WiskundE-brief nr. 239 dd 01-09-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1300 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- WISKUNSTIG

- VERMOEDEN VAN CATALAN BEWEZEN

- POLYNOMIALE PRIEMGETALLENTEST ONTDEKT

- FIELD MEDAILLES 2002


WISKUNSTIG

Sinds maandag 26 augustus heeft het eXplorion in Heerlen de tentoonstelling 'wiskunstig' . In de expositie wordt een link gelegd tussen wiskunde en kunst. Er worden werken getoond van verschillende kunstenaars. In de expositie zijn bijvoorbeeld sculpturen te zien van 'wiskunstig' kunstenaar (professor) Koos Verhoeff, digitale animaties en prenten van Rinus Roelofs, en vlakverdelingen van Peter Raedschelders. Naast wiskunde in de kunst wordt er in de expositie ook aandacht besteed aan wiskunde in de natuur en wiskunde in-en-om het huis. Via diverse actieve 'hands-on' exhibits worden bezoekers uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met wiskundige vraagstukken. http://www.wiskunstig.nl


VERMOEDEN VAN CATALAN BEWEZEN

Onlangs is een beroemd meer dan 150 jaar oud vermoeden bewezen. Het is enigszins te vergelijken met de beroemde laatste stelling van Fermat, eenvoudig te formuleren, maar razend lastig om te bewijzen. Het vermoeden - voor het eerste geformuleerd door de Belgische Wiskundige Eugene Charles Chatelan in 1844, was dat 8(=2^3) en 9(=3^2) de enige machten (van gehele getallen) zijn (afgezien van 0 en 1) die 1 verschillen. In 1976 toonde onze landgenoot Rob Tijdeman dat er hoogstens een eindig aantal van deze machten konden zijn, en met name de laatste jaren kreeg men steeds meer vat op het probleem. Het dit voorjaar gepubliceerde bewijs van de uit RoemeniŽ afkomstige, en in Duitsland werkende wiskundige Preda Mihailescu is nu 'algemeen geaccepteerd', zij het dat toelichtinge en verheldering andere wiskundige (de in Minsk geboren en in Frankrijk werkende IsraŽlier Yuri Bilu) noodzakelijk bleek.


POLYNOMIALE PRIEMGETALLENTEST ONTDEKT

Professor Manindra Agrawal en zijn twee studenten Neeraj Kayal en Nitin Saxena van het Indiase Institute of Technology (IIT) hebben een algoritme ontwikkeld om in polynomiale tijd te beslissen of een getal priem is of niet. De huidige technieken om dit te bepalen zijn gebaseerd op toevalsmethoden: de methode geeft altijd een antwoord, maar het antwoord is fout met een kleine kans (Monte Carlo-algoritme) of er is soms geen antwoord, maar als het antwoord er is, is het wel correct (Las Vegas-algoritme). Het nieuwe algoritme garandeert een juist antwoord dat in principe met een computer binnen redelijke tijd kan worden berekend. Het artikel is beschikbaar op het volgende internetadres: http://www.cse.iitk.ac.in
bron: Derk Pik, Nieuw Archief voor Wiskunde, sep 2002


FIELD MEDAILLES 2002

De Fields Medailles voor 2002 zijn op 20 augustus 2002 uitgereikt tijdens het Internationaal Mathematisch Congres te Peking aan de wiskundigen Laurent Lafforgue (IHES, Frankrijk) en Vladimir Voevodsky (Princeton). Het werk van Lafforgue heeft betrekking op het `Langlands Programma', dat vermoedens betreft over relaties tussen algebra (representaties van Galois groepen) en analyse (representaties van topologische matrixgroepen). Voevodsky werkt aan cohomologie theorie voor algebraische varieteiten. Tevens werd de Nevanlinna Prijs voor wiskundige aspecten van informatica uitgereikt aan Madhu Sudan (MIT) voor zijn werk in complexiteitstheorie en aan error-correcting codes
bron: Ger Koole, Nieuw Archief voor Wiskunde, sep 2002


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl