WiskundE-brief nr. 209 23-12-2001

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1200 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

LEERLINGEN GAAN VERSPREIDING EUROMUNTEN METEN

RADIOUITZENDING OVER LEJ BROUWER

VOORTGANGSJOURNAAL 8 VERSCHENEN

FORMULEKAART EN GRAFISCHE REKENMACHINE(1)

FORMULEKAART EN GRAFISCHE REKENMACHINE(2)

FORMULEKAART EN GRAFISCHE REKENMACHINE(3)

WISKUNDE EN PERIODISEREN?

ORATIE Prof. A. van Streun


LEERLINGEN GAAN VERSPREIDING EUROMUNTEN METEN

Duitsland produceert met 35,4% verreweg de meeste euromunten. Zijn in de loop van volgend jaar de muntjes in onze portemonnees voor een derde deel van Duitse oorsprong? Het wetenschapsmagazine Natuur & Techniek en de 'Studiegroep Wiskunde met de Industrie' beginnen op 1 januari 2002 een uniek experiment om de wiskunde van de verspreiding van euromunten te toetsen, in samenwerking met Nederlandse en Vlaamse scholen. Leerlingen gaan maandelijks inventariseren hoeveel buitenlandse munten zij op zak hebben. De verspreiding van de nieuwe euromunten in twaalf EU-landen en drie Europese dwergstaatjes biedt kansen voor een bijzonder experiment, dat nooit meer herhaald kan worden. Kunnen we wiskundig voorspellen hoe snel de munten van de diverse lidstaten zich verspreiden? Kunnen we aan de hand van peilingen het komende jaar conclusies trekken over het Europese geldverkeer? Natuur & Techniek zal komend jaar hierover regelmatig publiceren.
De Studiegroep Wiskunde met de Industrie wordt in 2002 georganiseerd door het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) en de Universiteit van Amsterdam. In februari 2002 buigen zo'n zestig wiskundigen uit heel Nederland zich een week lang over praktische problemen uit het bedrijfsleven en de industrie. De theorie van de verspreiding van euromuntjes is daar een van.
Voor meer informatie zie www.wiskgenoot.nl/eurodiffusie en www.natutech.nl/ .
Scholen die willen meedoen, kunnen zich aanmelden op eerstgenoemde website.
(ZIE OOK: Zie ook: www.cwi.nl/conferences/swi2002


RADIOUITZENDING OVER LEJ BROUWER

Op dinsdag 25 december is er een radio-uitzending (van 11:00-12:00) over de beroemde Nederlandse wiskundige L.E.J. Brouwer.Een groot deel van de uizending bestaat uit een interview met zijn biograaf prof. dr D. van Dalen noorderlicht.vpro.nl


VOORTGANGSJOURNAAL 8 VERSCHENEN

Voortgangsjournaal nummer 8 is deze week naar alle scholen met een havo/vwo bovenbouw verzonden.
In het achtste nummer van het Voortgangsjournaal onder andere aandacht voor de herijking van de tweede fase, de Novemberbrieven van de Cevo, peiling 2 in het kader van de monitoring, de nieuwe programma`s voor geschiedenis en de vakdossiers 2001 van de SLO.
Alle Voortgangsjournaals zijn downloadbaar vanaf onze website, rubriek downloadbare files (www.tweedefase-loket.nl/downloaden ). Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl


FORMULEKAART EN GRAFISCHE REKENMACHINE(1)

Ik ben van mening dat de grafische rekenmachine puur een hulpmiddel is om de begripsvorming van onderdelen van de wiskunde te bevorderen. Dan is een kaart met daarop de verschillende functies die je kunt gebruiken en hun vereiste parameters handig tijdens schoolexamen en centraal schriftelijk.
Echter, omdat de GR vooraf aan het centraal examen niet gereset hoeft te worden, en wat mij betreft ook niet vooraf aan een schoolexamen, kan de GR zelf ook gebruikt worden als "overzichtskaart". Je kunt vrij eenvoudig in de GR een overzicht op maat maken. Sterker nog, ik heb mijn 5H-klas vorig jaar een korte cursus "spiekbrief op de GR" gegeven!

Dan van de Poll d.vdpoll@tiscali.nl

FORMULEKAART EN GRAFISCHE REKENMACHINE(2)

Terwijl we wachten tot de commando's van de Grafische Rekenmachine in de de formulekaart worden opgenomen, is er gelukkig ook nog een tussenoplossing. Het geheugen van de rekenmachines hoeft bij aanvang van de examens niet gewist te worden (net zomin als het geheugen van de gebruikers). De leerlingen kunnen dus teksten met alle hulp die ze nodig denken te hebben opslaan in het geheugen van hun rekenmachine. Daarnaast kunnen leerlingen die een TI-83 PLUS bezitten de Application "Catalog Help" op hun rekenmachine zetten. Deze geeft voor alle commando's de bijbehorende syntax.

Willem Hoekstra

FORMULEKAART EN GRAFISCHE REKENMACHINE(3)

Naar aanleiding van het schrijven van Ad Verschuren over de TI-83 het volgende:
Ik ben het eens met de wenselijkheid van de invoering van een formulekaart voor de GRM. De bijbehorende commando's behoren niet tot de kennis voor het leven. Over de normale verdeling:
Ik ben bezig zowel in havo als in het vwo het standaardiseren af te schaffen. Hoewel het in de kerndoelen staat, zijn er nooit vragen over gesteld en dat lijkt me ook terecht. Het stamt uit de tijd dat we het nog met een tabelletje moesten doen. Ik leer kort samengevat mijn leerlingen het volgende:
Achter normalcdf( ) komen altijd 4 parameters, en wel gewoon in alfabetische volgorde: gl (= linkergrens), gr (=rechtergrens), m (of mu, gemiddelde) en s (of sigma, de standaardafwijking)
Bij de functie invNorm geldt hetzelfde:
De drie parameters zijn daarbij: resp. Kans, mu, sigma, ook alfabetisch (je moet je wel aan deze afkortingen houden natuurlijk) Ook als je een mu of een sigma moet berekenen is standaardiseren niet nodig: Voorbeeldje:
Bij een gemiddelde van mu = 30 blijkt 20 % boven de 35 te liggen Hoe groot is de standaardafwijking?
Voer in Y1 = normalcdf(35, 100000, 30, X) en Y2 = 0,20 Vind nu met intersect de standaardafwijking. Bijkomend voordeel: ze moeten zinvol nadenken welk venster wordt gekozen, zinvoller dan het standaardiseringsgepriegel.
Bij het bepalen van een gemiddelde ga je ook zo te werk. Zelfs bij het bepalen van grenzen kun je deze aanpak gebruiken, dan heb je die hele invNorm niet nodig. In de praktijk getest, het werkt prima.
Als Getal en Ruimte-gebruikers (of andere belangstellenden) ge´nteresseerd zijn in mijn precieze instructies aan de leerlingen, stuur me een mailtje met het verzoek "normale verdeling". Ik stuur dan een Word-bestandje met mijn instructies voor havo- en vwo-leerlingen.

Huub Odijk, Zutphen odijk@tebenet.nl

WISKUNDE EN PERIODISEREN?

Het Ashram College in Alphen aan den Rijn gaat periodiseren. Daar zijn een aantal argumenten voor te bedenken die ik in het algemeen kan ondersteunen: o.a.: de leerlingen krijgen minder vakken per periode; de leerlingen krijgen dan meer lessen per vak per week, wat de diepgang ten goede kan komen; leraren krijgen minder klassen per periode; etc. Vertegenwoordigers van verschillende scholen hebben bij ons hun ervaringen verteld. Daarbij waren echter geen vergelijkbare scholen wat ons mooie vak wiskunde betreft. Daarom wil ik een aantal vragen stellen, nadat ik eerst een beknopte omschrijving van onze school geef.
Alle klassen kennen een ritme van vijf dagen met 5 lessen van 60 minuten per dag. Het aantal lessen in de onderbouw (1 t/m 3) bedraagt 7, 7 en 6 voor respectievelijk VMBO (3,2,2), HAVO (2,3,2) en VWO (2,2,2). Daarnaast heeft elke klas in elk leerjaar 2 keuzewerktijd-uren. Nu wil de leiding alle 1-uurs en 2-uurs vakken mee laten draaien met de periodisering, dus ook wiskunde. Dat betekent bij de 2-uurs groepen van nu: 2 periodes wiskunde met 3 uur per week en 1 periode geen wiskundelessen.
Mijn vraag is nu: werkt iemand op een vergelijkbare school, waar wiskunde ook geperiodiseerd is? En zo ja, wat zijn je ervaringen daarmee, voor jezelf en je leerlingen? En voor iedereen die op een school werkt waar geperiodiseerd wordt lesgegeven, maar wiskunde daarin niet meedraait: waren er andere redenen dan puur praktische, waarom wiskunde niet geperiodiseerd wordt aangeboden? Ik ontvang graag, als sectievoorzitter, zoveel mogelijk reacties. Uiteraard zijn ook reacties van andere collega's meer dan welkom. U kunt uw reacties direct naar mij sturen:
cor@cdroog.myweb.nl

Vast heel veel dank!

ORATIE Prof. A. van Streun

Van Prof. Anne van Streun ontvingen we het bericht dat zijn oratie te downloaden is: www.fwn.rug.nl/betaplus (virtuele leestafel). Veel gestelde vragen en antwoorden over zijn oratie : http://www.fwn.rug.nl/betaplus/staf/vanStreun/oratie.html


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl