WiskundE-brief nr. 226, 5-05-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1200 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- DE NORMALE VERDELING EN DE GR(1)

- DE NORMALE VERDELING EN DE GR(2)

- WERELDWISKUNDEWEB: LAATSTE MAAND VAN DE TWEEDE TRANCHE

- DOCENTEN VOOR DOCENTEN

- NIET CE-STOF 2004 EN 2005 BEKEND


DE NORMALE VERDELING EN DE GR(1)

Vorig schooljaar had ik een 4HAVOWA1- groep. Daarin zaten vooral leerlingen die het vak wiskunde direct zouden laten vallen als dat mogelijk was. Op school gebruiken wij Getal en Ruimte met de TI83. Nadat de klas eerst het hoofdstuk had doorgenomen zonder rekenmachine, dus gewoon standaardiseren etc, heb ik na overleg met collega's het volgende gedaan: MATH - SOLVER - eqn:0 = normalcdf(L,R,M,S)-A. Hierbij L=linkergrens, R=rechtergrens, M=gemiddelde, S=standaardafwijking en A=Oppervlakte. Leerlingen gebruikten zelfs de O voor oppervlakte omdat dan makkelijker is.
De leerlingen maakten een plaatje, zetten daarbij de verkregen gegevens en hun uitwerking bestond er uit dat ze de vier verkregen gegevens opschreven en vervolgens het antwoord. Wat was wiskunde ineens makkelijk! Het probleem was nu alleen nog: wat staat er in het verhaal. In het begin kwamen ze met "en als er geen rechtergrens is?", maar na een tijdje wisten ze dat ze dan een hele grote waarde moesten invullen, we hebben afgesproken om maar direct 10^99 te nemen (en links -10^99). Ik heb mijn leerlingen wel aangeleerd dat ze die formule in hun rekenmachine moeten zetten bij de start van een toets. Dit jaar heb ik een 5VWOWA12-groep. Ik peins er niet over om hetzelfde te doen. Waarmee ik maar wil zeggen dat we niet alle leerlingen en klassen op dezelfde manier moeten aanspreken dan wel lastigvallen. Heb ik verkeerd gehandeld bij de HAVO-groep? Ik denk het niet. Er is altijd een aantal leerlingen dat moeite heeft met de normale verdeling. Alleen werden ze nu niet zo hard gestraft en bleven ze plezier houden bij wiskunde. En de leerlingen die er echt niets van begrepen bij het standaardiseren hadden ook problemen bij het omzetten van het verhaal in de benodigde gegevens. Dat zijn gewoon de zwakkere leerlingen, die blijf je herkennen bij elk onderdeel!
Cor Droog, AshramCollege, Alphen a/d Rijn, cor@cdroog.myweb.nl


DE NORMALE VERDELING EN DE GR(2)

De discussie van de afgelopen weken leidt er toe dat sommige docenten nu al denken dat de standaardnormaal verdeling niet meer hoeft te worden behandeld, omdat de noodzakelijke berekeningen 'eenvoudig' met de GR kunnen worden uitgevoerd. Zo ook op de website van Moderne Wiskunde:
"Steeds meer docenten ontdekken de voordelen van het gebruik van de grafische rekenmachine bij het onderwerp 'normale verdeling'. Het is dan bijvoorbeeld niet meer nodig de schaaltransformatie van normale verdeling naar standaardnormale verdeling uit te voeren."
Ik ben het met deze gang van zaken heel erg oneens! In het oude programma bleek zelfs voor havo 5 leerlingen de standaardnormaal verdeling een 'dankbaar' onderwerp, want eenmaal begrepen weet je doorgaans goed waar je aan toe bent, ondanks de tabellen en de om- en terugrekenperikelen.
Ik vind met name het gebruik van de standaardnormaal verdeling een mooi voorbeeld van een model. Je hebt een verdeling en je 'veronderstelt' dat dit normaal verdeeld is. Waarom? Omdat je van de standaardnormaal verdeling alles weet (met tabel of GR). Vervolgens ga je uitspraken doen op basis van je model. Handig omdat je nu twee zaken makkelijk kan onderscheiden... je 'werkelijke' verdeling en je model. Dit laatste is belangrijk omdat anders de indruk gewekt zou kunnen worden dat 'alles' normaal verdeeld is en we hadden inmiddels begrepen dat dit maar zelden het geval is...
Nu begrijp ik ook wel dat, als je moet 'bezuinigen', je ergens moet schrappen. Maar deze gang van zaken vind ik toch vreemd. Ik heb altijd gedacht (of gehoopt?) dat het inzetten van ICT en GR zou moeten leiden tot meer aandacht voor 'begrip' en 'inzicht' in plaats van minder. Blijkt dus niet waar te zijn! En dat laatste vind ik heel zorgelijk!
Willem van Ravenstein Hogeschool Rotterdam


WERELDWISKUNDEWEB: LAATSTE MAAND VAN DE TWEEDE TRANCHE

Het succes van het WWW, de internetboekenveiling ten bate van het WereldwiskundeFonds (WwF), wordt in de huidige, tweede, tranche geprolongeerd. Wilt u zich nog in het ‘gevecht’ mengen of gewoon een aantal mooie wiskundeboeken aanschaffen, dan heeft u nog tot 30 mei middernacht om uw bod uit te brengen: www.nvvw.nl/www
Nieuwe aanvragen : Er kunnen ook weer nieuwe aanvragen voor projectondersteuning ingediend worden. Bent u betrokken bij een geschikt project (criteria: zie ) of kent u iemand die dat is, dan kunt u een aanvraag sturen naar de secretaris van het WwF: jonglent@worldonline.nl. U kunt de aanvrage het beste eerst even met hem doorspreken. Aanvragen moeten voor 15 mei binnen zijn.
Hans Wisbrun, veilingmeester WWW/voorzitter WwF


DOCENTEN VOOR DOCENTEN

WisBase bestaat nu precies één jaar. In die tijd zijn we gegroeid tot een deelnemersaantal van bijna 100. Naast alle examens van het afgelopen jaar zijn ook de uitwerkingen en wel in Word-formaat te downloaden. Zodra de examens van dit jaar openbaar zijn, worden die ook weer gepubliceerd op de WisBase-site met de bijbehorende uitwerkingen. En met uitwerkingen wordt bedoeld: echte uitwerkingen, geen antwoorden of correctienormen.
De WisBase-site is te vinden op www.wisbase.com. De toetsen en ander lesmateriaal staan achter een wachtwoord. Het wachtwoord kan verkregen worden door een inschrijfformulier (te downloaden van de site), volledig ingevuld, tezamen met drie originele toetsen als bijlage van een e-mail op te sturen naar info@wisbase.com.
Verdere inlichtingen over WisBase kan men verkrijgen door op de site in te loggen en onder het menu Voor gasten alle opties door te nemen. Het inschrijfformulier kan men vinden via de navigatie: Voor gasten ; Inlichtingen en aanmelden ; “aanmeldingsformulier voor gewoon lid” met rechter muisknop aanklikken; en kiezen voor de optie: openen in een nieuw venster . Uiteraard is het ook mogelijk een mailtje met vragen te sturen naar ondergetekende.
Met vriendelijke groet, Bram Theune ( actheune@wisbase.com)


NIET CE-STOF 2004 EN 2005 BEKEND

In het Gele Katern nummer 11 van 24 april 2002 is de Cevo-regeling gepubliceerd, waarin bekend wordt gemaakt over welke domeinen c.q. subdomeinen op de centrale examens in 2004 en 2005 geen vragen zullen worden gesteld. De school bepaalt zelf of deze (sub)domeinen in het schoolexamen aan de orde worden gesteld. Voor het opstellen van de PTA\'s voor de leerlingen die komend schooljaar in 4 havo en 4 vwo starten bevat deze regeling essentiële informatie. In de regeling is scheikunde nog niet opgenomen; voor scheikunde zal de aanwijzing pas in juni plaatsvinden. Electronisch is de regeling te vinden op de website van Cfi (www.cfi.nl , of direct: cfi.kennisnet.nl/Images/2_11454.pdf ).
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl

Naar aanleiding van bovenstaande mededeling:
De aanwijzing voor het vwo betreft dezelfde onderwerpen als de periode 2002-2003.
Voor het havo zijn er twee wijzigingen:
+ wiskunde A1,2
Domein F, subdomein bundels van grafieken en 3-dimensioale grafieken (eindtermen 71-72) is toegevoegd. Daarover worden dus op het cse van 2004 en 2005 geen vragen gesteld.
- wiskunde B1,2
Subdomein E4, periodieke functies (eindtermen 64-73) staat niet meer op de lijst. Daarover kunnen dus m.i.v. 2004 wel vragen gesteld worden. Subdomein H2, periodieke functies 2 (eindtermen 99-103) blijft buiten het CSE
gk


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl