Date: Sun, 11 May 1997 19:59:48 +0200 (MET DST)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 21

 

>============ WiskundE-brief nr. 21 ========== 11-05-1997 ================

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te

houden van voor hen relevante zaken, met enige nadruk op

Internet-toepassingen en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via Andriess@worldonline.nl of gerardk@xs4all.nl

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun je hem ongewijzigd retourneren.

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 125 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb_main.htm

==================================================================

In deze WiskundE-brief:

- Tweede fase en TWEEDE KAMER

- LEESTIPS

- WWW-tips

- nogmaals DATA EXAMENBESPREKINGEN

- nogmaals CORRESPONDENTEN GEVRAAGD

----------------------------------------------------------------------------

Tweede fase en TWEEDE KAMER

Maandag 12 mei a.s. beginnen in de tweede kamer de debatten over de tweede fase.

Aan bod komt o.a. het voorstel van de verandering van wiskunde in het

gemeenschappelijke deel VWO (minder SBU) en in het profiel Maatschappij en

Cultuur (wiskunde verplicht met centraal examen).

Ook zal (waarschijnlijk) de invoerdatum voor de start van de tweede fase

aan bod komen. Er bestaat de mogelijkheid dat alles een jaar wordt uitgesteld.

 

LEESTIPS

In EUCLIDES (jaargang 72 nr 7) o.a. een zeer kritisch stuk van M.C. van

Hoorn over het Project Management Voortgezet Onderwijs en hun studiehuisplannen.

Verder een praktijk verslag van Cor Hofstra een van de volgscholen in het

Profi-project dat gericht is op het nieuwe wiskunde-B programma, waaruit

blijkt dat ook daar niet alles van een leien dakje gaat.

In DIDAKTIEF&SCHOOL (jaargang 27 nr 5)- op veel scholen ter inzage- een stuk

(met veel cijfers) over "spijt t.a.v. vakkenpakketkeuze). Wiskunde-B op het

HAVO scoort vrij hoog als "spijtvak" vooral bij de meisjes (21 % zou het

niet opnieuw kiezen)

Ook in dit blad aandacht voor de tweede fase: in de rubriek doorsnede van

een school andacht voor de aanpak van het Montessori Lyceum Herman Jordan in

Zeist.

Een blad dat m.i. veel te weinig bekend is bij wiskundeleraren is WILLEM

BARTJES tijdschrift voor reken-wiskundeonderwijs in de basisschool.

In het meinummer (jaargang 16 nr 5) o.a. een verkorte weergave van de

afsluitende plenaire lezing tijdens de ICME-conferentie in Sevilla (juli

1996) door Jan de Lange.

Dit nummer is van bijzonder belang vanwege de index van de afgelopen vijf

jaargangen.

In elk nummer o.a. de zeer lezenswaardige rubriek Wiskunde op straat.

 

WWW-tips

Willem van Ravenstein is bezig met het maken van een speciale WWW-pagina

voor wiskunde-leraren met weinig Internet-ervaring. Je kunt alvast kijken op

http://ct.idg.nl/user/gevorderden/g88/index.html

Jan Kappen van Kruisheren Kollege Uden wees ons op een interessante

publicatie getiteld:Computers as Tutors, Solving the crisis in education.

Het hele boekwerk telt 117 pagina's en is gratis te downloaden

http://www.cris.com/~faben1/fullbook.shtml

Hoewel het sterk het stempel draagt van de situatie in het amerikaanse

onderwijs bevat het veel wat ook voor ons interessant kan zijn. Er is een

aparte paragraaf over wiskunde.

 

EXAMENBESPREKINGEN ( DATA)

 

Voor alle zekerheid: In het april nummer van Euclides stonden een paar

verkeerde data.

(De abonnees zijn hiervan via een briefkaart op de hoogte gebracht)

De juiste data zijn:

De besprekingen voor VBO-B vinden plaats op di. 3 juni, 15:00-1800.

De besprekingen voor VWO wiskunde-B op dinsdag 20 mei , 16:00 - 18:00.

Op http://digischool.bart.nl/wi/exbespr.htm staat een overzicht van alle

besprekingen.

 

CORRESPONDENTEN

Op onze oproepen in de vorige WiskundE-brieven waarin gevraagd werd welke

collega's de belangrijkste uitkomsten van een (of meer) regionale

examenbespreking via de WiskundE-brief wilden verspreiden, is nog geen

overweldigende respons gekomen.

We hebben tot nu toe de volgende toezeggingen:

HAVO WA: Amsterdam (Jan Koekkoek) en Goes (Jacques Schetters)

HAVO WB: Amsterdam (Jan Koekkoek)

VWO WA: Amsterdam (Gerard Koolstra)

Bij deze nogmaals het verzoek om je aan te melden !

Als je zelf niet gaat vraag dan een verslag aan een van je collega's en

email dat door aan de redactie !!

--------------------------------------------------------------

 

Dit was het weer.