WiskundE-brief nr. 236 dd 30-06-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1300 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

DIMENSIE-ANALYSE

AANSLUITING ECHT ZO SLECHT?

PROJECT BETA PROFIELEN IN HET STUDIEHUIS VAN UNIVERSITEIT UTRECHT


DIMENSIE-ANALYSE

In het afgelopen jaar is er in Eindhoven een masterclass over dimensie-analyse gegeven. Die masterclass is inmiddels bewerkt en dat heeft geleid tot het boekje: "Geef je leven meer dimensies"
In dat boekje wordt uitgelegd wat dimensie-analyse is en hoe je daarmee problemen kunt aanpakken. Naast een aantal eenvoudige voorbeelden (stelling van Pythagoras (!) en valbeweging) wordt uitgelegd hoe je met dimensie-analyse de kracht van een explosie kunt schatten. Ook staat er in uitgelegd hoe je met dimensie-analyse de snelheid van een trein uit de baan van de regeldruppels op de zijkant kunt schatten.
Het boekje kan uitstekend ingezet worden als praktische opdracht of profielwerkstuk voor leerlingen in het profiel NT, het onderwerp laat namelijk zien hoe concepten uit wiskunde en uit natuurkunde beide een bijdrage leveren om problemen aan te pakken. In de laatste paragraaf van het boekje staan zes opgaven met antwoorden. De benodigde voorkennis is niet heel groot. Naast elementaire kennis van eenheden/grootheden en krachten moeten leerlingen kunnen rekenen met exponenten en logaritmen. Informatie voor leerlingen en nog wat extra links zijn te vinden op de pagina:
http://www.win.tue.nl/~jessers/aansluiting/profielwerkstukdimensies.htm
Het boekje zelf is te downloaden op: http://www.win.tue.nl/~jessers/aansluiting/dimensiesdownloaden.htm. Op die pagina is ook een link naar Adobe, daar kun je acrobat-reader gratis downloaden. Dat programma heb je nodig om het bestand te lezen/printen.
Jan Essers
Fontys Lerarenopleiding: J.Essers@fontys.nl
TU/e: J.Essers@tue.nl


AANSLUITING ECHT ZO SLECHT?

Vorige week heeft in verschillende kranten het bericht gestaan dat de nieuwe tweede fase niet heeft gezorgd voor een verbetering van de aansluiting vwo-wo. Echter, het persbericht van het IOWO zelf over dit onderzoek, waarop de berichten zijn gebaseerd, heeft een tegengestelde kop en inhoud.
De kop in NRC van 20 juni: Universitaire studie na studiehuis lastiger.
De kop in de Volkskrant van 21 juni: Universiteit kost meer moeite na studiehuis.
De kop van het IOWO persbericht: Eerste lichting vwo-ers nieuwe stijl over het algemeen tevredener over aansluiting met universiteit dan vwo-ers oude stijl.
Aanleiding voor deze berichten zijn de uitkomsten van de Instroommonitor van het IOWO uit Nijmegen In het onderzoek zijn zes aansluitingsaspecten onderscheiden, namelijk de inhoud van de vakken, zelfstandig kunnen aanpakken van studietaken, communicatieve vaardigheden, ict- of computervaardigheden en basale onderzoeksvaardigheden. Op bijna alle aspecten scoren de nieuwe stijl vwo-ers hoger op de schaal van tevredenheid.
Alleen op het aspect vakinhouden zijn de oude stijl vwo-ers qua aansluiting meer tevreden dan de nieuwe stijl vwo-ers. Dit geldt vooral voor de studenten in de universitaire sectoren ´Techniek´ en ´Natuur´.
Dit blijkt uit de zesde Instroommonitor van het IOWO, adviseurs voor onderwijs beleid en organisatie, verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. De Instroommonitor is een grootschalig, landelijk vragenlijstonderzoek, jaarlijks uitgevoerd onder alle eerstejaarsstudenten die rechtstreeks afkomstig zijn uit het vwo (ruim 18.000). Deze gegevens zijn afkomstig van eerstejaarsstudenten in het afgelopen studiejaar 2001-2002. Van deze respondenten heeft 19% een vwo-programma nieuwe stijl gevolgd.
. Helaas lijkt in de dagbladen de stelling 'goed nieuws is geen nieuws' wederom gehuldigd te worden. Ook al gaat het hier slechts om verwachtingen die uit blijken te komen. Immers, dat nieuwe stijlers de aansluiting op vakinhoud minder goed zouden waarderen dan de oude stijlers was eigenlijk wel te voorspellen om ten minste twee redenen:

Het persbericht van het IOWO is te vinden op http://kunweb.hosting.kun.nl/concernpages/default2.asp, klik op nieuws en vervolgens op persberichten.
Het bericht in de Volkskrant is te vinden op http://zoek.volkskrant.nl/artikel en toets in zoeken in iowo.
Het artikel in de NRC is te vinden via http://www.nrc.nl/nieuws/binnenland/1024548668309.html .
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl

PROJECT BETA PROFIELEN IN HET STUDIEHUIS VAN UNIVERSITEIT UTRECHT

Het project Beta Profielen in het Studiehuis (BPS) van de UniversiteitUtrecht is geëindigd. Van het eindverslag, dat uit drie delen zal bestaan,zijn twee delen verschenen: de bundel artikelen "didactiek voor de betavakken in de tweede fase van het havo/vwo" en de cd-rom "BPS-project - opdrachten". Deze kunnen worden besteld door 15 euro over te maken op giro 109128 van de Stichting Werkgroep Natuurkunde Didactiek te Utrecht. Het derde deel, met o.a. de lezingen van de afsluitingsconferentie, zal in het najaar verschijnen.
Voor verdere informatie zie www.fi.uu.nl/bps, email: w.vaneijsden@phys.uu.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl