WiskundE-brief nr. 229 dd 26-05-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1200 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- ADVERTENTIES

- OPROEP COMMENTAAR EXAMENS WISKUNDE

- TOELATING TOT DE STUDIES GENEESKUNDE, TANDHEELKUNDE EN DIERGENEESKUNDE


ADVERTENTIES

HOE 2 TOCH 1 KAN WORDEN: HAAL NU UW EERSTEGRAADS BEVOEGDHEID

De lerarenopleiding van het ICLON, Universiteit Leiden, verzorgt in samenwerking met het Mathematisch Instituut in Leiden en de Hogeschool Rotterdam een driejarige avondopleiding die tweedegraads-bevoegde wiskundeleraren omtovert tot eerstegraadsbevoegden. Het programma bestaat voor 2/3 deel uit wiskundevakken en voor 1/3 deel uit (eerstegraads) didactiek en didactisch onderzoek. Op 24 juni wordt er een voorlichtingsavond gehouden in Leiden.
Heeft u interesse, neemt u dan contact op met het secretariaat: Renate Slebe, slebe@iclon.leidenuniv.nl Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Hans Wisbrun, vakdidacticus wiskunde, wisbrun@iclon.leidenuniv.nl

LERAAR IN ONDERZOEK, VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

Bij de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Exacte Wetenschappen, Afdeling Wiskunde bestaat er een vacature voor een leraar in onderzoek. Het betreft een door NWO goedgekeurd project op het gebied van wachtrijmodellen en de toepassingen hiervan binnen call centers. Aangeboden wordt een positie van 0.2 fte gedurende 2 jaar, middels detachering. Gevraagd wordt een leraar met affiniteit voor kansrekening en bedrijfstoepassingen en met kennis van een of meer programmeertalen. De kandidaat participeert in lopend onderzoek en zal meewerken aan een of meerdere wetenschappelijke publicaties op het gebied van wachtrijen en call centers.
Inlichtingen: prof.dr. Ger Koole, 020-4447755, koole@cs.vu.nl


OPROEP COMMENTAAR EXAMENS WISKUNDE

De redactie roept alle betrokken examendocenten op om hun visie op de centraal schriftelijke examens te emailen naar de WiskundEbrief.
Past het examen in het verwachtingspatroon, sluit de gehanteerde vraagstelling en notatie aan bij de wiskunde-methode, welke afspraken over de normering worden regionaal gemaakt, vinden uw leerling het werk moeilijk/gemakkelijk ? enz enz.
Uw commentaar is -net als in vorige jaren- belangrijk omdat het een eerste indruk geeft over het functioneren van het examen in de praktijk. U kunt uw bijdragen richten aan: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
Redactie


TOELATING TOT DE STUDIES GENEESKUNDE, TANDHEELKUNDE EN DIERGENEESKUNDE

Onlangs is bij het Informatiecentrum aansluiting vwo-wo van de VNSU de brochure DeficiŽnties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde verschenen. Deze brochure (8 pagina\'s) biedt een raamregeling met de minimale toelatingsprocedure voor aanstaande studenten die niet aan de reguliere toelatingseisen voldoen en gaat in op de minimale vervangende eisen. De brochure wordt verspreid door de betrokken medische opleidingen. Ook kan een pdf-versie gedownload worden vanaf http://www.vsnu.nl/show?id=15878&langid=246. Wie prijs stelt op een papieren versie kan deze per email (wiertz@vsnu.nl ) of fax (030 233 35 40) aanvragen bij het informatiecentrum.
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl