WiskundE-brief nr. 210 6-01-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1200 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- EEN NIEUW JAAR

- WISKUNDELOKAAL DIGITALE SCHOOL

- GRAFISCHE REKENMACHINE


EEN NIEUW JAAR

In dit eerste nummer van 2002 wensen we als redactie al onze lezers al het goeds voor het net begonnen jaar.
Het afgelopen jaar was - ook wat betreft onze - periodiek stormactig. Alleen al het noemen van discussies over formulekaarten, 2e fase en met name de 'verlichtingsmaatregelen' zijn voldoende illustratie. Vooruitkijken is zoals gewoonlijk pas achteraf goed mogelijk. Opvalllend - en verheugend - is dat veel recente brijdragen aan de WiskundE-brief niet allleen of in de eerste plaats reacties zijn op maatregelen, regelingen etc., maar verslag doen van eigen plannen, initiatieven etc. Hoewel het signaleren van trends een hachelijke bezigheid is lijkt het erop dat veel wiskundedocenten ruimte vragen (en/of nemen) om zaken naar eigen inzicht aan te pakken. Een meer actieve en minder reactieve beroepsopvatting lijkt door te breken. Dit maakt uitwisseling van meningen, ideeŽn e.d. uiteraard zeer zinvol zo niet noodzakelijk. Moge de komende nummers daar vol van staan !


WISKUNDELOKAAL DIGITALE SCHOOL

Het wiskundelokaal van de digitale school is (uiterlijk) ingrijpend veranderd - zo u wilt ' gerestyled'. Bedoeling is dat het niet alleen fraaier oogt, maar de inhoud ook makkelijker toegankelijk is. Opmerkingen zijn -zoals altijd- welkom.

Gerard Koolstra

GRAFISCHE REKENMACHINE KAART

We kunnen toch de leerlingen de bij de machine geleverde (dikke) handleiding laten gebruiken bij toetsen en examen? Dat is de helpfunctie die de fabrikant meelevert bij de GR. Wie ben ik dat ik die helpfunctie zou vervangen door mijn eigen onbeholpen helpkaartje?

Piet Roos Groene Hart Lyceum Alphen aan den Rijn
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl