 2^6,972,593 - 1, bestaat uit meer dan 2 miljoen (decimale) cijfers en werd twee en een half jaar geleden door GIMPS ontdekt. Het nieuwe Mersenne priemgetal is ontdekt via een samenwerkingsproject, net zoals PC's gezamelijk speuren naar radio-signalen van buitenaards leven (SETI@home ) en naar nieuwe geneesmiddelen tegen AIDS. De rekentaak wordt opgesplitst over vele computers, vrijwilligers draaien een bepaald rekenprogramma op hun computer die anders toch maar een beetje staat te niksen. Al tienduizenden hebben het programma van internet opgehaald dat een algoritme uitvoert waarmee Mersenne getallen op primaliteit worden getest, de zgn. Lucas-Lehmer test. En ja hoor, half november 2001 was het weer prijs, een vrijwilliger meldde een nieuw (record)priemgetal! Tim Cusak van Entropia, een bedrijf uit San Diego, CaliforniŽ dat gespecialiseerd is in distributed computing en dat gratis zijn faciliteiten voor dit project ter beschikking stelt, zegt te verwachten dat de ondeelbaarheid van dit Mersenne getal deze week al officieel zal worden bevestigd door de uitslag van een controle LL-test met een ander programma, op een RISC-processor. Ondertussen gaat het zoeken gewoon door. Steeds grotere priemgetallen zijn voor getaltheoretici weliswaar niet van enorm belang, GIMPS strijdt lustig verder in de hoop steeds grotere wereldrecords te vestigen. Misschien dat het de deelnemers een "primair" gevoel geeft. ;)
  -- Charles Seife
  Bovenstaande tekst is een nederlandstalige (en verbeterde) versie van Charles Seife's artikel van 30 nov 2001 op de Daily inSCIght webpagina van Academic Press:
  http://www.academicpress.com/inscight/11302001/grapha.htm

  Reacties op deze tekst zijn van harte welkom, stuur een mailtje naar: Robert van der Peijl, rvanderpeijl@ncrvnet.nl
  WiskundE-brief
  redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
  e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl