Date: Thu, 22 May 1997 16:00:51 +0200 (MET DST)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 23

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by worldonline.nl id QAA02912

 

>============ WiskundE-brief nr. 23 ========== 22-05-1997 ================

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te

houden van voor hen relevante zaken, met enige nadruk op

Internet-toepassingen en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via Andriess@worldonline.nl of gerardk@xs4all.nl

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun je hem ongewijzigd retourneren.

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 135 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op

http://ct.idg.nl/user/gevorderden/g88/wb_main.htm

==================================================================

In deze WiskundE-brief

- verslag examenbespreking HAVO wiskunde-A (Amsterdam)

----------------------------------------------------------------------------

---------------

Verslag

Bespreking normen wiskunde-A havo 1997

 

De volgende verfijningen zijn in de normering aangebracht. De opmerkingen

zijn afkomstig uit een landelijke vergadering met vertegenwoordigers van het

CEVO. De gearceerde tekst komen voor uit opmerkingen die tijdens de

normenvergadering in Amsterdam op 21 mei 1997 zijn gemaakt. Uiteraard is

niemand verplicht deze verfijningen over te nemen, het zijn slechts

handreikingen. Voor de officiële normering geldt dit uiteraard niet!

Voor dit verslag is dankbaar gebruik gemaakt van uitgewerkte voorstellen

zoals deze door de voorzitter zijn uitgedeeld.

 

Opgave 1

 

*1 Indien alle pijlen omgedraaid: 0 punten.

*2 Indien hier ook alle pijlen omgedraaid zijn weer 0 punten.

(zelfs bij consequent doorrekenen met foute getallen/pijlen; tijdens

de vergadering gaven veel collegae aan dat men dit

te streng vindt en wel gaat doorrekenen bij het corrigeren)

*3 - met uitleg van de leerling (bijv. m.b.v. een berekening) kunnen hier

punten gegeven worden als er fouten gemaakt waren in

de vragen 1 en 2.

- geen conclusie, wel alle landen berekend: -2 punten.

- onderverdeling van de 2 punten: 1 punt voor het land, 1 punt voor de

benzineprijs.

 

Opgave 2

 

*4 - ruim 80 goed rekenen, d.w.z. 80,5 t/m 83

- 80 is fout: -1 punt

- bij antwoorden 60 en 20: nog eens -1 punt, want volgens de opgave

moest ver verklaard worden dat het ruim drie keer is.

*5 - 30% is goed

- 6 x 40 + 6 x 200: -2 punten of 14 x 40 + 6 x 200: -2 punten

- 2000 + 14 x 40: -2 punten

(- een conclusie hoeft niet expliciet te worden vermeld)

*6 - proberen kan goed zijn

- beginnen met 31 jaar en dan terugrekenen is ook goed

- 30 jaar: -1 punt (- 32 jaar: -1 punt)

*7 - alléén 80% of 0,8 (dus als kans voor de hele groep): 1 punt

- (0,2)20: max 1 punt

 

Opgave 3

 

*8 - tussentijds afronden: -1 punt

- 751 en 751,5 ook goed

*9 - eerst vergelijking oplossen, dan F 434 is goed

- omschrijvingen als: ‘nog net’ of ‘geldt nog’: -2 punten

(- door proberen grens vinden, conclusie juist: is goed)

(- veel rekenfouten in het oplossen van de ongelijkheid (bij bijv. het

delen door een negatief getal teken niet om), maar juist oplossen van

de vergelijking: -1 punt)

*10 geen opmerkingen

*11 - met formule i.p.v. figuur: -3 punten

- alles vanaf 800 t/m 820 is goed

- zelfde fout als bij vraag 10: weer -2 punten (vele aanwezigen zijn

het hier niet mee eens en geven aan hiervoor niet of maximaal 1

punt in mindering te willen brengen)

 

Opgave 4

 

*12 - 14 jaar + verklaring door ‘maatschappelijk’ verhaal: 0 punten

- 15 jaar is fout

- waar P10 en P50 het verst uit elkaar liggen is ook goed

* 13 - z = 1,89: -2 punten

- omkeren: max 1 punt

(- vuistregel: z = 2 vinden de aanwezigen 4 punten waard)

- notatiefouten (als het te gek wordt): -1 punt

*14 - zie laatste opmerking vraag 13.

 

Opgave 5

 

*15 - dag 12 i.p.v. 12 juli is goed

*16 - logische opzet en uitwerking volledig goed

- boxplot fout (plaatje dus): -3 punten

- van 10% t/m 90%: -1 punt

(- klassenindeling + bijbehorend rekenwerk: max 4 punten)

*17 - voor grafiek C is is het noemen dat óf het maximum óf het minimum

niet in orde zijn voldoende

(- eigenlijk is ook grafiek B fout: uit de grafiek is te halen dat

de minimumtemperatuur van 21 juli 15°C is, dus ook om middernacht

(aan het einde van de dag), toch begint bij B de grafiek van 22 juli,

middernacht, bij 12°C)

*18 - gedeeld door 31 i.p.v. 30: géén aftrek

(- doorrekenen naar 31 december, maar niet opmerken dat het dan nog

steeds meer is dan op 21 december verwacht zou worden: 1 tot 2

punten aftrek)

 

Verslag: Jan Koekkoek (koekkoek@pi.net)

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------