WiskundE-brief nr. 211 13-01-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1200 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- ABONNEEBESTAND, spookadressen

- AANSLUITINGSMODULEN


ABONNEEBESTAND , spookadressen

In de loop van de jaren is het aantal abonnees van de WiskundEbrief flink gegroeid.
Omdat het een electronische brief is gebeurt het regelmatig dat er wijzigingen worden doorgegeven van emailadres. Deze worden verwerkt, het oude adres wordt uit het bestand gehaald en alles loopt administratief op rolletjes. Helaas....., In de prakijk gaat het soms toch niet helemaal zo.....
Daarom een dringende oproep aan de abonnees :

Ik houd me aanbevolen als iemand mij kan uitleggen hoe dit zit en hoe dit soort dingen is op te lossen.

Jos Andriessen j.andriessen@hccnet.nl

AANSLUITINGSMODULEN

De Universiteit Leiden. verzorgt allerlei activiteiten om vwo-leerlingen kennis te laten maken met het universitaire onderwijs. Onderdeel hiervan zijn, sinds kort, de Aansluitingsmodulen. Deze modulen geven leerlingen de kans een aantal weken lang bij de universiteit onderwijs te volgen via het internet. Deze modulen zijn niet zozeer bedoeld om reclame te maken voor de Universiteit Leiden, maar veeleer om leerlingen een duidelijk beeld van universitaire opleidingen te geven. Er bestaan o.a. modulen voor het vak wiskunde
Een module bestaat uit 35-40 studielasturen (slu), en is opgebouwd uit twee deelmodulen van 15 tot 25 slu. Deelnemers kunnen één deelmodule doen, het is ook mogelijk voor beide in te schrijven.Deelname door leerlingen is doorgaans mogelijk in de periode maart-mei en oktober-december. Gedurende die periode van drie maanden werken de deelnemers aan opdrachten en wordt het studiemateriaal bestudeerd.
Deelnemers delen zelf hun studietijd in, onder begeleiding van de Universiteit Leiden. De cursusperiode voor het voorjaar 2002 is nog niet vastgesteld; aanmelden is al wel mogelijk. Voor de aanmeldingen voor 2002 wordt momenteel een 'voorlopige inschrijving' gehanteerd. Leerlingen ontvangen op een later tijdstip bericht over de aanvangsdatum van de cursusperiode en verdere informatie over de inschrijving.
Meer infomatie via http://www.aansluitingsprogramma.leidenuniv.nl/aansluitingsmodulen/wiskunde.htmlWiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl