WiskundE-brief nr. 208 16-12-2001

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1100 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

NIEUW WERELD-RECORD PRIEMGETAL ONTDEKT: M39, meeer info

DE WISKUNDE SCHOLEN PRIJS 2002

GRAFISCHE REKENMACHINE KAART


NIEUW WERELD-RECORD PRIEMGETAL ONTDEKT: M39, meeer info

Het grootste bekende priemgetal - en tevens het 39 ste Mersenne-priemgetal- is sinds kort 2 13 466 917 -1 . Het bestaat ruim 4 mln ( 4 053 946 ) cijfers en werd gevonden op 14-11-2001 door Michael Cameron (20) op een computer met 800 MHz AMD processor.
bron: http://www.mersenne.org/13466917.htm

Gerard Koolstra G.Koolstra@chello.nl

DE WISKUNDE SCHOLEN PRIJS 2002

Ook als u zelf denkt dat u 'niets bijzonders' doet op school, kan uw school in aanmerking komen voor het winnen van de 'Wiskunde Scholen Prijs'. Deze prijs is ingesteld om scholen te stimuleren met hun sterke punten op het gebied van wiskundeonderwijs naar buiten te treden. Alle scholen voor voortgezet onderwijs kunnen meedingen naar deze prijs. Er zijn drie categorieŽn waarin een school een prijs kan winnen: - basisvorming (klas 1 en 2), - bovenbouw vmbo (klas 3 en 4) - havo/vwo (de klassen 3 t/m 6).
Wat valt er te winnen?
Scholen die meedoen dingen mee naar de hoofdprijs van euro 2000. Daarnaast is er voor elke categorie een eerste prijs van euro 1000 te winnen. Doel van deze prijs is om goede initiatieven binnen wiskundeonderwijs zichtbaar te maken voor iedereen. Door met uw goede ideeŽn naar buiten te treden, bewijst u dus ook uw collega's een dienst.
In december is naar alle scholen een folder gestuurd met nadere informatie over de Wiskunde Scholen Prijs. Heeft uw school belangstelling om mee te doen, stuur dan het antwoordkaartje in dat bij de folder zit. In de tweede helft van januari ontvangt u dan nadere informatie. U kunt zich ook aanmelden via www.fi.uu.nl/wiskids Kies daar Scholenprijs. De Wiskunde Scholen Prijs is een onderdeel van het WisKids project, een gezamenlijk initiatief van wiskundig Nederland.
Doelen van WisKids zijn: het bevorderen van enthousiasme bij jongeren, het imago van wiskunde verbeteren, jongeren uitdagen via de wiskunde, belangstelling voor de exacte vakken bevorderen. Partners in WisKids zijn Ratio (KUN), STW/NWO, NVvW, Vierkant voor Wiskunde, Pythagoras, Wiskunde Olympiade, Freudenthal Instituut. WisKids werkt samen met APS en SLO. Financieel is WisKids mogelijk gemaakt door OC&W, Axis, FME-CWM. De Wiskunde Scholen Prijs wordt mede gesponsord door de NOCW.
De projectleiding van WisKids: Heleen Verhage (Freudenthal Instituut) en Chris Zaal (Universiteit Leiden)

Heleen Verhage, h.verhage@fi.uu.nl
Freudenthal Instituut Postbus 9432, 3500 GK Utrecht, Netherlands tel ++31 (0)30 2611611, fax ++31 (0)302660430

GRAFISCHE REKENMACHINE KAART

De formulekaart mag gebruikt worden bij toetsen en bij het centraal schriftelijk examen. Of dit veel voordelen oplevert voor de leerlingen lijkt me twijfelachtig maar dat is hier niet aan de orde. Vaker bespeur ik bij de leerlingen dat het goed invoeren van commando's bij de grafische rekenmachine problemen geeft. Om een voorbeeld te noemen bij de TI-83: Bij het commando normalcdf(....) kun je twee getallen(linkergrens en rechtergrens voor z) invoeren dan wel vier getallen (linkergrens, rechtergrens, gemiddelde en standaardafwijking). Leerlingen die o.a. vanwege zenuwen de boel door elkaar gaan gooien zullen daardoor een lager punt scoren. Van mij mogen de leerlingen een kaart gebruiken waarop een summier overzicht staat met de voor hen belangrijke commando's van een grafische rekenmachine. Het zou toch erg zijn als leerlingen bij de wiskunde afgerekend worden op onvoldoende vaardigheid in het omgaan met de GR als het gaat over commando's zoals in mijn voorbeeld?
Ik pleit er dus voor dat naast de formulekaart er een GR-kaart komt die beide ook bij het CSE gebruikt mogen worden.

Ad Verschuren
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl