WiskundE-brief nr. 214, 02-02-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1200 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- VOORAF

- WWW: INTERNET BOEKEN VEILING

- WISWEB_SITE VERNIEUWD

- EUCLIDES-SPECIAL ‘Een eeuw Bottema, een eeuw meetkunde’

- TWEEDE KAMER IN PRINCIPE ACCOORD


VOORAF

Er zijn al flink wat reacties van u binnengekomen op de oproep in het vorige nummer. Laat de discussie over de invulling van het wiskunde-onderwijs komende maanden hoog op uw lijstje staan - zie bijvoorbeeld het artikel "TWEEDE KAMER IN PRINCIPE ACCOORD" in deze WiskundEbrief- De redactie ziet uw bijdragen graag tegemoet. Alleen door u massaal en gedurende lange tijd uit te spreken hebben uw praktijkervaringen en inzichten kans om overgenomen te worden door de besluitvormende instanties.
Om deze WiskundEbrief in omvang te beperken wacht de redactie met plaatsing van de binnengekomen reacties ( en u reageert toch ook nog wel? ) tot de volgende keer.
Redactie WiskundEbrief


WWW: INTERNET BOEKEN VEILING

Het WWW, de internetboekenveiling ten bate van het WereldwiskundeFonds, is een succes. De teller van virtueel verkochte boeken staat nu op ongeveer 1000 EURO, allemaal ten bate van wiskunde(onderwijs)projecten in de derdewereld. Een prima resultaat! Er wordt tamelijk 'breed' geboden, maar om een aantal boeken is inmiddels een felle strijd ontbrand. Wilt u zich nog in het gevecht mengen of gewoon een aantal mooie wiskundeboeken aanschaffen, dan heeft u nog tot 28 februari middernacht om uw bod uit te brengen: http://www.nvvw.nl/www"http://www.nvvw.nl/www>http://www.nvvw.nl/www In maart start een nieuwe tranche met een prachtig nieuw aanbod van vooral meetkundeboeken
Hans Wisbrun, veilingmeester WWW


WISWEB_SITE VERNIEUWD

Vanaf 1 februari 2002 is de geheel vernieuwde WisWeb-site bij het Freudenthal Instituut in de lucht. De site ziet er niet alleen anders uit, maar er is ook veel nieuw materiaal (onder andere applets, software, lesmateriaal bij de applets en software) te vinden. Om het u makkelijk te maken is het WisWeb nu ook te vinden onder de url: www.wisweb.nl
Het WisWeb bestaat al geruime tijd als een experimenteerhoekje op het web voor medewerkers van het Freudenthal Instituut. Sinds de zomer van 2000 is het WisWeb een echt project waarin veel applets en bijbehorend lesmateriaal zijn ontwikkeld en uitgeprobeerd in de klas. Docenten van de 3 projectscholen samen met medewerkers van het Freudenthal Instituut en APS zijn nu anderhalf jaar op weg en de resultaten zijn nu voor iedereen te zien op de WisWeb-site.In het WisWeb-project hebben de webmasters van een aantal interessante websites voor het Nederlands wiskunde-onderwijs zich georganiseerd. Deze wiskundewebmasters komen een paar keer per jaar bij elkaar om elkaar te informeren en afspraken te maken over wie wat doet.Het WisWeb-project krijgt vanaf de zomer van 2002 een vervolg in het WELP-project, waarin samen met de educatieve uitgevers gewerkt wordt aan de integratie van de applets in de verschillende methoden. In het WELP project zal daarnaast verder onderzocht en ontwikkeld worden hoe een digitale algebraleerlijn gebaseerd op de applets en boekvervangend er uit kan gaan zien.
Meer informatie over WisWeb en WELP is op www.wisweb.nl te vinden en zal geregeld worden bijgewerkt en uitgebreid. We heten u van harte welkom.


EUCLIDES-SPECIAL ‘Een eeuw Bottema, een eeuw meetkunde’

Op 25 december jl. was het 100 jaar geleden dat de internationaal befaamde wiskundige Oene Bottema geboren werd. Dit was voor de redactie van Euclides, vakblad voor de wiskundeleraar, aanleiding een special voor te bereiden.Meetkunde is in Nederland na de programma-wijzigingen van 1968 een tijd 'buiten beeld' geweest. Maar dat is aan het veranderen! Vlakke meetkunde is terug in het examenprogramma vwo wiskunde B12, en ook daarbuiten lijkt de belangstelling voor meetkundige zaken weer sterk te groeien. Misschien wordt dat wel mede veroorzaakt door de fantastische mogelijkheden van dynamische meetkundesoftware en duizenden bewegende ‘applets’, kleine interactieve programmaatjes, op het internet.
De prachtige figuren -die met dit soort software snel opgebouwd en gemakkelijk gewijzigd kunnen worden- strelen niet alleen het oog, ze dagen bovendien uit tot het opsporen en vervolgens bewijzen van allerlei meetkundige eigenschappen.
Oene Bottema (1901-1992), hoogleraar wiskunde en mechanica van internationale naam en faam, heeft veel voor Euclides betekend, en tevens zijn sporen getrokken in het Nederlandse wiskundeonderwijs. Na werkzaam geweest te zijn aan enkele middelbare scholen, eerst als wiskundedocent en later als directeur, werd Bottema benoemd tot hoogleraar aan de toenmalige Technische Hogeschool Delft. Van 1951 tot 1959 was hij rector-magnificus. In 1971 ging hij met emeritaat. Als hoogleraar bleef Bottema betrokken bij het middelbaar onderwijs doordat hij onder meer, zoals later bleek, opgaven opstelde voor de eindexamens hbs en gymnasium. Verder werkte hij mee aan een aantal vakbladen, waaronder Euclides. Van zijn hand werden in de jaren 1946-1977 in Euclides honderd 'Verscheidenheden' gepubliceerd, korte artikelen met meestal een meetkundige inhoud.
Verder schreef hij vele artikelen en boeken op het gebied van de meetkunde en de mechanica, waarvan 'Hoofdstukken uit de Elementaire Meetkunde' (1944 bij Servire te Den Haag, heruitgaven in 1985 en 1997 bij Epsilon Uitgaven te Utrecht) waarschijnlijk het bekendst is. Dit boek werd zeker ook buiten meetkundig-wetenschappelijke kring veel gelezen. Naast een beperkt aantal artikelen voor de ‘gevorderde’ (met een paar interessante recente resultaten) zijn in deze special ook meerdere bijdragen te vinden voor de 'beginneling' op het gebied van de meetkunde. Verder hebben de bekende Nederlandse hoogleraren Duparc, Grootendorst, De Bruijn en Stal voor deze special hun persoonlijke herinneringen aan Bottema op schrift gesteld.
Zie www.nvvw.nl/Euclides2.html#77-4 voor een overzicht.
Marja Bos,hoofdredacteur Euclides redactie-euclides@nvvw.nl


TWEEDE KAMER IN PRINCIPE ACCOORD

De Tweede Kamer is in principe accoord met de richting van de aanpassingsvoorstellen, maar zal zich pas ècht uitspreken als er een nadere uitwerking beschikbaar is. Dat is de uitkomst van het overleg tussen staatssecretaris Adelmund en de vaste onderwijscommissie van de Tweede Kamer, dat woensdagmiddag 30 januari plaatsvond. De kamer zette o.a. vraagtekens bij de positie van maatschappijleer in relatie tot het combinatievak geschiedenis/maatschappijleer in het gemeenschappelijk deel, vroeg zich af of drie vakken in het profieldeel wel voldoende was om de doorstroom naar het hoger onderwijs te garanderen en wil een andere keer nog discussiëren over het voorstel om het scholen mogelijk te maken om Godsdienst/levensbeschouwing als examenvak in het gemeenschappelijk deel op te voeren. De kamer was unaniem positief over het voorstel om de deeltalen in het gemeenschappelijk deel af te schaffen. Alle fracties vinden het belangrijk dat de talen zo snel als mogelijk is \'geheeld\' worden. Iedereen vindt het echter nóg belangrijker dat beslissingen zeer zorgvuldig en niet overhaast genomen worden. De staatssecretaris deed de toezegging dat vóór 1 april duidelijk is welke voorgestelde maatregelen al eerder dan per augustus 2005 doorgevoerd zouden kunnen en op welke wijze, binnen de nu voorgeschreven urenaantallen. De verlichtingsmaatregelen zoals die gelden tot 2003 zullen in principe blijven gelden tot het moment dat de èchte veranderingen worden ingevoerd. Tevens zegde zij toe dat voor de zomer een nadere uitwerking van de hoofdlijnen beschikbaar is.
Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl