WiskundE-brief nr. 237 dd 07-07-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1300 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

LAATSTE NUMMER DIT SCHOOLJAAR

LEUKE OPGAVEN GEZOCHT


LAATSTE NUMMER DIT SCHOOLJAAR

Het schooljaar zit er voor de meesten op. De redactie gaat -net als u- met vakantie.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn we weer terug, maar uw berichten kunt u natuurlijk in de tussenliggende periode gewoon blijven sturen.
U allen een heel prettige vakantie toegewenst!
Jos Andriessen en Gerard Koolstra


LEUKE OPGAVEN GEZOCHT

De Nederlandse opgavencommissie van de WiskundeKangoeroe bedenkt iedere zomer een aantal opgaven die worden ingediend voor de Europese Wiskunde Kangoeroe.
Lastige opgaven worden meestal genoeg aangeleverd, maar eenvoudige, doch verrassende en leuke opgaven, zijn er in veel mindere mate. Ieder jaar slagen we er weer in om dit soort opgaven te bedenken, maar we zouden graag nog originelere opgaven aanleveren. Daarom vragen we uw hulp. Als u een originele eenvoudige opgave hebt waarvan u het leuk zou vinden om deze in de Kangoeroe 2003 aan te treffen, wilt u deze dan mailen naar: ernstwl@westbrabant.net
Ernst Lambeck, opgavencommissie Kangoeroe


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl