WiskundE-brief nr. 240 dd 08-09-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1300 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

WISCOM

BETALEN VOOR OUDE EINDEXAMENOPGAVEN?

WERELDWISKUNDEFONDS ZOEKT WWWHIZZKID

North America / The Netherlands Teacher Exchange Programme


WISCOM

Sinds het begin van dit cursusjaar ben ik coördinator ('community manager") van de wiskunde community (voortaan kortweg WisCom) De afgelopen paar jaar zijn voor tal van vakken (en andere "eenheden") "communities" opgericht op initiatief van Kennisnet en de Digitale School . Doel was en is om iedereen die in Nederland betrokken is bij het onderwijs een platform te bieden en nader bij elkaar te brengen.
Gezien de situatie in het wiskundeonderwijs in Nederland, waar op dit terrein al veel zeer waardevolle activiteiten worden ontplooid betekent dat m.i. de community enerzijds bestaande organisaties en activiteiten ondersteunt, en waar nodig eigen initiatieven onderneemt. Dat is mooie, algemene formulering. Iets concreter denk ik aan het volgende;

Wiscom heeft een database van de leden waarin niet alleen gegevens als adres, staan, maar ook informatie over school(soort), gebruikte methode, specifieke interesses e.d. Tot nu toe is deze database voor iedere bezoeker toegankelijk, maar ik wil voorstellen dit overzicht voortaan af te schermen voor niet leden
Wie nog geen lid is, en zich op een of andere manier voelt aangesproken door bovenstaande wordt van harte uitgenodigd te kijken op http://www.digischool.nl/wi/community/. Daar is ook on-line aanmelding mogelijk.
Reacties zijn welkom
Gerard Koolstra, coördinator ("manager') WisCom ("wiskunde community')


BETALEN VOOR OUDE EINDEXAMENOPGAVEN?

Wie via de website van het Cito http://www.cito.nl/ oude examenopgaven (of correctiemodellen) wilt raadplegen wordt vanaf deze zomer doorverwezen naar een ander instelling, de e-acedemy Oorspronkelijk was de bedoeling dat alles daar per 1 augustus zou staan, maar dat werd per 1 september, en nu hoopt men "in de loop van september" De e-acedemy (http://www.ecademy.nl/) is "het elektronisch leerportaal van Stoas en de Citogroep", en is niet gratis.
'Het tarief voor bedrijfsleven en overheid is op € 10 per werknemer per jaar met een minimum van € 250. Voor de onderwijssector geldt een tarief van € 5,00 per leerling/medewerker. De prijzen zijn exclusief 19% BTW "
Een op zijn minst opmerkelijke ontwikkeling, die mogelijk nog wat aan de aandacht is ontsnapt. Gelukkig zijn voor de wiskundevakken oude eindexamenopgaven, correctievoorschriften en zelfs echte uitwerkingen via tal van andere kanalen beschikbaar. Een overzicht (met uitgebreide zoekmogelijkheden) is te vinden in het wiskundelokaal van de digitale school (http://www.digischool.nl/wi)
gk

WERELDWISKUNDEFONDS ZOEKT WWWHIZZKID

WERELDWISKUNDEFONDS ZOEKT WWWHIZZKID Het WereldwiskundeFonds (WwF) is een werkgroep binnen de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Het WwF sponsort wiskunde(onderwijs)projecten in de derdewereld. Een van de bronnen van inkomsten is sinds kort het WereldWiskundeWeb (WWW), een veiling op internet van oude wiskundeboeken (zie http://www.nvvw.nl/www. Wij zijn nu op zoek naar een WWWhizzkid (mag ook ouder zijn) met kennis en ervaring op het gebied van internet en databanken (in het bijzonder Access). Hij/zij zou voor het WWW de rol van veilingmeester op zich moeten gaan nemen. Dit betekent dat organisatorische vaardigheden ook van belang zijn.
Geďnteresseerden kunnen contact opnemen met Hans Wisbrun, scheidend veilingmeester WWW: wisbrun@wxs.nl


North America / The Netherlands Teacher Exchange Programme

Twee weken kennismaken met het onderwijssysteem van de Verenigde Staten of Canada staat centraal in dit programma. Hoe is het onderwijs K-12 (van Kindergarten tot en met Grade 12) opgebouwd? Welke verschillen zijn er en welke overeenkomsten? Zelf voor de klas staan in een geheel andere cultuur met enthousiaste leerlingen. Vertellen over hoe het in Nederland gaat, je vak "uitproberen". Hoe gaat men om met je eigen vak, multicultiraliteit, Engels als tweede taal, 'special needs'-education, ICT?
Het programma staat open voor docenten PO en VO (docenten uit MBO en aan lerarenopleidingen nemen ook deel). Bij het tegenbezoek, ook twee weken, ontvangt men de onderwijspartner in de eigen schoolomgeving. Het is een groepsreis (10 personen) met een individuele invulling. Samen met je Amerikaanse of Canadese onderwijspartner stel je een programma op naar eigen wens. Het tegenbezoek van de partner aan Nederland vind meestal in juni plaats. Nederlandse docenten reizen rond de Herfstvakantie.
Achtergronden over het programma, ervaringen van docenten, reisinformatie, financiën en een inschrijfformulier zijn te vinden op de website van EuroSchool www.euroschool.nl onder 'building bridges', volg de Engelstalige route! Telefonische inlichtingen zijn direct in te winnen bij Harry Rogge, programmacoördinator Noord-Amerika tel. 0318-523031 of hrogge@europeesplatform.nl
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl