WiskundE-brief nr. 216, 24-02-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1200 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- HERIJKING TWEEDE FASE (zie WiskundEbrief 202), VERVOLG DISCUSSIE

- LESSENTABEL TWEEDE FASE

- NASCHOLINGSDAG PROJECTIEVE MEETKUNDE

- GRAFISCHE REKENMACHINE OP DE UNIVERSITEITEN? (reactie)

- WISKUNDE SCHOLEN PRIJS ( REMINDER )


HERIJKING TWEEDE FASE (zie WiskundEbrief 202), VERVOLG DISCUSSIE

Naar mijn mening moeten (wiskunde) werkstukken juist blijven. Leerlingen leren veel van het maken van een werkstuk. Het betreffende onderwerp blijft veel beter hangen dan 'gewoon' behandelde onderwerpen. Mijn eigen ervaringen als docent met werkstukken (praktische opdrachten) bij wiskunde A1 zijn zonder meer positief: de stof leent zich prima voor het maken van werkstukken, leerlingen duiken er heel goed in, ze steken er heel veel van op en, ook erg belangrijk, het geeft leerlingen die minder goed op proefwerken scoren de kans om hun cijfer op te halen.
Vriendelijke groet, Olivia Wollrabe, Docente wiskunde

LESSENTABEL TWEEDE FASE

Deze maand wordt de lessentabel voor de 2e Fase voorgelegd ter instemming aan de MR. Als wiskundesectie zijn wij van mening, dat wij met het aantal contacturen maar moeilijk uit de voeten kunnen.
Ter illustratie: in havo 5 wa12 hebben we maar nu maar 1,5 (contact)lesuur, dus veel te weinig om de leerlingen op een goede manier voor te bereiden op het CSE!
Om mij een beeld te vormen hoe op andere scholen omgegaan wordt met de verdeling van contacturen en keuzewerktijd (KWT) plaats ik dit bericht op de wiskundebrief.
Bij ons is het voorstel van de Centrale Directie voor de verdeling van de uren als volgt:
contacturen KWT
havo 4 wa1 2,5 0,5
havo wa12 4,25 1
havo wb1 5 1
havo wb12 6,5 1,375
vwo wa1 5,5 1,25
vwo wa12 9 2,25
vwo wb1 9 2,25
vwo wb12 11,5 2,75
(Onder contacturen wordt verstaan: een les van 50 min).
Dit betekent bijvoorbeeld:

 • voor havo 4 wa12: 2½ lessen en 1 hulples p.w.
 • voor havo 5 wa12: 1¾ lessen en 1 hulples p.w.

 • De hulples word verzorgd door één wiskundedocent voor ‘hulpbehoevenden’ van 2 klassen havo 5 wa12. (evenzo voor Havo 4 wa12).

  Als wiskundedocent en MR-lid vraag ik u te reageren hoe de verdeling van contacttijd en keuzewerktijd bij u op school geregeld is. Hopelijk geeft dit weer extra munitie om de Centrale Directie ervan te overtuigen dat het zo echt niet kan!!


  Erik Nijsink


  NASCHOLINGSDAG PROJECTIEVE MEETKUNDE

  die op 5 april 2002 op de Universiteit Leiden wordt georganiseerd. Aanleiding tot deze nascholingsdag is de Master-PO voor leerlingen die in februari en maart 2002 wordt gehouden. Informatie over het programma, kosten (geen!) en inschrijving is te vinden op: www.math.leidenuniv.nl/~hfinkeln
  Het doel van de nascholingsdag is tweeledig. Enerzijds gaat het natuurlijk om een zinvolle verdere ontwikkeling van activiteiten zoals de Master-PO. Anderzijds gaat het, zoals u in het programma kunt zien, vooral om nascholing op het gebied van hele mooie wiskunde. Ik kan u deze dag dan ook van harte aanraden. Mocht u nog vragen of suggesties hebben, neemt u dan vooral contact op met ondergetekende. E-mail is hiertoe het snelste middel, maar schriftelijk kan ook. Heel graag tot ziens op 5 april!
  Met collegiale groet, Hans Finkelnberg, Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden,


  GRAFISCHE REKENMACHINE OP DE UNIVERSITEITEN? (reactie)

  Nav de oproep van Jos Remijn in de wiskundE-brief nr 215 over het gebruik van het Grafisch rekenapparaat op de universiteiten een reactie.
  Naast wiskundedocent ben ik tevens VWO-decaan en in die hoedanigheid was ik op 24 januari j.l. bij een voorlichtingsdag van de TEchnische universiteit Delft aanwezig. Bij een van de voorlichtingsronden werd gezegd dat de eerstjaarsstudenten, ik meen, bij Electrotechniek geen gebruik mochten maken van de GR. Ze moesten eerst maar eens de formele theorie beheersen! Mbr> Het zou inderdaad zeer nuttig zijn als we eens van andere studierichtingen zouden horen hoe daar gedacht werd over het gebruik van de GR. En ook wat de overwegingen zijn om het GR te verbieden.
  Ik hoop dat de docenten van de universiteiten reageren.
  Jack Mossou, Jeroen Boschcollege te Den Bosch


  WISKUNDE SCHOLEN PRIJS ( REMINDER )

  Gaat uw school meedingen naar de Wiskunde Scholen Prijs? Dan is uw inzending welkom tot 1 maart a.s. Alle scholen die het vooraanmeldingskaartje hebben ingevuld, hebben de nadere informatie toegestuurd gekregen. Deze informatie is ook te vinden op www.fi.uu.nl/wiskids .Kies daar Wiskunde Scholen Prijs.
  Heleen Verhage, Freudenthal Institute Utrecht University


  WiskundE-brief
  redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
  e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl