WiskundE-brief nr. 232 dd 11-06-2002 EXTRA EDITIE

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1200 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- ADVERTENTIE

- N-TERMEN CSE 2002 EERSTE TIJDVAK


ADVERTENTIE

Het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van Amsterdam is op zoek naar een VAKDIDACTICUS WISKUNDE (15 uur per week).
Zie voor de advertentietekst: www.uva.nl, 'wetenschappelijke vacatures'.
Solliciteren vr 20 juni a.s.


N-TERMEN CSE 2002 EERSTE TIJDVAK

HAVO
wa(oud) 1,5
wa12 1,8
wb (oud) 1,0
wb1 2,0
wb12 1,8
VWO
wa(oud) 1,3
wa1 1,6
wa12 1,4
wb (oud) 2,0
wb1 0,8
wb12 0,8
bron: http://www.cito.nl/vo/havovwo/ce/omzet2002/n-termen1.htm


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl