WiskundE-brief nr. 225, 28-04-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1200 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- ADVERTENTIES

- VERWARRING ROND EXAMENSTOF (1)

- VERWARRING ROND EXAMENSTOF (2)

- TOEGESTANE GRAFISCHE REKENMACHNES (aanvulling)

- OVERSTAP MAVO-4 NAAR HAVO-4 N&G/N&T


ADVERTENTIES

VACATURE FREUDENTHAL INSTITUUT

Het Freudenthal Instituut (Universiteit Utrecht) zoekt een Senior Onderwijsontwikkelaar Wiskunde (1,0 fte, UHD-niveau) Aandachtsgebied is het wiskundeonderwijs aan 15-jarigen en ouder (met als speciale aan-dachtsgebieden de tweede fase havo-vwo en mbo), tevens in relatie tot de aansluiting met het HO.
De volledige advertentietekst van deze vacature is te vinden op www.fi.uu.nl en in de Volkskrant en NRC van 11 mei a.s.
Heleen Verhage, Freudenthal Institute Utrecht University PO Box 9432, 3500 GK Utrecht, Netherlands tel ++31(0)30 2635578, fax ++31 (0)302660430


VACATURE STEDELIJK GYMNASIUM SCHIEDAM

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega, want met ingang van 1 augustus 2002 ontstaat bij ons op het Stedelijk Gymnasium in Schiedam de volgende vacature:
wiskunde, 1e graads, 21,5 lesuren per week
Uw brief kunt u richten aan het Stedelijk Gymnasium t.a.v. mw. drs. J.M. Gaasbeek (rector), Valeriusstraat 31, 3122 AM Schiedam (tel.: 010-2470468)
In week 18 en 19 is de school gesloten, u kunt uw vragen dan mailen naar: m.jacobs20@chello.nl


VERWARRING ROND EXAMENSTOF (1)

Beste collega's, Mijn naam is Paul Geboers, wiskundeleraar van het Peellandcollege (Havo/Vwo) in Deurne.
Wat is er aan de hand? Ik geef voor het 2e jaar les aan Havo Wiskunde B1 groepen, zowel 4 als 5Havo. De examenstof voor dit vak leidt tot verwarring. De site van de vereniging www.nvvw.nl geeft de juiste informatie, maar de site van havovwo.nl (een goede, hardwerkende leerling van 5 Havo kwam mij vragen of ik mij toch niet vergiste i.v.m. de niet te toetsen onderdelen op het CSE) en de examenkrant die verspreid is onder alle examenleerlingen en collega's geeft onvolledige informatie.
Het betreft domein D. Ruimtemeetkunde 1. Dit onderdeel moet wel getoetst worden op het schoolexamen, maar wordt niet getoetst op het centraal examen. Bovenstaande twee bronnen geven aan dat alleen het onderwerp 'periodieke functies' niet getoetst zal worden op het centraal examen. Mijn collega met Vwo A12 vertelt mij dat ook daar meer onderdelen dan vermeld in de examenkrant niet getoetst zullen worden. In contact met een naburige Havo-Vwo school bleek dat een collega hiervan niet op de hoogte was. Deze had natuurlijk www.nvvw.nl moeten raadplegen, maar toch niet echt verwonderlijk door deze tegenstrijdige informatie. Een slechte zaak als u de redactieraad van de examenkrant bekijkt: CEVO, Cito, IBG-groep, inspectie, ministerie Onderwijs, Tweede Fase Adviespunt.
Misschien overbodig en voor velen zeker niet onbekend het volgende. Het afgelopen jaar heb ik twee leerlingen gehad die een open dag voor een exacte HBO-opleiding hebben bezocht en terugkwamen met het verhaal dat de opleiding er wel van uitging dat de komende studenten een gedegen kennis hadden van de goniometrie. Jammer dus. Exacte HBO-opleidingen dienen vanaf volgend jaar rekening te houden met de jammerlijke feiten:

Dit overigens niet met instemming van wiskunde-minnend lerarenland. Goede communicatie tussen VO en HBO, maar vooral ook binnen HBO zou tot begrip en afstemming moeten leiden.
Graag een reactie. Met vriendelijke groet, P.Geboers gbs@IVO-Deurne.nll Peellandcollege


VERWARRING ROND EXAMENSTOF (2)

Er blijkt verwarring te zijn (onder leerlingen en docenten) over de vraag welke (deel)onderwerpen er wel en welke niet getoetst (kunnen) worden op het centraal schriftelijk eindexamen van dit jaar.
In de EXAMENKRANT HAVO VWO 2002 (met in de redactieraad o.a. de CEVO, het Cito, de inspectie en het ministerie) staat een onvolledig overzicht. Hier worden alleen de onderwerpen genoemd die door de CEVO voor de jaren 2002 en 2003 zijn geschrapt. Daarnaast zijn er echter ook onderwerpen die "tot nader order" zijn geschrapt als cse-onderwerp of vanaf het begin uitsluitend onderdeel waren van het schoolexamen. Teslotte zijn er ook onderwerpen die totaal uit het examenprogramma (cse en schoolexamen) zijn verdwenen. In de WiskundE-brief en in Euclides is daar uitgebreid aandacht aan besteed.
Wie een goed overzicht wil hebben wordt verwezen naar de website van de NVVW: http://www.nvvw.nl/ (Klik op 2e fase HAVO/VWO ) Daar staat duidelijk welke onderwerpen wel aan de orde moeten komen>br>. Tot de onderwerpen die - om wat voor reden dan ook - NIET op het CSE aan de orde mogen komen behoren in ieder geval: (voor de juiste omschrijving met eindtermen zie http://www.nvvw.nl/ )

HAVO

wa12

 • binomiale verdeling
 • wb1

 • ruimtemeetkunde 1
 • periodieke functies
 • wb12

 • tellen en kansen
 • periodieke functies (1 en 2)
 • VWO

  wa1

 • goniofuncties
 • rekenregels logaritmen
 • absolute waarde en Entier
 • hellinggrafieken
 • grafen en matrices
 • toetsen van hypothesen
 • wa12

 • goniofuncties
 • rekenregels logaritmen
 • absolute waarde en Entier
 • grafen en matrices
 • ruimtelijke objecten
 • wb1

 • continue dynamische modellen
 • wb12

 • continue dynamische modellen
 • beginselen analytische meetkunde
 • sommeerbare rijen
 • irrationale getallen
 • limieten en functies
 • Hier en daar zijn er ook effecten op andere onderwerpen. Zo betekent het niet aan de orde stellen van grafen en matrices bij wia12 (vwo) ook dat bij lineair programmeren het opstellen van Overgangsmatrices en het weergeven van een LP-probleem m.b.v. een graaf of een matrix niet aan de orde komt. (zie ook Uitleg van 19-09-2001)
  gk


  TOEGESTANE GRAFISCHE REKENMACHNES (aanvulling)

  Op de officiŽle examensite van het ministerie het examenblad : http://www.eindexamen.nl/ staat sinds kort de volgende verheldering i.v.m de vraag wat nu precies is toegestaan (en wie dat controleert. ).
  Ik citeer: ................ "
  VRAAG
  Wat betekent de mededeling in Uitleg (maartmededeling) over de grafische rekenmachine: "Er zijn machines waar later ook andere programma's in geladen kunnen worden, bijvoorbeeld programma's voor computeralgebra. Een apparaat dat met deze programmatuur is uitgerust, mag op het centraal examen niet worden gebruikt."?
  ANTWOORD Welke machines mogen nu wel en welke niet gebruikt worden?
  Alle reeds goedgekeurde rekenmachines mogen gebruikt worden en geen andere machines.
  Goedgekeurd zijn: (zie de septembermededeling over de examens)
  Casio cfx 9850Gplus
  Hewlett Packard 38G of 39G
  Sharp EL 9600
  Texas Instruments 83 of 83+
  Van alle merken zijn ook de lagere typen toegestaan. De school wordt geacht voor het begin van de examenzitting te controleren of de kandidaten een toegestaan type hebben. De machines hoeven niet gereset te worden. Het niet gebruiken van programma's waarmee symbolisch gerekend kan worden is de verantwoordelijkheid van de kandidaat. De aangehaalde passage in de maartmededeling heeft slechts als strekking er nog eens de aandacht op te vestigen dat het gebruik van dergelijke programma's op het c.e. niet is toegestaan.

  " .................

  waarvan akte, gk


  OVERSTAP MAVO-4 NAAR HAVO-4 N&G/N&T

  Er zijn bij ons op school een aantal leerlingen die de bovengenoemde overstap willen maken. Deze leerlingen zijn niet volledig op niveau van eind 3 HAVO. Wij willen deze leerlingen een bijscholingsprogramma aanbieden. Ik ben op zoek naar collega's in het land die ervaring hebben met leerlingen die ook deze overstap gemaakt hebben of gaan maken? Wat zijn de bevindingen en misschien heeft iemand een bijscholingsprogramma waar ik ook wat mee zou kunnen. Ik neem aan dat wij niet de enige school zijn waar leerlingen deze overstap willen maken.
  Wouter van der Knaap, Chr. Lyceum Veenendaal, wavdknaap@zonnet.nl ------------------------------------------------------


  WiskundE-brief
  redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
  e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl