WiskundE-brief nr. 234 dd 16-06-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1300 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

TI-83 , MODERNE WISKUNDE EN TWEEDE CORRECTIE CSE

EXAMEN VWO WISKUNDE A, 2001-TWEEDE TIJDVAK

NASCHOLINGSAANBOD APS-WISKUNDE 2002-2003


TI-83 , MODERNE WISKUNDE EN TWEEDE CORRECTIE CSE

Op school gebruiken wij Moderne Wiskunde met als rekenmachine de TI83.
Ik heb enkele opmerkingen over het oplossen van opdrachten die te maken hebben met normale verdeling en binomiale verdeling. Het gaat over het examen havo WB1, de opdracht over zwangerschapsduur. vraag 14:
als mijn leerlingen hier als antwoord hadden normalcdf(266,294,280,s)=0,85 en dan met de tabel op de rekenmachine s=9,7 vinden dan is dat voor mij helemaal goed. Idem voor vraag 15: normalcdf(-10000,259,280,10)=0,018 en dus 1,8 %
Mijn tweede corrector was het daar absoluut niet mee eens en wilde hiervoor per opdracht 2 punten aftrekken. Er moest volgens haar P(266 Maar als je kijkt in het boek B1 deel 3 hoofdstuk S4 dan zie je dat dingen als P(266 Kortom: ik had een zeer onplezierige middag met mijn tweede corrector . Zij had instructies gekregen vooral niet toe te geven. Uiteindelijk moesten we via kolom 4a, 4b en 4c middelen, terwijl ik vind dat mijn leerling die opgave helemaal goed hebben begrepen en naar mijn mening dus helemaal goed hebben.
Ik wil graag reactie van andere Moderne Wiskunde + TI-83 gebruikers.
René te Riele Het Assink Haaksbergen.


EXAMEN VWO WISKUNDE A, 2001-TWEEDE TIJDVAK

In de WiskundE-brief no 231 van 9 juni had ik het over een flutvraag van het afgelopen Wiskunde A1 examen VWO (vraag 4 van de A1 variant) waarmee je binnen één minuut 4 punten kon scoren. Nu wil ik een vraag van het VWO Wiskunde A examen van het tweede tijdvak van het vorige jaar onder uw aandacht brengen, waarbij mij het tegenovergestelde overkwam. Ik had minstens tien minuten nodig om een schamele 3 punten te verdienen.
In alle versies (A oude stijl, A1 en A1,2 nieuwe stijl) moest in vraag 2 worden berekend hoeveel procent van 493 meisjes een extra vak deed. Omdat 493 een priemgetal is kan geen van de 18 gegeven percentages exact zijn, ze zijn alle afgerond op 1 decimaal. Mijn opleiding aan de TH in Delft zit me na bijna 40 jaar nog stevig in het bloed. Ik heb daar nooit geleerd dat je afgeronde getallen zomaar mag optellen, vooral niet als het er zoveel zijn. De theoretisch maximale fout die je kunt maken bij het optellen van 18 op 1 decimaal afgeronde getallen is minstens 18 * 0,04 = 0,72 afgerond dus 0,7.
Ik voelde mij gedwongen (Delft!) om bij elk vak het exacte aantal meisjes te berekenen. De som van die aantallen is 2560, dat is 95 meer dan 2465. Dus 95 meisjes deden een extra vak en dat is 19,3%. Niet echt moeilijk dus, maar wel veel werk voor 3 punten. Toen ik in het antwoordmodel zag dat die 18 afgeronde percentages wel vrolijk en zonder commentaar bij elkaar worden opgeteld voelde ik me stevig beetgenomen. Het zo verkregen antwoord 19,2% is niet correct en KAN dit ook niet zijn: 19,2% van 493 meisjes is wel 95 meisjes (afgerond op een geheel aantal), maar 95 van 493 geeft geen 19,2%.
Ik heb nog nergens iets over dit grapje gelezen (Euclides, Nieuwe Wiskrant, WiskundE-brief). Misschien kan er in de nieuwe examenbundel op zijn minst een voetnoot komen bij de uitwerking van deze vraag.
Johan Ketelaar, Chr Gym "Sorghvliet", Den Haag

NASCHOLINGSAANBOD APS-WISKUNDE 2002-2003

Op de site van APS-wiskunde (www.aps.nl/wiskunde ) staat vanaf heden het nascholingsaanbod voor het schooljaar 2002-2003. Het aanbod bestaat uit conferenties, studiedagen, cursussen en netwerken voor de basisvorming, vmbo en de Tweede Fase.
Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Vanaf nu is het ook mogelijk om u on-line op te geven.
Willem Hoekstra, APS-wiskunde


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl